Dorpsarchief van

Archief

Categorie: Afbeeldingen

Sub-categorie: Ansichtkaarten

Doelh˘f

Foto fan it Doelh˘f makke fan ˙t it westen. Fan˘f in heech punt dat op de Weaze stie, as miskyn fan boppe ˙t in wenning? Wa kin ˙s der wat mear oer fertelle?

Doelh˘f

Rűn 1950 wenne kapper Wierda hjirre. Letter hat Meine Poppes dit kocht en it ferboud ta winkel.

Tsjerkebuorren

Christlike Legere Skoalle oan de Tsjerkebuorren. Dizze skoalle waard ˘fbrutsen en op dat plak kaam it skoalhűs, wer't no Talib en Betty van der Veen wenje. De nije christlike skoalle kaam oan de Sűdkant, no De Jister.

Brittenburg en Achterom

Gesicht op Brittenburg en it Achterom.

Suvelfabryk Aldeboarn

De rjochter sydkante fan de Boarnster suvelfabryk, sa as dy boud is yn 1900. De man yn de wite jas stiet by de molkűntfanst. Dat soe sa om 1910 nei de boarnskante ferpleatst wurde, wŕr oan't dan ta de ˙tjefte fan bűter en tsiis wie.

De boarn mei it hűs fan L˙tzen Bottema

De fotograaf stiet njonken de suvelfabryk, op it plak der no de grutte brege oer de Boarn is.

1 2 3 | | »