Dorpsarchief van De Knipe

Online presentatie

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare collecties over De Knipe. Een collectie bestaat uit door de beheerder van dit dorp verzamelde afbeeldingen uit het dorpsarchief.

Woudsterbrug

Plaatjes van de voormalige houten en ijzeren brug over de Compagnonsvaart richting Oranjewoud.

Nota's

Een overzicht van enkele nota's van Sijtsema, Kronemeijer en Ruiter uit de 40-er, 50-er en 60-er jaren van de vorige eeuw. Ze geven een mooi tijdsbeeld van al die middenstanders die een halve eeuw geleden hun brood in deze omgeving verdienden.

Meijerweg

De Meijerweg, genoemd naar de onderwijzer Siebe Jans Meijer, die hier jarenlang hoofd der school was en veel voor het dorp heeft gedaan.

Gondelvaart.

Foto`s van de Knypster gondelvaart, zoals die van 1932 tot en met 1967 - met een onderbreking tijdens de oorlog - jaarlijks op een maandagavond in de tweede week van oktober door de Knypster vaart gleed.

Kerken, begraafplaatsen

Kerken en kerkelijke aangelegenheden en zaken over de begraafplaatsen.

Bovenknijpe

Afbeeldingen van het oostelijke gedeelte van De Knipe. Het gedeelte dat voorheen Bovenknijpe heette.

Veensluis

Het gedeelte rondom de voormalige melkfabriek en het oude café. Hier was de sluiskolk met de sluis en de brug over de Zestienroeden.

Zestienroeden

De Zestienroeden is een streek vanaf Veensluis in noordelijke richting naar Tjalleberd. Oorspronkelijk een afwateringskanaal met een sluis, die uitmondde op de Schoterlandse Compagnonsvaart.

Slūske

Foto`s van It Slūske. Alleen de naam bestaat nog!

Bontebok

Het aanpalend dorp ten oosten van De Knipe

Schilderijen, tekeningen, aquarellen

Wat er zoal over de streek is afgebeeld.

Zuivel, Zuivelfabriek

Zuivelfabrieken Het Meer, Bontebok en Bovenknijpe en alle daarbij behorende activiteiten.

Café`s

De diverse kroegen, die ooit in het dorp stonden. en hun kroegbazen en bazinnen.

Personen

Diverse bekende en minder bekende personen uit de streewk.

Kermis, feest, muziek, muziekcorps.

Foto`s van de kermis en van het muziekcorps Crecendo. Vaak gemaakt in de tweede week van oktober, wanneer er vijf dagen feest was en is in het dorp.

Winkel, interieur

Verschillende voormalige winkels en enige interieurs.

Compagnonsvaart

De vaart, zoals die 400 jaar lang door het dorp heeft gelopen, of eigenlijk is het andersom; het dorp is langs de vaart gebouwd.

Bruggen. sluizen

Alles over de vele bruggen, bruggetjes en sluizen in De Knipe

Winter

Winterse plaatjes uit de streek.

Praam, bok, tjalk

De Knypster praam werd op een drietal hellingen langs de vaart gemaakt. Hij komt op talloze foto`s in beeld.

Nieuwe weg

De wegen, die werden opgeknapt of nieuw werden aangelegd.

Boerderij, Boerenbedrijf.

Veel boerderijen zijn in de loop der tijden afgebroken, of hebben een andere bestemming gekregen.

Tram, tramrails

De aanleg van de tram ontsloot een groot gedeelte van het dorp in 1882 uit zijn isolement.

Woudsterweg

De weg die loopt van De Knipe naar Oranjewoud. Tegenwoordig de toegangsweg naar museum Belvedčre.

Teksten, krantenartikelen

Wat er zoal in druk verscheen.