Dorpsarchief van Heeg

Online presentatie

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare collecties over Heeg. Een collectie bestaat uit door de beheerder van dit dorp verzamelde afbeeldingen uit het dorpsarchief.

Harinxmastrjitte

Online diavoorstelling van de Harinxmastrjitte.

Heegermeer

Diverse afbeeldingen van het Heegermeer.

It Eilān en jeugdherberg

Afbeeldingen van It Eilān en jeugdherberg "It Beaken".

Lytshuzen

Afbeeldingen van buurtschap Lytshuzen.

Nijedyk

Afbeeldingen van de Nijedyk, de uitvalsweg naar Gaastmeer.

Būterhoeke en omgeving

Afbeeldingen van de Būterhoeke, Nijewāl, Ielkantoarswāl en het Armenhuis.

It Sypke

Afbeeldingen van It Sypke.

Osingahuzen

Afbeeldingen van buurtschap Osingahuzen.

Weisleat

Afbeeldingen van de Weisleat en omgeving.

Diversen

De overige afbeeldingen in het archief.