Dorpsarchief van Haulerwijk

Online presentatie

Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare collecties over Haulerwijk. Een collectie bestaat uit door de beheerder van dit dorp verzamelde afbeeldingen uit het dorpsarchief.

N.H.kerk

theekannetje

schoentjes

Idsaerda

Copie van bladzijde Alba Amicorum van Meindert Idzaerda: inscripties van adelijke Friesche medestudenten. Dit Alba Amicorum ligt in de Koninklijke Bliotheek te Den Haag. 09-04-26-01-002

aardbei

huisje op de hei

Greate Buorren

Greate Buorren

Sneeuwpret

1956-02

Mozes in de Nijl

1956-04

sdfghsdhgsfd

sdFHNDFJH DGHSFDGHMDJF

nota-groot

zdfhg

dzfhhhfdbhgxb sdfghsghs wbgsfhg hwrhaegerghargnaenrganbguehnn bkjafdb afd d kafd bnvia dgaidn iud fvfiv a.dzfhhhfdbhgxb sdfghsghs wbgsfhg hwrhaegerghargnaenrganbguehnn bkjafdb afd d kafd bnvia dgaidn iud fvfiv a.dzfhhhfdbhgxb sdfghsghs wbgsfhg hwrhaegerghargnaenrganbguehnn bkjafdb afd d kafd bnvia dgaidn iud fvfiv a.dzfhhhfdbhgxb sdfghsghs wbgsfhg hwrhaegerghargnaenrganbguehnn bkjafdb afd d

Bovenstreek

U ziet links de muziekkoepel, op de achtergrond de "Brogge"

Vaart zuidzijde

Kinderen op en bij het witte bruggetje. Op de foto linksachter de loods van bronbemaling Landman. Deze is ondertussen gesloopt

Vaart noordzijde

Een fraai gezicht richting noord, met toen nog hoge bomen langs de vaart.

Centrum met brug

Het pand op de hoek, nu Primera, is in de loop van de tijd weinig veranderd.

Chr. school, Oudehorne

0263 Oudehorne. Chr.School 014 met drie leslokalen.

Die andere

scscsc

Ruskemadenweg

Huis aan de Ruskemadeweg halverwege Gemaal en Slingerweg. In 1953 bewoond door Johannes Fr. Woudberg.

Idzardaweg

vlnr: L. Jacobs, Tjerk Oosterkamp, Geertje Oosterkamp, Hiltje Minnesma (witte jurk), Trijntje Oosterkamp-Jetten (geb. 1895) met dochter Jantje Oosterkamp, Arjen Minnesma. 60-09-10-019

Fam Faber, Schoterlandseweg 31

0221 Oudehorne, Schoterlandseweg 31. Vlnr: Roel Faber, Geale Faber, Joukje Faber, Hiltje Faber-de Boer-v.d.Zee? Later woonde o.a.de fam. B.de Vries er en nu de fam.Stelma.

Burgerwoning Oudehorne

0222 Oudehorne.Schoterl.weg 29. Burgerwoning met gebroken dak.Voormalige pastorie nu bewoond door de fam.N.Bertram.Links daarvan de voormalige kosterswoning(v.d.Akker)nu woont de fam. Minne Jonker er.

Ger. Pastorie Oudehorne

0223 Oudehorne.Schoterl.weg 29. Burgerwoning met gebroken dak .Voormalige pastorie gereform. Kerk,nu bewoond door de fam.N.Bertram.

Woning en pastorie Oudehorne

0224 Oudehorne,Schoterl.weg 29. Burgerwoning met gebroken dak ,met daarnaast kleine arbeiderswoning.Voormalig Gereformeerde pastorie(nu fam.N.Bertram) . Kleine huisje was de woning van de koster van de Geref. Kerk(nu fam.Minne Jonker).

Arbeiderswoning Oudehorne

0225 Oudehorne.Schoterl.weg 27 .Arbeiderswoning. Zie ook 0224.Was de kosterswoning van de Geref.kerk(o.a. Teake van den Akker woonde hier)nu woont de fam.Minne Jonker er.

Chr. school Oudehorne

0254 Oudehorne. Chr.School 005 met ernaast de woning van het hoofd. Vermoedelijk 1924.

Chr. school Oudehorne

0255 Oudehorne. Chr.School 006 met aan de rechterzijde de Geref.kerk zichtbaar.

Chr. school Oudehorne

0256 Oudehorne. Chr.School 007, nu met drie leslokalen. met ambtswoning.

Chr. school Oudehorne

0257 Oudehorne. Chr.School 008 met drie leslokalen en hoofdenwoning. Poststempel 1933.

Chr. school Oudehorne

0258 Oudehorne. Chr.School 009 met drie leslokalen en hoofdenwoning.

Chr. school Oudehorne

259 Oudehorne. Chr.School 010 met drie leslokalen.

Chr. School O'horne 1969

0260 Oudehorne. Chr.School 011 met huizen aan de oostzijde. Gedateerd 1969. Ansichtkaart.

Chr. School O'horne 1923

0261 Oudehorne. Chr.School 012 nog met twee leslokalen en huizen aan oostzijde. Gedateerd 1923.

Chr. School O'horne 1949

0262 Oudehorne. Chr.School 013 met drie leslokalen. Gedateerd 1949. Met hoofdenwoning en leerlingen op het plein. Een van de leerlingen is Froukje Talma

Oudehorne 1927

0206 Oudehorne.Schoterl.weg. Rij huizen ten westen van kerk Nafthali.Uit “Fan fryske groun” 1927

Schoterl.w. 32, O'horne

0207 Oudehorne, Schoterl.weg 32.Nu fam. Porte. Vlnr: Ynskje de Groot, zittend Anna de Groot-Walstra, Gerrit de Groot.

Gerrit de Groot, Schoterl.w. 36

0208 Oudehorne, Schoterl.weg 36 met voor het huis Gerrit de Groot.

Timmerbedr. Gosse Kootstra

0209 Oudehorne.Schoterl.weg 30 Burgerwoning.Nu T.Kootstra. Timmerbedrijf Gosse Kootstra.Op de foto Gosse(met hoed)en zoon Jan Kootstra.

Oudehorne 1933

216 Oudehorne, Schoterl.weg. Ansicht gestempeld 1933

Schoterl.w. Oudehorne

217 Oudehorne, Schoterl.weg. Locatie onbekend

test

test

Bouw Chr. School 1923

0251 Oudehorne. Chr.School in aanbouw . Jaar 1923. Vlnr: Staand: Jan Post, Martinus v.d.Sloot, Binne Haisma, Sietze de Leeuw, Jirger Faber, Hendrik Klijnstra, Jan Kort, Atte Brouwer. Zittend: Gemeente opzichter Jouke de Hoop, Oebele Jansma, Okke Veldkamp.

Nieuwewijk Oudehorne

0090 Oudehorne Nieuwewijk 26-09-1928. Vlnr: Roel v.d.Bos, Lammert Wijbenga, Wiebe v. Roeden, Marcus Bouma.

Bouw Chr. School 1923

0252 Oudehorne. Chr.School in aanbouw . Jaar 1923. Rechts: Oebele Jansma.

Chr. School O'horne 1923

0253 Oudehorne. Chr.School 004. In 1923 gereed.

Smederij Piet v.d. Wal

0201 Oudehorne. Smederij van Piet van der Wal,daarna Kuperus,huisnr.40. Foto uit 1938. Beschrijving achterop niet al te duidelijk. Luidt als volgt. Vlnr: Piet v.d.Wal A + B (broers), Piet v.d.Wal (smid), Geertje v.d.Wal-Wierda, Hendrik v.d.Wal. B + A (broers) .Wordt bedoeld dat de jongens in het witte overhemd broers zijn?

Smederij Piet v.d. Wal

0202 Oudehorne.Schoterl.weg. Smederij Piet v.d.Wal ,later Kuperus huisnr.38. Vlnr: een klant, Piet v.d.Wal, Geertje v.d.Wal-Wierda.Links een deel van Nafthali zichtbaar.

Voor Smederij Piet v.d. Wal

0203 Oudehorne.Voor de smederij van Piet v.d.Wal . Vlnr:Aaltje bij winkel/ huis, Jelle Blokzijl op fiets op de weg.Vlak voor de smederij: Piet v.d.Wal beslaat paard, Tjamme de Vries, Uilke Jans v.d.Bij naast paard, Aaltje de Vries, Anna de Wilde.

Oudehorne bij Nafthali

0204 Oudehorne, ten westen van kerk Nafthali links op de foto t/m.timmerbedrijf Kootstra(nu huisnr.30). Vlnr: Hendrik van Zwol, Jantje van Oosten, Arendje? Scheweer, Jitske? Ponne, Gretha de Jong, Anneke Kort, Swopkje Kort, op achtergrond Bertus Jongbloed

Bakkerij Kuiken

0205 Oudehorne.Schoterl.weg.(nu huisnr.38 fam.Kuperus). Bakkerswinkel van K.Kuiken. Later Ane Visser(en zoon Hidde).Op de foto fam.Kuiken?

test

Hoofdstraat West

Op de voorgrond het pand waar onder andere Joh. Smit heeft gezeten. Nu is er een kapperszaak gevestigd.

Hoofdstraat Oost

Op een mooie zomerdag fietsen er 3 vriendinnen door Noodwolde.

Molen Windlust

Het gezicht van Noordwolde: molen Windlust.

Postkantoor

Het postkantoor met toen nog de toren erop.

Tram over brug

saVBHNHNG

zxCNB SGH VE GHHGAERGSHAEARY

asrdhj

ZAdswgreyjketrcqv3rw4qbtywn umimenu65byv4tc

Baas

Links Lammert Baas in onderhandeling met "bolle-koopman" Jochum Postma. Dan Sara Baas-Deelstra en zoon Mindert. 02-01-01-19-001

Hamers

Piet Hamers aan de ploeg 08-01-13-05-003

School

Meester de Wit, rechts mvr. de Wit en links de dienstmeid (naam niet bekend) 41-20-006

Van Eck

Homme v Eck, Trude v Eck, kinderen: Jan, Albert, Ytje, Johanna, Harm, Thomas, Harmke, Aukje. 05-03-11-00-001

Pit

Jan Pit op een boerenwagen ivm verhuizing van Scheeneweg 7 naar Bospad in Oldeholtpade. vlnr: Hielke de Veen, Jan Pit, Frans ter Schure 16-09-20-00-001

Kleuterschool

Op de foto staan op 2de rij van boven: Yvonne Schokker (1ste van L), Roelie Demmink (3de van L). Voorste rij: Corrie Koen (5de van R), Edwin Mendel (4de van R), Jacoba-Hilda Diever (3de van R).En rechts achteraan: juf Annie vd Meer. 41-35-001

Kerk Ter Idzard

De voormalig NH kerk van Ter Idzard. De kerk is sinds 1978 in het bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en staat op de lijst om in 2008 gerestaureerd te worden. Het kerkje is rond 1550 gebouwd en in het kerkje zijn rouwborden van de Idzerda's en grafzerken van de Terwischa's aanwezig. 43-10-003

Heerenveenseweg

vlnr. Anna Hassing-Spin en Trui (Geertruide) Hassing. 60-08-20-001

Idzardaweg

1ste van Links is Jan Scheenstra, 2de van links Siebrand Scheenstra (vader van Alle Scheenstra), 5de van links is Alle Scheenstra, met dochter Grietje Scheenstra, Anne Scheenstra-Zwart (getrouwd met Jan Scheenstra),Eebeltje Scheenstra (vrouw van Alle), meest rechts: ? Dochter van Siebrand Scheenstra. 60-09-10-014

Idzardaweg

Westelijk van 'De Bult'. Links de boerderij van Idzardaweg 31. 60-09-10-015

Scheeneweg

Boerderijte aan de Scheeneweg 27. 60-19-20-006

Weerdijk

Boerderij op Weerdijk 3 te Nijeholtwolde (1970). 60-23-10-002

Weerdijk

De Weerdijk, toen het nog een belangrijke verbingsweg was tussen Overijssel en Friesland. In die tijd stonden hier vele herbergen. 60-23-10-007

Kerk Nijeholtwolde

De kerk van Nijeholtwolde, die destijds aan de Weerdijk stond bij het huidige kerkhof. 65-10-40-001

Kerk Oldeholtwolde

De vernieuwde pastorie van de NH-kerk te Oldeholtwolde. De kerk is in 1875 gebouwd. De vorige kerk stond bij de hoek Weerdijk/Heerenveenseweg (de Ooievaar)

Stoomgemaal

Het stoomgemaal (toen nog met schoorsteen) vanaf het zuiden genomen. 65-26-010

Ooievaar

De herberg in 1970 gezien vanaf de Heerenveenseweg. De herberg was er al vanaf halverwege de 18de eeuw. 71-10-10-003

Boerenleven

Oogsten van de rogge ten westen van de Hamersweg. vlnr: Piet Hamers, Engbert van Huizen 81-10-001

Tjonger

Scheltinga bruggetje, gelegen in jaagpad, zuidelijk van Tjongerkanaal. In 1886 gebouwd en in 1965 afgebroken ivm verbreding Tjongerkanaal. In de doorkijk; bomen bij het Gemaal Ter Idzard 84-10-001

Ter Idzard

De Idzardaweg met halverwege de Hamersweg naar Oldeholtpade. 91-10-10-004

Sevenaerpad, Oudehorne

0268 Oudehorne. Zandreed De Singel genoemd,nu het Sevenaerspad.Woning(huisnr.1) toen bewoond door fam Hendrik van den Akker nu Rink Hofstra.

Schoterl.w. 14, Oudehorne

0269 Oudehorne, Schoterl.weg 14, hoek Sevenaerspad. Vroeger slagerij Koenen, daarna vervolgens bewoond door schilder Ale van der Meulen, Roel en Tiny Stoker, Fam Tj v.d.Molen, Fam Scheradus, Fam v.d.Ven In het pand er naast was timmerbedrijf Bauke van den Akker gevestigd. (nu mevr.A.Kootstra).

Chr. School , O'horne 1968

0264 Oudehorne. Chr.School 015 met huizen aan de oostzijde. Gedateerd 1968.Ansichtkaart.

Oudehorne Schoterlandseweg

0266 Oudehorne. Schoterl.weg. Omgeving vanaf het Sevenaerspad naar het oosten. Poststempel 1955.Kerkbuurt.

Oudehorne Sevenaerpad

0267 Oudehorne. Zandreed werd De Singel genoemd,nu Sevenaerpad met zicht op achterzijde Ger.Kerk en huizen ten westen daarvan. Vooraan ,naar rechts is nog net het pad te zien dat (vroeger)langs de boerderijen liep,evenwijdig aan de buitenweg.

Oudehorne Sevenaerpad

0270 Oudehorne,Zandreed,nu Sevenaerpad. Woonhuis van Overwijk, afgebroken in 1982. Vlnr: Rinke de Vos, Lipkje Boender.

Luchtfoto 1951, O'horne

0271 Oudehorne, Luchtfoto uit 1951 van boerderij,(van Homme Overwijk).

Homme Overwijk, Sevenaerspad

0272 Oudehorne, Woonhuis Homme Overwijk. Foto: “Fan fryske groun”.

Schoterl.w. hoek Sevenaerpad

0273 Oudehorne, woonhuizen aan de Schoterl.weg.(huisnr.10,12en14). links schilder Ale v.d. Meulen(nu fam. Schregardus), timmerbedrijf B. v.d. Akker(nu mevr.Kootstra), Freerk Hofma(nu nieuwbouw, fam.Jan Visser).

Oudehorne, Schoterl.w. 10

0274 Oudehorne, Schoterl.weg 10 met.o.a.Freerk Hofma,nu nieuwbouw fam. Jan Visser.

Oudehorne

Dorpsgezicht Schoterlandseweg

0230 Oudehorne. Gereformeerde Kerk, Schoterl.weg met huizen overzijde(o.a.de vroegere kosterswoning). Foto gedateerd 1966.

Bouw Chr. school Oudehorne

0250 Oudehorne.Schoterl.weg 19. Chr.School in aanbouw. Jaar 1923. Eerste van links is Oebele Jansma, vierde is Martinus v.d.Sloot.Later de naam Meester S.Wybrandi School gekregen.

Oudehorne,Visselaantje

0136 Oudehorne, woning aan het Visselaantje, waar pake R.Berg woonde en later Baas (1977).Nu Zr.de Jongweg hnr.5

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0140 Oudehorne, Schoterl.weg 56. Rijwielzaak van S.A.Schumacher. Omstreeks 2003 is deze woning afgebroken en is een nieuwe woning gebouwd en woont de fam.Jan en Pietje v.d. Molen er.

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0141 Oudehorne, Schoterl.weg 56. Rijwielzaak maar ook handel in auto’s, kachels en wat dies meer zij van S.A.Schumacher..Exploiteerde ook taxivervoer.Sietse Schumacher en z'n vrouw Lipkje S.Jelsma staan in het midden met fam. van Sietse er omheen.Nu woont de fam.Jan en Pietje v.d.Molen hier.

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0142 Oudehorne, Schoterl.weg 56. Winkel S.A.Schumacher,op de foto Sietse en Lipkje Schuhmacher Jelsma voor hun zaak.De fam.Jan en Pietje v.d.Molen hebben hier hun nieuwe woning gebouwd.

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0146 Foto uit 1932 Oudehorne,Schoterl.weg.V.R.n.L.:Huisnr.95,nu fam.Abma(vroeger o.a.Jacob en zoon Jeen de Groot).Huisnr.91,nu fam.Ros(vroeger o.a.Klaas van Houten en juffer Kort,later Folkert Leenstra en Luitzen v.d. Hoek).Huisnr.89,nu fam.de Roy van Zuydewijn(vroeger o.a. school Pennings,deze lagere school is in 2003 afgebrand.)

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0147 Oudehorne, Schoterlandseweg. Openbare lagere school(nu hnr.89,fam.de Roy van Zuydewijn,vroeger o.a.Pennings) met woning aan oostzijde( met stucadoor Klaas van Houten getrouwd met onderwijzeres juf Van Houten–Kort, later o.a.Luitzen v.d.Hoek en Folkert Leenstra,nu fam.Ros huisnr.91).

Oudehorne, o.l.s.

0148 Oudehorne, Schoterlandseweg. Openbare lagere school.(Bekend als school Pennings)Hnr.87 is in 2003 afgebrand,sinds de opening v.d.Sevenaerschool was het geen school meer.De fam.de Roy van Zuydewijn heeft er een nieuwe woning laten bouwen.Hiervoor hebben o.a.Bonne Drent,Rudolf en Germ de Jong en v.d.Wal er een bedrijf in gehad.

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0149 Oudehorne, Schoterl.weg. Woonhuis met fam.Pennings (Nicolaas en Paula Jacobs) bij voordeur van O.L.S. Mevr.Pennings was Belgische.

Oudehorne, o.l.s.

0150 Oudehorne, Schoterl.weg,nr.87 Openbare lagere school, achterzijde met kolenhok en sportveldje.

Schoterlandseweg 63 Oh

0176 Oudehorne, Schoterl.weg 63. Woning van de familie Boosman.Nu fam.G.Lichthart,eerder fam. Roel de Haan en Heida.Hiernaast (hnr.61)de boerderij van Liekele (en Jelle)Zwanenburg.

Schoterlandseweg Oh

0177 Oudehorne, Schoterl.weg,nu hnr.50,fam.Haarsma.Hiervoor winkel van o.a.fam.Offringa,fam.Cornelis Peereboom( ook Geuvert) aan de zuidkant v.d.Schot.weg.

Schoterlandseweg Oh

0178 Oudehorne, Schoterl.weg.Zuidzijde. Ansicht verzonden in 1942.Huisnr.46(nu fam.B.Schaap,vroeger o.a.Gosse en Wiep Posthumus)H.nr.48(o.a.H.Peereboom,galerie, nu Eilewijksreed)H.nr.50( winkel Cornelis Peereboom,nu fam.Haarsma) en H.nr.52(de boerderij van de fam.Jonkman).

Schoterlandseweg Oh

0179 Oudehorne, Schoterl.weg. Rijtje huizen gebouwd door bouwbedrijf Kootstra tegenover mechanisatiebedrijf Kuperus. Foto omstreeks 1968.Van l.n.r.:Hnr.43,Jelle en Martje Kuperus. Hnr.45o.a.Bertus v.d.Berg.Hnr.47,nu fam.Bennie Jongsma.Hnr.49,was de groentewinkel van Jan Mulder,nu zoon Arend.Hnr.51 Joh.v.d.Honing(stucadoorsbedrijf.Gorredijk).Hnr.53 Fokke Kuiper,hiervoor o.a.ouders(fam.David Kuiper)

Schoterlandseweg Oh

0180 Oudehorne, Schoterl.weg.L.eerste huis is Hnr.51,fam.v.d.Bij,Joh.v.d.Honing woont er nu(vroeger woonden er twee gezinnen in).Dan Hnr.53(fam.Fokke Kuiper,hiervoor David Kuiper) en Hnr.59(Jelle Zwanenburg) en de boerderij Hnr.61 (Liekele Zwanenburg).

Schoterlandseweg Oh

0181 Oudehorne, Schoterl.weg. Nu Hnr.57,achteraf,pad langs Liekele Zwanenburg. Vlnr: Tjibbe Nieuwland, Johannes Visser, Wiebren Visser, Piet Visser.Later woonde de fam. Hedzer v.d.Velde hier,nu fam.M.G.Spaander.

Oudehorne, Schoterlandseweg 56

0277 Oudehorne, Schoterl.weg. Vlnr: Agent Homme de Jong,voor zijn woning(huisnr.11 nu R.de Jong), onbekende, Jebbigje Hofstra, Jan Hofstra, onbekende, Wiebe Lageveen, Grietje Leemburg-Hofma, Aaltje Koers-v.d.Akker,.voor haar woning(nu huisnr.13 S.de Boer).

Woningen

0101 Oudehorne,Schoterl.weg de hnrs. 98,94 en 90.Zelfde als foto nr.0098 en 0100 met daarbij de woning van timmerman Jan Faber,later mevr.(Doekele)Lies v.d.Honing.Nu Henk Doldersum.

Woningen

0103 Oudehorne. anno 1932-1934. Huis timmerman Jan Faber op de voorgrond.Schoterl.weg nr.90.Nu woont Henk Doldersum er.

Oudehorne

0281 Oudehorne/Nieuwehorne. Overzicht van winkels(De Vos,Olke Dijksma)café (A.Jansma,J.de Vries)en motorfiets van dokter Pellikaan? Datumstempel 1931.

Winkel

0104 Winkel Hendrik Faber.V.l.n.r.:Piet Drenth(bij transportfiets)Hendrik Faber (voor winkelraam)Tine Faber de Vroeg,Janny Faber(op de arm),Griet Faber Schulting.Later Gerrit Schulting (huish.art. en gereedsch.)en Gerrit Jongbloed.Nu Schoterl.weg 127 Oudehorne,de fam.T de Vries.

Winkel Schulting

0105 Winkel Schulting,anno 1912.met personen ervoor.Zelfde gebouw als foto nr.0104.

Oudehorne

0106 Oudehorne buurt Schoterl.weg met op de voorgrond delfde winkel als de foto's 0104 en 0105. Daarnaast huisnr.129 nu de fam. Bron en vroeger o.a.Marcus Bouma.

Oudehorne

0107 Oudehorne buurt 002.Zelfde als foto nr.0106

Winkel

0108 Oudehorne, Schoterl.weg 127 Vroeger o.a.Gerrit Schulting en Gerrit Jongbloed,nu de fam.T.de Vries.

Oudehorne, burgerwoning

0109 Oudehorne,Schoterl.weg hnr.125 burgerwoning. Vlnr: Froukje Faber-Van Seijen, Hendrik Faber.(beppe en oom van Lolke Faber).Nu woont Hylke Visser er(Te Koop).Hierachter is te zien de boerderij van vroeger Homme Peereboom en Piet Kramer,nu de fam.H.ter Schuur met hnr.123.

Dorpsstraat

0280 Grens Oudehorne/Nieuwehorne 001. Overzicht van winkels.(o.a.kapper/schoenmaker de Vos,kruidenier O.Dijksma,cafe A.Jansma/J.de Vries.)

Woninkje

0111 Oudehorne, Schoterl.weg 84, burgerwoning met rondom water, december 1960. Bewoners: Yme Brouwer, H.A.Bergsma, Paulus Brouwer, Koop Hielkema, vrouw Fetje en zoon Willem.

Woning

0112 Oudehorne, Schoterl.weg 84, foto vermoedelijk uit 1994, bewoond achtereenvolgens door: Yme Brouwer, H.A.Bergsma, Paulus Brouwer, Koop Hielkema, vrouw Fetje en zoon Willem

Woning

Sijke van Roeden heeft er bijna haar hele leven gewoond en woonde zeer primitief. Ze sliep nog in de bedstede boven de kelder. Tot haar overlijden had ze geen warm water, alleen een koude kraan boven het aanrechtblad. De WC was buiten boven op de gierput. Sijke van Roeden is op 1 november 2006 overleden op 94-jarige leeftijd. Woning verkocht op 24- april aan Oeds en Annie van der Woude.

Kruidenierszaak

0115 Oudehorne, Schoterlandseweg hnr.115.Kruidenierszaak bewoond door Jacob de Jong, later(zoon) Frans de Jong.Daarna I.Zwanenburg. Tegenwoordig (2013) bewoond door Sytze van der velde en Anita Schokker.

Kruidenierszaak

0116 Kruidenierszaak Oudehorne, Schoterl.weg 115. Vlnr: Frans J.de Jong, Geert de Jong, Jozef van Houten, Jacob G.de Jong(eig.).Nu bewoond door I.Zwanenburg.

Dorpsstraat

0118 Oudehorne, Schoterl.weg bij Gulf-benzinestation.(huisnr.68t/m 80)Vooraan nu van Laere,vroeger o.a.garage van Andries en Nanne Wedzinga,later van Welderen.Volgende nu P.de Wit,vroeger o.a.Jacob de Jong.Dan bakkerij van Piet Weers,daarna vroeger Fokke Weers en Pieter de Jong,dan schilder Marten v.d.Sluis en de boerderij van Keuning.

Oudehorne, benzinestation

119 Rond 1951.Links Garage Andries Wedzinga,later zoon Nanne en van Welderen,nu van Laere(huisnr.68)Daarnaast de Slotlaan en de woning van Pieter en Geertje de Jong(Bosma),nu fam.G.Kuperus(huisnr.66).Daarnaast de boerderij v.d.fam.Hoogland,nu Hoveniersbedrijf ACR. (huisnr.64). Let op de sloot met bruggetjes! Kopie 2003.

Oudehorne, burgerwoning

0120 Nu huisnr.66 fam.G. Kuperus.Foto van voor de oorlog.Eise van Houten,Fokke Weers en meester Sjoerd Looyenga hebben er gewoond.Daarna de fam.Pieter(en Geertje) de Jong.De kinderen zijn verm. v. van Houten.

Oudehorne, Zr. De jongweg

0123 Oudehorne,Zr.de Jongweg.Oostzijde, ong.200 m.van de Schoterl.weg.Huisje van Gosse Koopmans.Gatze(lytse Gosse) was getrouwd met Sietske Boerstra v.d. Singel en was opgegroeid bij zijn oom Gatze(oude Gosse)Koopmans en zijn vrouw Antje.V.l.n.r.:Trijntje,Anneke en Durk(Koopmans?)De woning is rond 1950 onbewoonbaar verklaard,afgebroken en niet weer opgebouwd.

Oudehorne, Schoterlandseweg 103

0124 Oudehorne,Schoterl.weg 103,nu fam.Davidse.Vroeger o.a.Hylke Bergsma.Daarna Anne Bergsma en Klazien Bergsma-van Wijk,die later met Paulus Brouwer(huisnr. 84) hebben geruild,deze heeft er een nieuwe woning gebouwd.Later heeft ook de fam.Boukema er gewoond.

Boerderij

0125 Boerderij,nu fam.H.van Dijk, Tweedesluisweg( hnr.37 )Oudehorne.Vroeger woonde o.a.Jouke Schoppen hier.

Schoterlandse weg

0282 Grens-Oudehorne/Nieuwehorne 003. Overzicht van winkels. deVos en Dijksma.

Winkel Oudehorne

0283 Oudehorne. Winkel van Roel H.de Vos uit omstreeks 1908. Schoenhandel en kapper.Later o.a.Rinke de Vos. Nu in nieuw pand wederom kapperszaak. Vergelijk foto’s 280, 281, 282. Woning werd aanvankelijk bewoond door postbode Dracht. Vlnr: Roel Hendrik de Vos, Hieke de Vos, Gelske de Vos-Sjollema.

Woning

0284 Oudehorne/Jubbega. Rozenbergswijk (“Ruiterswijk”). Woning van A.Krekt. Woning staat er nog, maar is wel iets aangepast. Dit is de eerste woniing vanaf de Schoterlandseweg aan de Rozenbergswijk.

Rozenbergswijk

0286 Oudehorne/Jubbega. Rozenbergswijk. Overzichtsfoto. Zelfde ansichtkaart als foto nr.0285, maar daar de naam Ruiterswijk.(De Ruiters was de bijnaam v.d.fam.Rozenberg die daar woonde.) Deze woningen aan de Rozenbergswijk zijn afgebroken en vervangen door nieuwe fraaie woningen. Het zandpad is verdwenen. Rechts het huis van Minne en Romkje de Jong (later onbewoonbaar verklaard,toch heeft de familie er nog jaren gewoond, het was hun plekje!)Huis 2 was van Sjoerd en Ieke. Net zichtbaar is het huis van Rink en Aukje de Jong.Langs het zandpad nog net de bakkerij van Zwier zichtbaar LINKS VAN DE WIJK STAAT HET HUIS VAN IEDE EN FEIKJE BROUWER ACHTER DE BOMEN LINKS STAAT DE WONING VAN JOHANNES EN WIETSKE DE JONG MET HET GEZICHT NAAR DE VAART.

Janssenstichting

0287 Oudehorne ,vanaf de Schoterl.compagnonsvaart ,huis van de Janssen-Stichting aan het Eerste Stichtingspad.Zelfde foto als nr.0288,namen jongens onbekend.

Stichtingpad

0288 Oudehorne,vanaf de Schoterl.compagnonsvaart. Huis van de Janssen-Stichting aan het Eerste Stichtingspad.Zelfde foto als nr.0287,namen jongens onbekend.

Oudehorne natuur

0289 Oudehorne. Natuurfoto van één van de wijken v.d.Janssenstichting. Was een bosperceeltje aan de noordkant van de compagnonsvaart ter hoogte van de overkluizing naar eerste stichtingspad

1e Stichtingspad Oudehorne

0290 Oudehorne aan de Schoterl.Compagn.weg. Huis aan het Eerste Stichtingspad. In de woning die hier het best is te zien woonde de familie Elias Peereboom. In de woning die nog net is te zien woonden destijds Sjouke en Rinskje Stoker met hun kinderen Lutske, Joukje, Lolke, Fokke,en Catrinus. De volgende woning op die rij werd bewoond door Familie Tjeerd Klaverboer (hier net niet te zien)

Compagnonsvaart,Oudehorne

0291 Oudehorne.Compagnonsvaart boven de Tweede Sluis. Door de bomen zie je de boerderij van Pieter Ponne. (Zie ook foto met volgnummer 0289)

School

0292 Oudehorne. Openbare lagere school 2e Sluis 001. Hoofdenwoning. Vlnr: Hendrik Meijer (hoofd), Henk Meijer, Hendrike Meijer-Drenthen. Zie achterzijde foto.

School

0293 Oudehorne. Openbare lagere school 2e Sluis 002. Foto uit 1905.Gaa.Met(alle?) leerlingen.

School

0294 Oudehorne. Openbare lagere School 2e Sluis 003. Foto uit 1964. Rechts woning Tweedesluisweg nr.1

Tweede Sluis

0295 Oudehorne. Tweede Sluis.Brug en Brugwachterswoning. In het brugwachters huisje woonden Anne en Martje Broekstra.Martje was jarenlang de brugwachter.

Tweede Sluis

0295 Oudehorne. Tweede Sluis.Brug en brugwachterswoning.Wie staat er op de brug?

Oudehorne Tweede Sluis

0296 Oudehorne. Tweede Sluis. Brugwachterswoning en rechts de winkel/boerderij van Wieger Bos, later Willem en Ietje Bos.Foto uit 1933.

Tweedesluis

0297 Oudehorne. Tweede Sluis. Rechts bakkerij van Bonne Mulder, toen Fokke Weers, toen Piet Weers, Klaas en Fetje Seinstra, links daarvan de Openbare lagere school. Links voor: De praam van de melkvaarders Roel en Jan de Boer. Foto omstreeks 1933.

Tweedesluis

0298 Oudehorne, Tweede Sluis met ophaalbrug en school. Personen op deze foto: De sluiswachteres Martje Broekstra, op de melkboot Jappi en Jannie de Vries (kinderen van Minne en Janke de Vries), de tweeling Alie en Lammie de Vries (grootgebracht bij bakker Klaas Seinstra op de 2-de sluis)

Tweedesluis

0299 Oudehorne, Tweede Sluis met woning brugwachter. Foto van ansicht d.d. 1940.

Tweedesluis

0300 Oudehorne, Tweede Sluis met woning brugwachter 002. Poststempel 1940. Zelfde als 0299(foto van deze ansicht).

Groentewinkel Schoterlandseweg Oh

0183 Oudehorne, Schoterl.weg.Hnr.49 Groentenwinkel van Arend Mulder ,later zoon Jan.Nu is de winkel eruit en wonen Arend en Liesbet Mulder er.

Nieuwe buurt Oudehorne

0184 Oudehorne,Schoterl.weg hnr.45 t.m.53,Nieuwe buurt,schuin tegenover het kerkje Nafthali(Met bank ervoor en bushalte)

Schoterlandseweg Oudehorne

0185 Oudehorne.Schoterl.weg Hnr.43 t.m.53.Nieuwe Buurt,t.o.kerkje Nafthali. Ansicht gedateerd 1955.

Schoterlandseweg Oudehorne

0186 Ansicht van dorpsbeeld Schoterl. weg Oudehorne,hnr.45 t.m.63,Nieuwe Buurt.

Schoterlandseweg Oudehorne

0187 Oudehorne.Schoterl.weg,hnr.47 t.m.63,Nieuwe Buurt,welke personen staan er op?

Schoterlandseweg Oudehorne

0188 Schoterl.weg Oudehorne,Nieuwe Buurt Hnr.43 t.m.49

Winkeltje Oudehorne

0189 Oudehorne, Schoterl.weg ,hnr. 39. Winkeltje van Jacob Westerkamp. Daarna Jelle Blokzijl en Aaltje Blokzijl Westerkamp.Nu? Jacob Westerkamp en Wietsche Drenth voor de winkel met kinderen Geertje Westerkamp links en Aaltje en Jitske Westerkamp rechts

Winkel Oudehorne

0190 Oudehorne, Schoterl.weg ,hnr. 39. Winkeltje van Jacob Westerkamp.Daarna Jelle Blokzijl en Aaltje Blokzijl Westerkamp.Nu ?

Winkel Schoterlandseweg Oudehorne

0191 Oudehorne, Schoterl.weg ,hnr. 39. Winkeltje van Jacob Westerkamp.Daarna Jelle Blokzijl en Aaltje Blokzijl Westerkamp.Nu ?Jelle Blokzijl staat in de voordeur.

Winkel Schoterlandseweg Oudehorne

0192 Oudehorne, Schoterl.weg ,hnr. 39. Winkeltje van Jacob Westerkamp.Daarna Jelle Blokzijl en Aaltje Blokzijl Westerkamp.Nu? Ansichtkaart 1932.Het meisje in het gras v.d.woning tegenover de winkel is Trijntje Hagen, die toen woonde in de woning tegenover de winkel.

Schoterlandseweg Oudehorne

0193 Oudehorne, Schoterl.weg 41. Vroeger Ate Stoelwinder, later W.Schokker, in 1977 Sj.Jonker.Nu fam. Lammert Kuperus.

Oudehorne dorpsgezicht

0200 Oudehorne,Schoterl.weg.Rij huizen met o.a.smederij v.d. Wal,bakker Kuiken en Gerrit de Groot.Nu huisnr.36 t.m.30.

N.H.Kerk Nieuwehorne

Nieuwehorne. NH-Kerk met pastorie 0

Nieuwe afbeelding

Voorbeeldfoto

Oudehorne Tweede Sluis

0301 Oudehorne.Tweede Sluis met hoofdenwoning, bakkerij, schuur voor turfopslag, ophaalbrug, melkvaardersboot. Achter op de kaart uitvoerige beschrijving en datum 20-05-1939.

Oudehorne Tweede Sluis

0302 Oudehorne, Tweede Sluis met ophaalbrug, brugwachterswoning en winkeltje van Willem en Ietje Bos. Na Willem en Ietje Bos waren Hendrik en Sientje van der Woude/van Houten de bewoners. Daarna Minne en Janke de Vries, die er een bungalow bouwden.

Oudehorne Tweede Sluis

0303 Oudehorne, Tweede Sluis met ophaalbrug, school en bakkerij.

Reinder Boonstra 2e Sluis

0305 Oudehorne, Tweede sluis, boerderij van Reinder Boonstra.Vermoedelijk Tweedecompagnonsweg 75 Deze boerderij stond naast het winkeltje van Willem en Ietje Bos. De boerderij werd later bewoond door Jan en Anne de Jong en thans door Mevr. Robben. Boerderij is verbouwd tot een bungelow.

Oude bakkerij , 2e Sluis

0304 Oudehorne, Tweede Sluis met de oude bakkerij van Bonne Mulder, later Fokke Weers, toen Piet Weers en nog later Klaas en Fetje Seinstra.|Vlnr: zuster van Fetje, Fetje Seinstra-Fochtelo.

2e Sluis

0306 Oudehorne, Tweede sluis, Tweede Compagnonsweg 69,

Martje Broekstra opent sluis

0307 Oudehorne, Tweede Sluis met melkpraam, rails voor de melklorrie, ophaalbrug en school.Aan de sluisdeur trekkend: Martje Broekstra, vrouw van brugwachter Anne Broekstra Het blonde meisje op de wal is Wietske Halbertsma Hakze Destijds wonende op de tweede sluis en dochter van Paulus Hakze en Fimke van der Wijk. Foto nr. 0298 is een kopie van deze.

Ophaalbrug 2e Sluis

0308 Oudehorne, Tweede Sluis met ophaalbrug en bakkerij in vervallen staat.Wie fietsen er op de brug?

Gezicht op 2e Sluis

0309 Oudehorne, Tweede Sluis. Noordzijde met rij huizen. Destijds zijn er 4 nieuwe huizen gebouwd, 2 op de noordzijde en naast de boerderij nog 2. Daarna komt het winkeltje van Willem en Ietje Bos. bewoners rechtse woning fam eldert en sietske van der dam /later fam bonne en janke van der bosch. daarnaast fam uilke de vries/later fam brand en froukje van der dam /fam hendericus van der dam. boerderij van jan en anne de jong /later fam jan en fokje robben. t,nieuwe woning daarnaast fam willem en egbertje van der dam/ later fam a de vries.woning vier fam r stoelwinder /later fam broer en sietske jager.

Nieuwbouw 2e Sluis

0310 Oudehorne, Tweede Sluisweg. Vijf keer tweeondereenkap woningen.

Woning Harm Blokzijl

0311 Oudehorne. Huisje tussen Tweede Sluis en hoek Eilewijk, bewoond door Harm Blokzijl en Jeltje Blokzijl-Bron . Ten oosten van de woning liep een zandpad, dat voerde naar de woning afgebeeld bij fotonummer 0313.

Woning Harm Blokzijl

0312 Oudehorne. Huisje tussen Tweede Sluis en hoek Eilewijk, bewoond door fam.Blokzijl. Zie ook fotonummer 0311.

Winkel gebr. Klijnstra

0313 Oudehorne, Tweede Compagnonsweg. Aan het zandpad achter de woning van Blokzijl (zie 0311 en 0312). Een klein winkeltje van de familie Klijnstra (drie broers).Zie de aantekeningen op deze achterzijde.

Aanleg H. de Vosweg

0314 Oudehorne, Tweede Compagnonsweg 44, t.o. Eerste Stichtingspad.Aanleg in 1956 van de Tweede Compagnonsweg-Hendrik de Vosweg (langs de vaart). In 1956 boerderij bewoond door Wolter en Lies Stoelwinder.Later bewoond door Fedde en Eppe Jonker.In 2009 is Brand van Dam de bewoner.

Oude Singel

0315 Oudehorne, Oude Singel voor de verharding. Fam uilke en djoeke de jong woonden hier destijds.

Eilewijk Oudehorne

0316 Oudehorne, Eilewijk zuidzijde. Vrnl: Woning fietsenmaker Weiland, deze ging ook met potten en pannen langs de streek, omdat de fietsenhandel niet genoeg opbracht, dan de woning van Geert Klijnstra (bijgenaamd “de bakker”), dan de winkel van Geert Hoekstra, later zoon Koop Hoekstra.Nu bewoond door de fam.Joop(ie)de Vries.

Eilewijk Oudehorne

0317 Oudehorne, Eilewijk foto vanaf zuidzijde. Links het huisje van Douwe de Jong, , daarnaast het winkeltje van Thijs Jonker, gekocht van ene Stelma. Thijs had eerst een winkeltje aan de Ruiterswijk.

Oudehorne, Eilewijk .

0318 Oudehorne, Eilewijk vanaf westzijde voor aanleg verharde weg. Huis links: woning van Jan en Sietske Stoelwinder, rechts nog net zichtbaar de school aan de Tweede Sluis.

Eilewijk, winkel Geert Hoekstra

0318A Nogmaals een foto met nummer 0318, aangegeven met 0318A: Oudehorne, Eilewijk. Winkeltje van Geert Hoekstra, aan de zuidzijde van de nieuwe winkelNu bewoond door de fam.Joop de Vries).

Oudehorne, Eilewijk

0319 Oudehorne, Eilewijk. Foto vanaf de zuidzijde. Vlnr: winkel Tijs Jonker, dan Uilke (zoon van Tijs) Jonker en zijn vrouw Betje.

Eilewijk 1939

0320 Oudehorne, Eilewijk, Foto met poststempel 1939 genomen vanaf de noordzijde. In bootje Koop Hoekstra(voor de winkel van vader Geert Hoekstra) op het pad vermoedelijk vlnr. Gjalt en Jan Klijnstra.

Oudehorne, Eilewijk

0321 Oudehorne, Eilewijk. Foto genomen vanaf de zuidzijde.

Oudehorne, Eilewijk

0322 Oudehorne, Eilewijk. Foto vanaf de noordzijde. Rechts de fietsenwinkel van Weiland.

Winkel Geert/Koop Hoekstra

0323 Oudehorne, Eilewijk. Winkel van Geert Hoekstra en later zoon Koop Hoekstra. Fam. Nieuwold nam de zaak over van Koop Hoekstra.Later werd de zaak opgeheven en kwamen Joop en Grietje de Vries er te wonen. Zij verbouwden de zaak tot woonhuis.

Oudehorne, Eilewijk

0324 Oudehorne, Eilewijk. In huisje rechts woonde Roel de Jong met zijn vrouw Anne.

2e Compagnonsweg 62

0325 Oudehorne, Eilewijk. Woning Tweede Compagnonsweg 62.

Fam. Van Oosten, Eilewijk

0326 Oudehorne, Eilewijk, Het huisje stond een eindje van de weg, naast de winkel van Hoekstra. Vlnr: Akke van Oosten, Aukje van Oosten-de Jong, Tjaline van Oosten, Hessel of Rink van Oosten.

Oudehorne, Eilewijksreed

0327 Oudehorne, Eilewijksreed . In huisje links woonde Iemkje van der Woude.

Luitzen Roelinga, Eilewijk

0328 Oudehorne, Eilewijk, westzijde, tweede woning gezien vanaf richting Bontebok. Links van deze woning stond een schuur, waar fietsen werden verkocht. Vroegere bewoner: Luitzen Roelinga.

Jelle Bakker, Eilewijk

0329 Oudehorne, Aan de Eilewijk, oostzijde. Boerderij van Jelle Bakker.

Oudehorne, Eilewijk

0330 Oudehorne, Eilewijk. Foto vanaf noordzijde.Personen(o.a.bakker?)onbekend. Wel bekend is dat Keimpe Douwinga indeze boerderij woonde. Er naast woonden Durk en Joukje Klijnstra en daar naast Johannes en Sjoukje Stoelwinder.

Eilewijk richting Oude Singel

0331 Oudehorne, Eilewijk. Foto genomen in de richting van de Oude Singel, waarop een VW. In de verte de boerderij van Rudolf de Jong (later familie Schimmel)

Woning Blokzijl, thans Bontebok

0332 Oudehorne,Compagnonsvaart, werd later Bontebok. Nabij Eilewijk. Woning familie Blokzijl.Met een "barte"over de "wyk".

Woning Blokzijl, thans Bontebok

0333 Oudehorne, werd later Bontebok. Nabij Eilewijk. Woning familie Blokzijl.

Wietze v.d. Sluis, thans Bontebok

0334 Oudehorne,Compagn.vaart, werd later Bontebok. Nabij Eilewijk. Boerderij van Wietze van der Sluis,later zoon Rink.Nu dierenpension trimsalon Renske.(Renske is weer een dochter van Rink).Tweede Compagn.weg 23

Compagnonsvaart, Bontebok

0335 Oudehorne,Compagnonsvaart, werd later Bontebok. Nabij Eilewijk. Links boerderij van Wietze van der Sluis(later zoon Rink)en nu dierenpension Renske(zij is weer de dochter van Rink). In de verte begint de Oude Singel,de weg was er nog niet.

Bontebok,2e Compagnonsweg 4, Bontebok

0336 Bontebok. Tweede Compagnonsweg 4.Nu bewoond door G.B.Boerma. Boerderij gebouwd door Bonne Oosterhof ± 1927. Vlnr: Aize de Jong, Lutske de Jong-de Jong, Trijntje Tuiten, Lamkje, Lutske, Jan Willem de Jong

Compagnonsvaart

0337 Nieuwehorne aan de vaart(zuid), later Bontebok, Overzichtsfoto met ”barte”.(over de achtste "wyk"?) Het huis bij de barte is 1e compagongsweg 68 bewoont door de fam Kramer. Het 2e huis is 1e compagongsweg 66, hier staat nu een bungalow waar de fam. Nolles woont. Het laatste huis is inmiddels ook afgebroken, hier hebben de fam. Jonker en later de fam. Brinkhof gewoond.

Schilderij Sieger Baukema

0338 Nieuwehorne aan de vaart, later Bontebok. Foto van schilderij van Sieger J.Baukema.

Hervormde kerk

502 Nieuwehorne. NH-Kerk 005. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

503 Nieuwehorne. NH-Kerk met pastorie 006. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

504 Nieuwehorne. NH-Kerk met pastorie 006. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

505 Nieuwehorne. NH-Kerk 008. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

506 Nieuwehorne. NH-Kerk met pastorie 009. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

507 Nieuwehorne. NH-Kerk met pastorie 010. Gaa.1939

Ned.Herv.Kerk

503 Nieuwehorne. NH-Kerk met pastorie 006. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

508 Nieuwehorne. NH-Kerk 012. Gaa.

N.H.Kerk Nieuwehorne

509 Nieuwehorne. NH-Kerk.

Ned.Herv.Kerk

510 Nieuwehorne. NH-Kerk 014. Gaa.Met pastorie.

Ned.Herv.Kerk

511 Nieuwehorne. NH-Kerk 015. Omstreeks 1944. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

512 Nieuwehorne. NH-Kerk 007. Gaa.

Ned.Herv.Kerk

513 Nieuwehorne. NH-Kerk,foto pentekening 016. Gaa.

N.H.Kerk Nieuwehorne

514 Nieuwehorne. NH-Kerk in kleur 017. Gaa.

Artsenwoning Nieuwehorne

Artsenwoning Nieuwehorne

Artsenwoning Nieuwehorne

Arbeidershuisje

Nieuwehorne, Schoterlandseweg

Nieuwehorne, Schoterlandseweg

Artsenwoning Nieuwehorne

Artsenwoning Nieuwehorne

Nieuwehorne

Nieuwehorne

Artsenwoning Nieuwehorne

optocht

Artsenwoning Nieuwehorne

Artsenwoning Nieuwehorne

Artsenwoning Nieuwehorne

Schoterlandseweg in de sneeuw

Nieuwehorne, Molenweg

Nieuwehorne, Molenweg

Nieuwehorne, Molenweg

Nieuwehorne,Brink

Nieuwehorne, Molenweg

Nieuwehorne, Brink

0426 Nieuwehorne. Gezicht op de Brink anno 1971 Antje Koudenburg - Huitema met zoontje Tjerk

Nieuwehorne,Brink

Laan naar Buitenweg

Nieuwehorne,slagerij

Nieuwehorne,slagerij

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne, Schoterlandseweg 91

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne, Schoterlandseweg

Nieuwehorne, Schoterlandseweg 89

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne, Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne,Schoterlandseweg

Nieuwehorne, voormalig postkantoor

Nieuwehorne,postkantoor

Nieuwehorne, heideveld

351 Heideveld in Nijehorne.

Nieuwehorne, woning Achtstewijk

352 Nieuwehorne. Achtstewijk. Woing stond achter Barteldde Vries. Was de woning van Wiebe Plantinga. Op de foto Fedde Plantinga.

Nieuwehorne Achtstewijk, boerderij

353 Nieuwehorne. Achtstewijk. Boerderij van de familie Beenen.

Nieuwehorne, Achtstewijk, boerderij

0354 Dit is het huis 8e wijk 8. Hier woonde de fam. Jan en Sietske Paulus

Nieuwehorne, winkel Schoterl.w.

361 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel voor ongeveer 1925, tussen wat nu de Kaardebol is en wat nu de kapperszaak van Henriette is.

Nieuwehorne Achtstewijk 4

355 Nieuwehorne. Achtstewijk? Klein, wit geschilderd boerderijtje met hoge schuur ernaast.

Boeldag

357 Boeldag bij Jan Hylkema.

Burgerwoning

358 Burgerwoning. Punt van het dak staat niet op de foto.

Nieuwehorne, fietsenhandel

359 Nieuwehorne. Fietsenhandel.

Nieuwehorne Schoterlandseweg

360 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.??Naast huis: Fokje, vrouw van Jan Hielkema. Vooraan knecht Aize Kramer, wiens ouders vroeger een winkel hadden in Schurega.

Nieuwehorne, Achtstewijk, boerderij wit

355 Dit is 8e wijk nr 3. Voorheen woonden hier Dhr A Mulder, Mw A Mulder, Albert en Aaltje Nieuwehorne. Achtstewijk?

Nieuwehorne, Schoterl.w.

362 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? De tot woonhuis verbouwde winkel. Voor het huis: Rinke de Vos.

Nieuwehorne dorpsgezicht

363 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel van de familie Dijksma.

Winkel fam. Dijksma in aanbouw

364 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel van de familie Dijksma in aanbouw. Omstreeks 1925-1926.

Winkel fa. Dijksma, Schoterlandseweg 108

Nu (2009) is hier gevestigd Handwerkboetiek De Kaardebol. Het bouwjaar is vermoedelijk 1929 datum en een naam (de Jong) is gevonden op balklaag tijdens verbouw.

Nieuwehorne Schoterl.w.

0366 Nieuwehorne, Schoterlandseweg nr.106 Burgerwoning.Werd o.a.bewoond door Bouwe Stoker.

N'horne, Schoterl.w. 22-2-1989

367 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Burgerwoning 002. Foto 22-02-1989. Thans afgebroken.

Nieuwehorne Schoterlandseweg

368 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Burgerwoning 003. Foto d.d. 22-02-1989

N'horne, woning met gevelankers

369 Nieuwehorne. Burgerwoning met nog gevelankers.

Nieuwehorne, gezicht op boerderij

370 Nieuwehorne. Gezicht op boerderij 001.

Dorpsgezicht Nieuwehorne

374 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel met ernaast burgerwoning 001. Poststempel 08-08-1932. Fietsenhandel De Vries is.

Luchtfoto in kleur

373 Nieuwehorne. Luchtfoto in kleur van boerderij 004.

Nieuwehorne, boerderij

371 Nieuwehorne. Gezicht op boerderij 002.

Luchtfoto boerderij

372 Nieuwehorne. Luchtfoto van boerderij 003.. Bewoners: Baron, Dijksma, De Goede.

Nieuwehorne woning 1925

375 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Woning naast fietsenhandel 002, gebouwd omstreeks 1925/1926. Vlnr: Trijntje de Vries- V.d.Vliet, Jacob B. de Vries, J.S. de Vries.

Cafe Het Witte Huis

376 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 104. Café Het witte huis. 001.

Luchtfoto Het Witte Huis

377 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 104. Café 002.

Cafe Schoterl.w.104, N'horne

378 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 104. Café 003.

Cafe A. Jansma, Verlof

379 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 104. Café 004.

De Tjongersprong

380 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 104. Café-restaurant 005.

Dorpsgezicht met cafe

381 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 104. Café-restaurant 006

Schoterl.w. 107, N'horne

382 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 107. Boerderij van K.S. de Vries 001.

Boerderij K.S. de Vries

383 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 107. Boerderij van K.S. de Vries 002. Vlnr: Pietje Schoppen, Atje de Vries-Bosma, Akke Plantinga.

Boerderij K.S. de Vries

384 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 107. Boerderij van K.S. de Vries 003. Poststempel vermoedelijk 1916.

Schoterlandsew. 107, N'horne

385 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 107. Boerderij van K.S.de Vries 004. Vlnr: onbekende, Atje de Vries-Bosma.

Schoterl.w. 107, N'horne

386 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 107. Boerderij van K.S.de Vries 004.

Schoterl.w. 98, N.horne

387 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 98. Burgerwoning met grote schuur. Woning van Fam Roel Dijksma, destijds pluimvee en kleinvee handelaar. Nu wonen Hendrik en Janke Bos Dijksma er.

Dorpsgez. omg. OLS

388 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Omgeving Openbare Lagere School 001.

Dorpsgez. N'horne bij OLS

389 Nieuwehorne. Schoterlandseweg met rechts de Openbare Lagere School 002.

Nieuwehorne OLS 1961

390 Nieuwehorne. Schoterlandseweg . Openbare lagere school 003. Foto uit 1961.

Nieuwehorne OLS 1969

391 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Openbare lagere school 004 met huizen aan de oost- en westzijde.Foto uit 1969.

OLS Nieuwehorne

392 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Openbare lagere school. 005

Dorpsgez. Nieuwehorne

393 Nieuwehorne. Schoterlandseweg met rij huizen ten westen van Het Witte Huis.

Omg. Openb. Lag. School

394 Nieuwehorne. Schoterlandseweg met Openbare lagere school 006 en huizen aan de westzijde.

Omg. Schoterl.w. 90, N'horne

395 Nieuwehorne. Schoterlandseweg, locatie vanaf huisnummer 90.

Winkel van Jan Teakes

396 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 96. Winkel van Jan Teakes. Vlnr: ??? de Jong, Teake de Jong, Albert Jansma, Roel de Jong, Janke v.d.Meulen-Dijkstra, Anna de Jong-Kalsbeek, Jan Teakes de Jong.

Schoterl.w. omg. Het Witte Huis 1968

397 Nieuwehorne. Schoterlandseweg met Het Witte huis en rij huizen aan de westzijde. Foto uit 1968

Schoterl.w. N'horne 1929

398 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Poststempel 1929. In het midden van de foto achter de lantaarnpaal vermoedelijk het huisje waar de huisartsenpraktijk 001 was gevestigd.

Schoterl.w. N'horne

0399 Woning Schoterlandseweg 94 Nieuwehorne Voorheen woonde hier de huisschilder Willem de Jong. Thans (2013) Ferry Bijker.

v.m. dokterswoning Pellikaan

400 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? met voormalige artsenwoning van Pellikaan 001.

Pastorielaan

517 Nieuwehorne. Pastorielaan. Kleurenfoto v.d. natuur. Gaa. Prettige Kerstdagen en Gel.Nieuwjaar.

Scoterlandse weg.Nieuwehorne

518 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 55. Omstreeks 1914.Vlnr: Homme Peereboom, Teake Peereboom, met fiets Freerk Hofma, Ieke Peereboom, Josine Visser, Koosje Visser.

Nieuwehorne Schoterlandseweg

Boerderij

520 Nieuwehorne. Schoterlandseweg ?? Fietsenhandel en boerderij 001 van fam.Bosma. Gaa.

Sluis 1

0005 Sluis 1 Oudehorne.Periode sluiswachter Sybesma.

Sluis 1

06 Sluis 1.Oudehorne. Prov.Waterstaat

Sluis 1

07 Sluis 1.

Tjongerbrug

0008 Tjongerbrug,Oldeberkoperweg Oudehorne. 1930 met brugwachterswoning.

Brug over Prinsenwijk

0009 Brug over Prinsenwijk.Op de achtergrond de Tjongerbrug Oudehorne.

Tjongerbrug

0010 Tjonger brug Oldeberkoperweg. Met brugwachterswoning.Sieger Hooghiem was brugwachter.Rond 1952 is er een vaste brug gekomen en de woning afgebroken

Tol

0011 Paard en wagen bij tol Oldeberkoperweg,(eigenaar Fam.Willinge Prins)Met boerderij/café o.a.Piet Nijholt. Nu huisnr.70.Recreatie bedrijf "de Ark" van Marijke Flisijn (overleden in 2008) De personen zijn passanten.

Tol

0012 Paard en wagen bij tol Oldeberkoperweg Oudehorne.Woning o.a. Albert Mulder,nu huisnr 68.De personen zijn passanten.

Tolhek

0013 Onduidelijke foto bij tol.Pentekening.

Schans

0014 Schans bij tolhek. Een schetstekening.

Tolhek

0015 Voormalige tolhek.Voorgrond boerderij/café met o.a.Piet Nijholt nu huisnr.70 Achtergrond woning o.a.Albert Mulder nr.68

Tolhek

0016 Tolhek.Oldeberkoperweg Oudehorne.

Oudehorne, Café/boerderij Oldeberkoperwe

0017 Café en boerderij Piet Nijholt. Eig.: Willinge Prins

Tjongerbrug

0018 Oudehorne, Tjongerbrug(oudste)

Tjongerbrug

0019 Oudehorne, Tjongerbrug met brugwachterswoning.

Tjongerbrug

20 Oudehorne, Tjongerbrug 08-09-1950 verzonden van Oudemirdum naar Leeuwarden met bericht aan vriendin

Molen

0021 Tjongerbrug Oldeberkoperweg Oudehorne

Boerderij

521 Nieuwehorne. Schoterlandseweg ?? Fietsenhandel en boerderij 002. Vlnr: Hendrik Bosma, zie achterzijde foto, onbekend, Albertje Vriezenberg, Jantje Vriezenberg, Gootzen Bosma (later hoofdonderwijzer 15e Wijk?). Zie achterzijde foto.

Boerderij

0022 Boerderij,Oldeberkoperweg nr.34 Na de Tweede W.O.woonde de fam.Jan Oosterhof er.Nu B.A.van Putten.Nieuwbouw op de achtergrond (1954?)

Oudehorne, Oldeberkoperweg

0023 Boerderij. Amalia State Oldeberkoperweg 19, Oudehorne. Foto uit 1917 Vlnr: Albert Nijholt, Roelofje de Vries, Arend Nijholt, onbekend, Oepke Nijholt.Later Suurd(?)en Jelle Jongsma,nu fam.O. Jongsma.

Oudehorne, Oldeberkoperweg 40

0024 Oldeberkoperweg 40. vlnr: Berend Post, Jozefina Post-van Houten, Hendrik Post, Rinze Post

O.L.School

522 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr. 51 Openbare Lagere School. Woning Hoofdonderwijzer. Later kaashandel Heida met als bewoners Jan Heida en Froukje Heida-Stoker. Vervolgens woonden hier fam. Veldstra ( westzijde ) en fam. Hoekstra ((oostzijde)

Oudehorne, oldeberkoperweg 44

0025 Oldeberkoperweg 44 Oudehorne. vlnr: Jan van der Wal, Van der Wal-Breitsma, onbekend, Akke.Nu fam.W van Ommen.

O.L.School Nieuwehorne

523 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? OLS. 002. Gaa.

O.L.School Nieuwehorne

524 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? O.L.School.003. Kleurenfoto. Gaa.

O.L.School Nieuwehorne

525 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.51 en 53 Openbarte Lagere School.

Oudehorne, Oldeberkoperweg 40

0026 Woning Oldeberkoperweg 58? Oudehorne.oaFam.Brouwer?

Winkel van der Berg

27 Winkel Geert Jabicks v.d. Berg (02-12-1886 tot ??-03-1954) Oldeberkoperweg Oudehorne Vlnr: Joh.Nijholt, Anne v.d. Berg, Ferre v.d.Berg, Jacob v.d. Berg, Hiltje v.d. Berg-Foppes en op de arm Ekke v.d.Berg.Nu B.v.d.Dam huisnr.54.

Arbeidershuisje

0028 Arbeidershuisje.

Oudehorne, Oldeberkoperweg

0029 Foto van een paar huizen, gemaakt in 1999.Vroeger woonde hier o.a.de fam.Hette Jager,nu D.Kuiper. Huisnr.62

Luchtfoto

0030 Luchtfoto, gemaakt op 04-9-79. Nu huisnr.68 en 70 Oldeberkoperweg tussen de Tjonger en de Tjongervallei.

Molen

0031 Foto van korenmolen te Oudehorne uit ± 1915 van Fa.J(ouke) en G(errit)( de Vries)Nu Fixet,huisnr.20 (A.Lageweg) en 22. Personen ervoor onbekend.

Boerenwagens met graan

33 Met graan op de boerenwagens naar huis in ± 1920: vlnr: onbekend, onbekend, Luitzen Vonk, onbekend, Johannes Bergsma

Woning met waslijn

0034 Woning met was aan de lijn. Woning van de fam de Vries naast hun maalderij aan de Oldeberkoperweg.

Molen

35 Molen

Molen

36 Molen

J. en G. de Vries

0038 J.& G. de Vries

O.L.School Nieuwehorne

526 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? OLS. 005. Gaa

Oudehorne, J&G de Vries

0039 Fourage handel J.& G. de Vries Oldeberkoperweg Oudehorne.

J. en G. de Vries

0040 J.& G. de Vries Oldeberkoperweg Oudehorne.

J. en G. de Vries

0041 J.& G. de Vries Oudehorne Dorpsfilm 1951

J. en G. de Vries

42 Luchtfoto van huis ten Zuiden van bedrijf J en G,Oldebekoperweg te Oudehorne.Arend de Vries(later naar nr.1)heeft hier o.a. gewoond.Afgebroken in 1956,aannemer Jan Faber heeft hier toen een loods gebouwd.

J. en G. de Vries

0043 Luchtfoto van bedrijf naast het huis van volgnummer 0042.De boerderij is afgebrand.Woning nu (in oude stijl) huisnr.18 fam. R.v.d.Heide en nr.20 A.Lageweg,ten Noorden van Fixet.

Dorpsstraat

527 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? OLS met huis ernaast aan de westzijde 006.

Oudehorne, oldeberkoperweg

44 Rijtje huizen aan de Oldeberkoperweg te Oudehorne.Vlak na de oorlog gebouwd.Nu huisnr.6 t.m. 16.

Dorpsstraat

528 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nabij OLS. 007. Gaa.Dorpsstraat.

Oudehorne, Oldeberkoperweg

0046 Rijtje huizen aan de hoek Oldeberkoperweg (de zg.Nijewyk)Wel is er de nieuwe weg,maar de huizen met nr.2en4 staan er nog niet.Rechts alleen de nrs.1 en 7.

Oudehorne, Oldeberkoperweg

0047 Rijtje huizen aan Oldeberkoperweg.Vanaf de zelfde plaats genomen als foto nr.0046,met nu ook rechts de huisnrs:9,11 en 13 erbij.

Oudehorne, kruising

0048 Huizen aan kruispunt Oldeberkoperweg/Schoterl.weg Oudehorne uit 1932(de z.g.Nijewyk)Nu J.Scheweer, huisnr.1,vroeger o.a.Jouke en Arend de Vries. Huisnr.7 vroeger o.a.Hendrik en Jan Boerstra.

Oudehorne, kruising

0049 Huizen aan kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne(de z.g.Nijewyk).Tussen de huisnrs.1 en 7 zijn nu 2 woningen gebouwd(vergel.met foto 0048):Huisnr.3 fam.Landmeter en nr.5 F.de Groot.

Bakkerij

529 Nieuwehorne. Schoterlandsewg 34. 001. Bakkerij achtereenvolgens van: S.Jollema, Jan de Glee, Douwe de Glee. Toen Radiozaak van Bonne Drenth. Omstreeks 2004 verbouwd tot burgerwoning.

Oudehorne, kruising

0050 Huis van Jouke de Vries op kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne.Arend de Vries heeft hier ook gewoond,nu de fam J.Scheweer.

Oudehorne, Oldeberkoperweg

0045 Rijtje huizen aan de"nieuwe" Oldeberkoperweg te Oudehorne.Rond 1952, met de huisnrs.2-4 en 5-7.

Oudehorne, Nieuwe Wijk

0053 Nieuwewijk Oudehorne. Foto vermoedelijk uit 1944.Boerderij/café van o.a. Evert Koelma,met de ijsbaan van Lyts Begjin er achter.

Woning hoek Oldeb.weg en Schoterlweg

0054 Deze woning stond vroeger ten O.van de zaak van Wiebe de Boer(nu garage van Damme), kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterl.weg Oudehorne.(Arend de Vries heeft hier ook nog gewoond). Afgebroken door timmerbebrijf Jan Faber,de woningen Oldeberk.weg 2 en 4 zijn er toen op gebouwd.

Tolhek

0055 Bijeenkomst i.v.m de opheffing van het tolhek Oldeberkoperweg.(eig.fam.Willinge Prins).

Tolhuis

0056 Tolhuis Oldeberkoperweg. Bij voordeur: Jan Mulder.(werd meestal Jan Hoetien genoemd,had nl. bijna altijd een hoed op en kwam van over de Tjonger)Nu huisnr.68.

Bakkerij

530 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 34.002. Bakkerij. Toestand rondom 1925. Gaa.

Woningen

0057 Kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne. Huizen van Jouke (l) en Arend (r) de Vries.De laatste is afgebroken,nu Garage van Damme en woningen nr.2 en 4 a.d.Oldeberk.weg.

Woning Arend de Vries

0058 Huis Arend de Vries, nu garage Van Damme en woningen nr.2 en 4 a.d. Oldeberk.weg. Foto van 16-10-1985

Winkel

531 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkeltje. Vlnr: Jan Faber, Thijs Faber, Geertje Jelsma, Liesbeth Faber, Wietske Kleistra, Trijntje Jelsma, Richtje Jelsma.

Dorpsgezicht

59 Kruispunt Oldeberkoperweg-schoterlandseweg Oudehorne,z.g.Nijewyk.Let op bankje en PEB hokje(staat er nog).

Dorpsgezicht

0060 Kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne,toen nog met plantsoen.

Winkels

0532 Nieuwehorne. Schoterlandseweg Winkelpand van Bouke Brouwer , vervolgens Teunissen en als laatste winkelier Jongbloed

Dorpsgezicht

0061 Kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne,de z.g. Nijewyk. Café met boerderij(o.a.Heida en Evert Koelma).

Boerderij

0062 Boerderij, daarvoor café, afgebroken in 1978. Vroegere bewoners: Johannes en Imkje Heida, Evert Koelma, Terpstra, Anne de Boer en Roel de Groot. Nu nieuwe woningen huisnr.151-153.

Winkels

533 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Twee winkeltjes nabij Boerenleenbank 002. Gaa.Bakkerij(o.a.de Glee)Winkel(o.a.Brouwer)met winkelmeisje Joke Nijenhuis er voor.

Schoterlandseweg

534 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Twee winkeltjes nabij Boerenleenbank rechts 003 en schoolgebouw links. Foto omstreeks 1934.

Boerderij

0063 Boerderij en café bij kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne in 1936.Nijewyk. Afgebroken in 1978. Vroegere bewoners: Johannes en Imkje Heida, Evert Koelma, Terpstra, Anne de Boer en Roel de Groot

Kruispunt Nijewijk

0064 Kruispunt Oldeberkoperweg in 1923. Nijewyk.

Garage

0065 Garage op hoek Oldeberkoperweg (toen: Schoterlandseweg 112)Wiebe de Boer,nu van Damme.

Winkel

535 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel in galanterieën,Brouwer later Teunissen, nog later Jongbloed. Gaa.

Dorpsstraat

536 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Foto dorpsstraat nabij OLS.(Westkant) Gaa.

Dorpsstraat

537 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Poststempel 1934.Nu o.a.Supermarkt Brouwer.

Dorpsstraat

538 Nieuwehorne. Schoterlandseweg . Foto dorpsstraat genomen vanaf waar nu de rotonde is,in Oostelijke richting. Gaa.

Dorpsstraat

539 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Oude smederij omstreeks 1912.

Dorpsstraat

540 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Links OLS, rechts winkels. Gaa

W.F. de Boer

0066 Garage (werkplaats) van Wiebe F.de Boer in 1950 op hoek Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg.De z.g.Nijewyk.Nu van Damme.

W.F. d Boer

0067 Garage W.F.de Boer op kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne,de z.g.Nijewyk.Nu van Damme.

W.F. de Boer

0068 Woonhuis Wiebe F.de Boer op kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne,de z.g. Nijewyk.Nu van Damme.

Garage

0069 Garage met woonhuis op kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne.De zg.Nijewyk.Vroeger Wiebe de Boer en nu van Damme.

Boerderij

0070 Boerderij tegenover garage van Wiebe de Boer(nu van Damme)aan de Schoterl.weg in Oudehorne.Deze boerderij werd o.a.bewoond door Petrus v.d. Bij en de fam.Willemse.Nu huisnr. 149.

Dorpsstraat

0071 Huis met daarnaast garage De Boer, Kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne.Nijewyk.Nu garage van Damme en woning fam.Stoelwinder,huisnr.1 Oldeberk.weg.

Dorpsstraat

0072 Kruispunt Oldeberkoperweg-Schoterlandseweg Oudehorne,z.g.Nijewyk.

Personen

0073 Gerrit de Vries en Willie (Wilhelmina) de Vries.Rechts achter is de Rijwielzaak van Wiebe de Boer zichtbaar.

Boerderij met pers.

0074 Schoterlandseweg 149, Oudehorne. In deur: Hendrik v.d.Bij. Verder vlnr: Hendrikje v.d.Bij, Zwopkje v.d.Bij en Akke v.d.Bij

Woning

0075 Woonhuis,Oudehorne,Schoterl.weg nu huisnr.147 Vroeger bewoond door de fam. Post(oude Hans,zoon Johannes,zoon Jurjen)nu Martin Kuperus.

Boerderij met pers.

0076 Schoterlandseweg 110 Oudehorne.Vroeger woonde hier Jouke Halbersma,later zoon Hinke (en Wietske)Nu de fam. Anton v.d. Spoel. Personen?

Woning

0077 Woonhuis,Schoterlandseweg,Oudehorne.Nu huisnr. 145.Jouke de Vries en de fam.v.d. Zee(leraar schilderen a.d.ambachtschool te Jubbega) en fam Hoekstra-Slachter hebben er gewoond,nu Johan Nuwold.(rijdende winkel) Voorheen was Gerrit (en Anna) de Vries eigenaar van deze woning

Boerderij

0078 Boerderij met groen hek ervoor,a.d.Schoterl.weg in Oudehorne met nu huisnr.108.De fam de Vries heeft er lang gewoond,nu Tuincentrum Kloosterman.

Woning

0079 Winkel Anne Faber,Schoterlandseweg(nu huisnr.143) Oudehorne.Daarna Sjoerd Peereboom,nu is het alleen nog een woning.

Dorpsstraat

0080 Woning(o.a.de Vries,v.d.Zee en nu Joh.Nuwold)Winkel Anne Faber(later Sjoerd Peereboom) en café Bron Schoterlandseweg Oudehorne.Nu huisnr.145,143 en 141.

Dorpsgezicht

0081 Links 1e huis:bakkerij van o.a.Harm de Vos,later autobedrijf van (zoon)Henk de Vos.nu huisnr.137. 2e huis:nu Café Bron.Rechts o.a.kapperszaak Klaas Kako,nu fam.R.Jager huisnr.106. Schoterlandseweg Oudehorne. Datering op poststempel: Heerenveen 25.2.15.9-10.

Dorpsgezicht

0082 Kom Oudehorne, met links bakkerij van Harm de Vos,nu huisnr.137 autobedrijf (zoon)Henk de Vos.

Dorpsgezicht

0083 Oudehorne,Schoterl.weg. Datering: 18-07-1934 Eerste woning links bakkerij van o.a.Harm de Vos,later autobedrijf van(zoon)Henk de Vos,huisnr.137.

Dorpsgezicht

0084 Oudehorne Nieuwewijk,Schoterl.weg.Links vanaf café Bron(huisnr.141)Rechts vanaf kapper Krako(huisnr.106)Nu R.Jager.

Dorpsgezicht

0085 Kom Oudehorne,vanaf links bakkerij/autobedrijf de Vos (nu huisnr.37)naar het Oosten.

Bakkerij de Vos

0086 Bakkerij Jan H. de Vos, Schoterlandseweg Oudehorne.Later zoon Harm.Daarna heeft zoon Henk er een autobedrijf gehad.Nu huisnr.137.

Groepsfoto

0087 Vlnr: Janke v.d. Molen, Joukje de Vos, op motor Harm de Vos, Geertje Drent, Lipkje Jelsma.Op de achtergrond woning Schot.weg 106 Oudehorne,waar vroeger Klaas Krako z'n kapperszaak had.Nu woont de fam.R.Jager er.

Kapper

0088 Kapperswoning Klaas Krako huisnr.106 Schoterl.weg Oudehorne.Nu de fam.Riekent Jager.

Kapperszaak

0089 Kapperswoning Klaas Krako, Schoterl.weg huisnr.106 Oudehorne.Nu woont de fam.Riekent Jager er.

Dorpsstraat

541 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nabij OLS met winkels rechts omstreeks 1933.

Woning

0091 Rozenbergswijk,woning staat er nog,voeger o.a. A.Krekt.

Luitzen de Vries

0092 Luitzen(van Haaike) de Vries voor zijn woning.Ponderosa,later verbouwd.Staat achter café Bron,Schoterl.weg 141 Oudehorne.

Winkel met Benzinepomp

542 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Texaco benzinepomp bij winkel,t.o.de OLS. Vlnr: Hieke de Haan- Van Dijk, onbekende.

Woning

0093 Woning fam. Reinder en Trijntje V.d.Wijk Oudehorne.(de ouders van Bartelt v.d. Wijk). Dit huis stond in de bocht aan de Nije wyk. Het was het laatste huis. Achterop situatietekening.

Werkplaats en Woonhuis

0094 Woning met ervoor de bewoners.Timmerman Jochem de Vos staat met z'n vrouw voor hun woning(Schoterl.weg nr.104),tegenover de bakkerij van z'n broer Harm.

Boerderij

0095 Boerderij,Schoterl.weg 135 Oudehorne.Vroeger woonde er o.a.Willem Tel.Jaar:1932 Nu kinderopvang 't Hummelhús en er woont nog steeds een fam.Tel.

Personen

0096 Woning Lammert Wiebenga, zijn vrouw Aaltje v.d.Wijk en hond.Nu Schoterl.weg 98 Oudehorne.

Boerderij

0097 Boerderij met bloeiende perenboom, gierwagen en Solexbromfiets. Vroeger woonden hier o.a.Gosse(en Wiep)Posthumus.Schoterl.weg 133 Oudehorne.Nu miniaturengallerie van Hanneke(en Sietse)Hofstra.

Bouw Winkel-Smederij

543 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel/smederij 001 in aan bouw omstreeks 1925. Slechts genoemd worden de dames vlnr: Dieuwke, Durkje, Hieke de Haan-Bijl, Sjoukje de Haan-Keuning, Griet (Popkema), naam kind onbekend.

Woning

0098 Deftige burgerwoning.Schoterl.w Oudehorne,nu hnr.98.Marcus v.d. Zee,(commies)Lourens en Jan Bouma woonden er.Nu is het de toonkamer van R de Jong die er naast woont.

Groepsfoto

0099 Oudehorne, Schoterl.weg 131, Vlnr: Andries Jongsma, Anna Peereboom-Jongsma, Albertje Jongsma-Oosterhof, Olke Jongsma, Jochem Jongsma met paard.

Woning

0100 Deftige burgerwoning met zijvleugel en garage.Vroeger ook het Groenekruisgebouw hier bij in(rechts).De fam.Veenema en de wijkzuster woonde ersoms bij in.Schoterl.weg 94 Oudehorne.Nu woont de fam.R.de Jong er.

Winkel-Smederij

544 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkel/smederij met Texaco benzinepomp. Vlnr: kind Durkje, Hieke de Haan-Bijl, Arjen de Haan, Roel Faber, knecht Freerk de Jong van de Derde Sluis, onbekend.

Winkel

545 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 43. Vlnr: achterste rij: dienstbode Janke Donker, Kee Kzn Bosma, Harm v.d.Spoel, Berend v.d.Spoel, Elias Peereboom, Aukje Peereboom-Wiegman. Op het bruggetje: Teake Peereboom, Yke Peereboom.

Dorpsstraat

546 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Foto uit 1966 ten Westen v.d.OLS. Gaa. Winkel A.Brouwer,Bakkerij W.de Vries.

Werkplaats en Woonhuis

547 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 28. Foto omstreeks 1925. Werkplaats 001 met woonhuis gebouwd omstreeks 1920. Vlnr:Roel Faber, Epke Rijpkema, Lamkje de Jong, Juffrouw Elzinga, Geertje de Jong, Sietske de Jong, Wietske Faber-Brandsma, Froukje de Vries-Faber.

Wagenmakerij

548 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 28. Werkplaats wagenmakerij met woning 002. Vlnr: Anne de Vries, Roel Faber, Anne Faber, Sipke Hoekstra (onderwijzer).

Dorpsstraat

549 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.26 Rabobank met naastliggende woonhuizen en winkels.

Dorpsstraat

550 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? omstreeks 1920. Ga In de woning rechts was later de Boerenleenbank gevestigd.

Groepsportret

551 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Woonhuis met feestgangers in het gazon. Vlnr: 1. Mw.Brouwer, 2.onbekend, 3.Wild de Vries, 4.Froukje de Vries-Faber, 5, 6, 7 en 8: onbekend. Van links achter naar rechts achter:9.Dieuwke de Haan, 10.Douwe de Glee, 11 .Hieke de Haan-Bijl, 12.Arjen de Haan, 13.Bouke Brouwer.

552 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Burgerwoning met vrouw er voor. Gaa.Zelfde woning als 0551.

Dorpsstraat

553 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Overzichtsfoto vanaf waar nu de rotonde is,in oostelijke richting. Foto uit 1969. Gaa.

Dorpsstraat

554 Nieuwehorne. Schoterlandseweg in de richting Heerenveen uit 1927. Gaa.

Dorpsstraat

555 Nieuwehorne. Schoterlandseweg in de richting Heerenveen voor 1936. Gaa.

Dorpsstraat

556 Nieuwehorne. Schoterlandseweg in de richting Heerenveen uit 1933. Gaa.

Dorpsstraat

557 Nieuwehorne. Schoterlandseweg in de richting Jubbega 001. Gaa.

Dorpsstraat

558 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nabij oude smederij. Ansicht vermoedelijk omstreeks 1917.

Dorpsstraat

559 Nieuwehorne. Schoterlandseweg in de richting Jubbega 002. Gaa.

Dorpsstraat met personen

560 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Ansicht uit 1905. Zie achterzijde foto. Met veel personen.

Postkantoor Nieuwehorne

Postkantoor Nieuwehorne

Poststempel is van 1909

Postkantoor Nieuwehorne

Boerderij Nieuwehorne, Schot.weg

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Poststempel 1932. Woning R. Bootsma ( vroeger Postkantoor)

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Foto uit 29-06-1966. Woning R. Bootsma ( vroeger Postkantoor)

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Boerderij M. Lapstra. Later J. Nijenhuis thans familie Hof

Vijfde Wijk Nieuwehorne

Bewoners resp.: Paulus Blauw en later Jelke Molenaar met zijn gezin van 1954-1966. Daarna afgebroken. Vlnr: Grietje en Willemke.

Smederij Nieuwerhorne

Smederij Nieuwerhorne

Vlnr: Staand: Molle de Jong, Gerrit de Vries, Roel Th.de Jong, Zittend: Wietske Duursma-(later: Bijstra), Jantje Duursma-(later: Pijlman), Aaltje de Jong-(later: Santing), Hendrikje Duursma-(later: Koopmans), Froukje Heida, Oene de Jong, Piet Schreur.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Vlnr: Hendrik Siesling, Jantje Pijlman-Duursma, Jacob Duursma, Hendrikje Koopmans-Duursma, op de arm: Wietske Bijstra-Duursma, Anna wiegersma-Duursma, vrouw van de bakker: Gepke van Gans-De Jong

Schoterlandseweg Nieuwehorne

(Tjalling de Vries is het huis er naast), later postkantoor, weer later Cafetaria.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Dijksma (nr 75), Tjalling de Vries, politie Homme de Jong, van Ens

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Smederij Nieuwehorne

Smederij gebr.De Jong en later bakkerij Haverman??. Jelle Nijenhuis. Ansicht vermoedelijk van voor 1936. Zie ook foto 0456

Kruidenier Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Timmerman De Vries, slager Hans Hielkema, B. van Es, Jac. De Boer. Nu caravanhandel en Brandweer. Voorheen heel oud huis, afgebrand omstreeks 1905. Bewoner daarvoor: Hendrik Hielkema.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

477 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.48 Voorheen timmerbedrijf Oebele Jansma, daarna timmerbedrijf Klinker. Vervolgens Sikkema , fam Bos , fam De Vries Op de foto: Vlnr: kleintje Annie Jansma, Lamkje de Jong, Jolle Jansma.

Timmerbedrijf

Timmerbedrijf Nieuwehorne

Bakkerij Nieuwehorne

Vlnr: Klaske Haveman, Anna Haveman, Jacob Haveman.

Kaashandel Nieuwehorne

0481 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Kaashandel Bouwe Heida en er naast compagnon Pieter Heida. Jan Heida en Froukje Stoker zijn rond 1900 daar begonnen met een kaashandel. Pieter en Bouwe heida hebben dat later onder de naam P en B Heida voortgezet. Omstreeks 1970 heeft Jan Heida het samen met zijn vrouw overgenomen. En toen was het weer de naam Jan Heida en Froukje Stoker. De zaak is in 198

Schoterlandseweg Nieuwehorne

482 Nieuwehorne. Schoterlandseweg. Foto genomen in oostelijke richting. Voorheen was Fam. Woudsma hier woonachtig,tegenwoordig (2008) bewoond door fam. A. Westra

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Links op de foto de panden van toenmalige winkel van Peereboom (tapijt en textiel) en van café Schreur.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Eerste huis rechts: nr 42 (Peereboom). Boom rechts en fietsenrek staan voor café Schreur.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Bewoners achtereenvolgens: Elias Peereboom, Teake Peereboom, Imke Kalsbeek.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Omstreeks 1800 moet hier Jan Olkes hebben gewoond. Daar weer naast het timmerberdijf van Jolle en later zoon Oebele Jansma. Links de boerderij van Olke Jans Dijksma. Na hem kwamen o.a. Andries Bosma en Jouke Schoppen. Op dezelfde plaats staan nu twee woonhuizen. Daarnaast de kaashandel van Jan Heida, later van diens zonen Pieter en Bouwe. Poststempel was 1934.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Foto genomen omstreeks 1917. Rechts op de hoek voormalige Café Schreur.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

NH kerk Nieuwehorne

NH kerk Nieuwehorne

NK kerk Nieuwehorne

NH kerk Nieuwehorne

Zwembad Tochtsloot

Dorpsstraat met personen

562 Nieuwehorne. Schoterlandseweg ten westen van NH-Kerk 001. Gaa. Met personen.

Dorpsstraat met personen

563 Nieuwehorne. Schoterlandseweg ten westen van NH-Kerk 002. Gaa.

Boerderij

564 Nieuwehorne. Schoterlandseweg vermoedelijk boerderij 001, nr.37 en burgerwoning nr. 39. Foto uit omstreeks 1929. Gaa.

Boerderij

565 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 37 en 39. Zie foto 0564. Gaa.

Boerderij

566 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 37. Fam. Ten Cate voor boerderij.

Boerderij

567 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? uit ± 1935, later door brand verwoest. Vlnr: Jan Jelsma, Ietje Jelsma, Antje Jelsma-Dijkstra, Cornelis Jelsma.

Boerderij

568 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 31. Boerderij met kinderen er voor. Gaa.

Boerderij

569 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 35. Boerderij met familie en paarden. 001. Gaa

Boerderij

570 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 35. Boerderij met gezin. 002. Gaa.

Boerderijtje

571 Nieuwehorne. Achter Schoterlandseweg 31. Bewoners achtereenvolgens: Gabe Huitema, Tj.Looyenga of andersom.

Boerderijtje

572 Nieuwehorne. Achter Schoterlandseweg 31? Bewoond door Tj.Looyenga en Gabe Huitema.Afgebroken.

Bakkerij

573 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Boerderij bewoond door o.a. Auke Koehoorn en Kees Bakker.

Boerderij

574 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Bewoond door Kootstra.

Boerderijtje

575 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 18. Boerderij met ernaast grote schuur. Gaa.

Woning

576 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Burgerwoning met achterhuis. Gaa.

Dorpsstraat

577 Nieuwehorne. Schoterlandseweg West. Overzichtsfoto. Gaa.

Winkeltje

578 Nieuwehorne. schoterlandseweg nr.?? Winkeltje van Trijntje Jansma- Betten Voor de deur: Trijntje Jansma-Betten. Thans (2013) Thomas van der Hoef

Woninkje

579 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 23. Huisje. Gaa.

Interieur

580 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 21. Kamer met bedstee van Sipke-Durk.

T-Ford voor Boerderij

581 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 17. T-ford uit omstreeks 1926. Vlnr: Bonne Dijksma, Olke Dijksma.

Boerderij

582 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 21. Boerderij 001. Vlnr: Jouke de Vries, Wisse Heida, Hielkje Haisma-Hielkema, Anna de Vries- de Vries, Aaltje de Vries-Vander Meulen, Durk Sipkes de Vries.

Boerderij

583 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 21. Boerderij,later Hoog Elten? 002. Vlnr: dienstbode Anne de Boer, Richtje Brouwer (Jochem de Vries).

Boerderij

584 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Boerderij. Gaa.

Woning

585 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 23. Gaa.Woning met personen er achter.

Boerderij met Kuiperij

586 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 10. Boerderij, annex kuiperij 001. Vlnr: Albert? V.d.Sloot, M.v.d.Sloot.

Kuipers

587 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 10. Boerderij, annex kuiperij 002. Vlnr: Anna v.d.Sloot, Albert v.d.Sloot, Martinus v.d.Sloot.

Burgerwoning

588 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 19. Deftige burgerwoning. Gaa.

Groepsfoto

589 Nieuwehorne. Schoterlandseweg, tuin naast nr.19. Gaa.Groepsfoto.

Burgerwoning

590 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 19? Gaa.Burgerwoning met personen en honden er voor.

Burgerwoning

591 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 19. 001. Gezicht op grote burgerwoning. Foto uit 1963. Gaa.

Burgerwoning

592 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 19. 002. Ruime burgerwoning met,zes personen er voor. Gaa.

Dorpsgezicht

593 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Gezicht op enkele woningen en boerderij Hoog Elten. Gaa.

Boerderij

594 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 17. Hoog Elten 001. Vlnr: Meintje Hepkema-Heida, Koene Heida. Gaa.

Boerderij

595 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 17 Hoog Elten 002. Vlnr: Roelofje Heida-Wierda, Pieter Heida, Meintje Heida, Durk de Vries. Gebouw uit 1747, verbouwd in 1929.

Boerderij

597 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 17 Later: Hoog Elten 003. Gaa.Persoon er voor.

Boerderij

598 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 17. Hoog Elten(nieuw) 004. Gaa.

Boerderij

Nieuwehorne,Schoterlandseweg nr.17.Boerderij:Hoog Elten.Kleurenfoto.

Gevelsteen Hoog Elten

600 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 17. Hoog Elten 005. Kleurenfoto. Gevelsteen:Geb.1747/Verb.1929

Kruispunt Katlijk-Nieuwehorne

Boerderij met 2 dames

Dorpstraat Nieuwehorne

Boerderij Slot

Boerderij Klaas Faber

Groepsfoto

Ned. Herv. Kerk, Nieuwehorne

Kerk en Pastorie, N'horne

Cafe Schreur, N'horne

Bakkerij De Glee, N'horne

Smederij De Jong

Sieslinga, Schaap

Gjakt van Dijk, Straatsma

Boerderij Oosting/Tjongerstate

Schoterlandseweg 90 N'horne

Arts Visser, Jochem de Vries, Sjerp dijk

Praktijkruimte arts

Bakkerij/winkel De Jong

Cafe Jansma

Woning

770 Nieuwehorne. Ten westen van De Kaardebol. Bewoners in volgorde: Hillebrand ten Cate, fam. Hoekstra-Slachter , Bouwe en Janke Stoker, Jan Heida en Froukje Heida-Stoker.

Zwanenburg, Riemer Hoekstra

Rijwielhandel De Vries

Voormalige OLS, Nieuwehorne

Boerderij

Boerderij Fam. Stoker

Stolpboerderij Hinke Zwanenburg

0776 Oudehorne. Schoterlandseweg 18. Stolpboerderij van Hinke Zwanenburg, ten westen van Ger.Kerk. Nu: Jouke Andringa. Tot ca 1960 heeft Fedde Zwanenburg en Regina Zwanenburg op deze boerderij gewoond, zij hebben een huisje laten bouwen vlak naast de boerderij waar zij later zijn gaan wonen , daarna kwamen Hinke en Akke Zwanenburg er wonen.

Boerderij Gert de Boer/Marten Tel/ Sonja

Huis met lange schoorsteenpijp

Gereformeerde Pastorie

Boerderij met witte muur

Burgerwoning met houten voorgevel

Chr. school, Oudehorne

Aquarel van Joop Kramer

Buitenweg?

Chr. School Oudehorne

Chr. School met woning Hoofd

Chr. school, Oudehorne

Chr. School en Kerk

Omgeving Chr. School

Omgeving Chr. School

Boerderij Stoelwinder

Ger. Kerk

Ger. Kerk

Dorpsgez. omg. Ger. kerk

Kosterswoning T.v.d. Akker

Ger. Kerk

Kosterswoning en v.m. Pastorie

Dorpsfeest, versierde fietsen

Roel Faber

Boerderij

800 Oudehorne. Schoterlandseweg 33. Rusken, Bonne Oosterhof? Nu woonboerderij, in oorspronkelijke staat gebouwd door Jan en Corrie de Boer, zoon van Fedde en Clara de Boer.

Fedde en Clara de Boer

sma). In 2006 woont hier: Van der Zwaag.

Schoterlandseweg 124

Linnenrek

Teake Drenth

Tuinstoelen

805 Oudehorne. Stilleven met tuinstoelen. Gemaakt van boomstammetjes. Gemaakt door timmerbedrijf Gosse Kootstra (vader van Jan en Tjaebele)te Oudehorne. David Kuiper werkte in die tijd bij Gosse Kootstra en hield zich ook bezig met de fabricage van deze tuinstoelen.

Hendrik Jonker

Vrachtrijder Freerk Dijksma

Versierde wagen, Willem Porte?

Schoterlandseweg 32

Omg. Ger. Kerk

Schoterlandseweg 30

Burgerwoning

Hendrik Roel de Boer

Tuinstoelen

814 Oudehorne. Stilleven met tuinstoelen. De locatie van deze tuinset is tegenover Schoterlandseweg 37 Oudehorne. De tuinset zal daarom van Gosse Kootstra zijn geweest, want die woonde tegenover nr. 37.

Woning Porte

ot

Woning Porte

Smederij v.d.Wal en bakker Kuiken

Naftali

Jelle Blokzijl, Age Bos

Winkel Westerkamp, Jelle Blokzijl

Bakkerij Kuiken

WillemPorte

Smederij v.d. Wal

Paardenbeslaan

Smederij P. v.d. Wal

Groepje Kinderen

Jan en Stijn de Boer

Boerderij

Boerderijtje

Huizen t/o Kuperus

"Nieuwebuurt"

Omg. groenteboer Mulder

"Nieuwebuurt"

"Nieuwebuurt"

Omgeving Boskhuis

Schoterlandseweg 69

Schoterlandseweg 69

839 Oudehorne. Schoterlandseweg 69. Bewoners: Daatje Hes (geboortehuis), Teunis en Boukje de Leeuw, Gert en Hendrikje de Boer, Hulsebosch

Fam. Visser / v.d. Velde

Schoterlandseweg 75

Boerderij fam. Brouwer

Winkel Schumacher

Klaas Maat

Suurd, Bennie Brouwer

845 Oudehorne Buitenweg 13. Woning Suurd, later Bennie Brouwer. Op foto Jurjen Suurd.

Buitenweg 12 of 14

846 Nieuwehorne Buitenweg 12 of 14. Woning Olke Dijksma?

Schumacher / Kerst Jonkman

Garage Schumacher

Fam. Broers, Klaas Maat ?

Boerderij Jeep Heida

Scoterlandseweg 95, Oudehorne

Bakkerij De Vos

Schoterl.w. hoek Oldeberk.w.

Oudehorne, meelhandel J&G de Vries

Tolhuis Oldeberkoperweg

Tolhek en De Ark

Tjongerbrug

Tjongerrbrug, Prinsenwijk

V.d. Bijl, Zwanenburg

859 Nieuwehorne Buitenweg. Eerst Uilkje en Griet van der Bijl, toen Kees Zwanenburg, in 2006 nieuwe bewoners.

Jelle Leemburg, Wiebe Jongsma

Laan naar Buitenweg

861 Nieuwehorne. Laan tussen Schoterlandseweg en de Buitenweg. Vroeger Bettens laan, tegenwoordig Molenweg. Dit is de kruising met de buitenweg.

Buitenweg, Nieuwehorne

Kinderen

Huisje achter De Kaardebol

Gerrit de Boer

0866 Oudehorne Voorheen Theunes de Leeuw. Later Gerrit de Boer

Winkel dijksma

Huisje met bewoner

2 huizen

Vennetje Kiekenberg

Kees Bakker, Bospad

Schoterl. Compagnonsvaartt

Buitenweg, Oudehorne

Kootstra, Bospad

Eilewijk

Boterfabriek Jubbega

Bospad 5

Bejaardenreis

Bakkerij Kuiken, Jonker

879 Oudehorne. Schoterlandsewegweg 36 Bakkerij Kuiken met besteller Jonker. Thans (2014) woont hier J.H. Kuperus.

Groepsfoto, schoolfeest

Groentekar

G. van Dijk, transport

Ger. Kerk

Versierde wagens

Schoterl.w. 57

Inventarislijst

Test

sd

Nieuwehorne, Schoterlandseweg 15

601 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 15. Bewoners: Jouke de Vries, later Tjalke Brouwer, nog later: onbekend. Op foto: D.de Vries-de Vries. ± 1932.

Kapper

602 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Kapper en scheerbaas Hendrik de Vries Poststempel 1942

Nieuwehorne, Schoterlandseweg 11

603 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 11. Vlnr: Achter: Willemke de Vries-De Vries, Klaas de Vries. Voor:Margje de Vries, Geertje de Vries, Anna de Vries, Jeltje de Vries.

Boerderij

605 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 6. Boerderij van Jan Zwaagstra, later Jeen Hoekstra. Vermoedelijk omstreeks 1900. Wiebe Nijenhuis, Gurbe Zwaagstra Omstreeks 1993: Wiebe J.Hoekstra.Op foto vermoedelik Mw.T.Zwaagstra, Fokje Zwaagstra

Schoterlandseweg 8 Nh

606 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 8. Woning van Meint Vogelzang. Vroeger: Bakkerij Jan de Glee; winkel annex meelhandel van W.Schokker. In 1977: Siete de Vries

Winkel

607 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Winkeltje. Vlnr: Eva Schokker, Wolter A. Schokker, Atte W. Schokker, Sietske A. Schokker-Stoelwinder.

Boerderij

608 Nieuwehorne. Schoterlandseweg 2. Boerderij Hendrik Jongsma.

Schoterlandseweg 7 Nh

609 Nieuwehorne Schoterlandseweg 7. Boerderij Durk Zwanenburg.

Woning

610 Nieuwehorne Schoterlandseweg nr.? Woning van voorheen vrachtrijder Hessel Ponne.

Boerderij

611 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Boerderij nabij Houtlaan. Dit is de oudste boerderij van Oude- en Nieuwehorne. Het is een z.g Saksisch langhuis type en dateert van de 17-de eeuw. Van 1946 tot 1951 was Pieter Nijenhuis (gehuwd met Anna Betten) zetboer op deze boerderij.Toen was Gurbe Zwaagstra de eigenaar. In 1965 betrok Ids Klompmakker de boerderij.

Boerderij bij Houtlaan

Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.?? Boerderij nabij Houtlaan. Dit is de oudste boerderij van Oude- en Nieuwehorne. Het is een z.g Saksisch langhuis type en dateert van de 17-de eeuw. Van 1946 tot 1951 was Pieter Nijenhuis (gehuwd met Anna Betten) zetboer op deze boerderij.Toen was Gurbe Zwaagstra de eigenaar. In 1965 betrok Ids Klompmakker de boerderij.

Boerderij

613 Katlijk.Schoterlandseweg 61. Boerderij Klaas Jacobs Betten . Later timmerman Ate Brouwer. Locatie hoek Schoterlandseweg/Houtlaan

614 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan. Katlijk Schoterlandseweg 61. Boerderij Klaas Jacobs Betten . Later timmerman Ate Brouwer. Foto uit 1933

Boerderij

615 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.3 Boerderij nabij Houtlaan. Dit is de oudste boerderij van Oude- en Nieuwehorne. Het is een z.g Saksisch langhuis type en dateert van de 17-de eeuw. Van 1946 tot 1951 was Pieter Nijenhuis (gehuwd met Anna Betten) zetboer op deze boerderij.Toen was Gurbe Zwaagstra de eigenaar. In 1965 betrok Ids Klompmakker de boerderij.

Boerderij

616 Nieuwehorne. Schoterlandseweg nr.3 Boerderij nabij Houtlaan. Dit is de oudste boerderij van Oude- en Nieuwehorne. Het is een z.g Saksisch langhuis type en dateert van de 17-de eeuw. Van 1946 tot 1951 was Pieter Nijenhuis (gehuwd met Anna Betten) zetboer op deze boerderij.Toen was Gurbe Zwaagstra de eigenaar. In 1965 betrok Ids Klompmakker de boerderij.

617 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan. Poststempel 1943.

618 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan. Timmerbedrijf C. de Vries. (Vroeger boederij Klaas Jacobs Betten en Timmerman Ate Brouwer) Foto uit 1966

619 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan Foto uit 1969

620 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan

Woning

621 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan Woning van Lute-Griet

622 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan

623 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan

624 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan

Woning

625 Kruispunt Schoterlandseweg/Houtlaan

Slagerij

626 Nieuwehorne Houtlaan 2. Slagerij Joh. Zoet

Boerderij

627 Buitenweg 4 Nieuwehorne. Cornelis en Anna Kamminga waren hier boer, opgevold door hun zoon Teunis Kamminga en zijn vrouw Anneke. Nu bewoond door fam. Pellikaan

Boerderij

628 Nieuwehorne. Willem Schokkker. Locatie: tussen de buitenweg en de tochtsloot Thans afgebroken.

Boerderij

629 Nieuwehorne. Boerderij Olke Dijksma aan de Buitenweg te Nieuwehorne

Boerderij

630 Nieuwehorne. Boerderij Olke Dijksma aan de Buitenweg te Nieuwehorne

Boerderij

631 Nieuwehorne. Locatie: zuidzijde van de tochtsloot achter Nieuwehorne Hier heeft Klaas Jacobs Betten gewoond rond 1917 Deze afbeelding is een foto van een tekening gemaakt door Pieter de Jong (Pieter van Ulke-Fok) (Naast dit boerderijtje stond nog een woning waarin o.a Heine Wind en Mindert Lenstra (de grootvader van Abe Lenstra) hebben gewoond)

Boerderij

632 Nieuwehorne. Locatie: zuidzijde van de tochtsloot achter Nieuwehorne Hier heeft Klaas Jacobs Betten gewoond rond 1917 Deze afbeelding is een foto van een tekening gemaakt door Pieter de Jong (Pieter van Ulke-Fok) (Naast dit boerderijtje stond nog een woning waarin o.a Heine Wind en Mindert Lenstra (de grootvader van Abe Lenstra) hebben gewoond)

633 Nieuwehorne. Buitenweg 18. Woning Ibele Soet

Boerderij

634 Nieuwehorne Buitenweg 2. Vlnr: Fetje Faber, Lomme Faber, Joldert Faber, Roel Faber,

Boerderij

635 Buitenweg Nieuwehorne. Fam. van der Bijl

636 Buitenweg Nieuwehorne Ter hoogte van het Flaeijelterrein. foto genomen in oostelijke richting

Nieuwehorne, Buitenweg ?

637 Nieuwehorne. Buitenweg?

Woning

638 Buitenweg Nieuwehorne

Nieuwehorne, Buitenweg

639 Buitenweg Nieuwehorne. Winterlandschap

Nieuwehorne, Buitenweg

640 Buitenweg Nieuwehorne Woning Roel Bos

Woning

641 Nieuwehorne Familie Doldersum Locatie: Huisnr. 34 Tussen Buitenweg en tochtsloot

woniing

642 Buitenweg 34 Nieuwehorne. Fam. Doldersum Bij de vroegere hertenkamp

Woning

643 Buitenweg 32 Nieuwehorne. ????? Roel Bos, Gerry de Jong

Woning

644 Nieuwehorne Buitenweg

Buitenweg

645 Buitenweg Nieuwehorne Rijwielpad Kruispunt met de Kerkhofslaan Het huis rechts woonde o.a. Jan van der Meer (Jean du Lac)

IJsbaan

646 Nieuwehorne IJsbaan

Boerderij

647 Buitenweg 79 Nieuwehorne Boerderijtje met hooischelf Fam. van der Meer

Woning

648 Buitenweg Nieuwehorne Diverse huizen. Foto uit 1969

Woning

649 Nieuwehorne Houtwallen 3 ± 1908. Achtereenvolgens woonden hier: Fam. A.Schokker,,fam. de Jong (Jan en Wiegeltje), mevr.Visser. Vlnr: Jaartje?, Jelle, Imkje Schokker-Oord, Albert, Eva.

Woning

650 Nieuwehorne Houtwallen 3 ± 1908. Achtereenvolgens woonden hier: Fam. A.Schokker,,fam. de Jong (Jan en Wiegeltje), mevr.Visser.

Bospad

Bospad

1003 Bontebok/Nieuwehorne. Bospad 12. Vroeger woonde hier Kees Bakker

Bospad

Bospad

Bospad

Bospad

Bospad

Bospad

1012 Bontebok/Nieuwehorne. Bospad 10. Fam. Scheweer Vooheen heeft illustrator en tekenaar Frits Klein (bekend van Gurbe en Loltsje in de Leeuwarder Courant)hier gewoond. Daarvoor woonde de Fam. Hoekstra dit

Bospad

Melken

Melken

Melken

Melk lophalen met paard en wagen

Melken

Boerderij

651 Nieuwehorne. Buitenweg. Marten Siebinga, F.v.d.Zwaag.

Buitenweg

652 Buitenweg Nieuwehorne. Boerderijtje van Hendrik Jansma aan de Houtwallen Foto uit 1966

Gemaal

653 Nieuwehorne. Het "Riekele Hoekstra" gemaal Riekele Hoekstra was jarenlang bestuurder van het waterschap

Woning

654 Nieuwehorne. Buitenweg 46. Woning 001. Y.Klaver. Aanbouw uit 1923, ombouw tot boerderij in 1931. Vermoedelijke bewoners achtereenvolgens: Jelle Haanstra, Ymke Klaver, Freerk Schokker.

Boerderij

655 Buitenweg 46 Nieuwehorne. Y.Klaver 002. Ombouw tot boerderij in 1931

Woning

656 Buitenweg 46 Nieuwehorne. Woning Y.Klaver later Freerk Schokker en nog later j.k. balink.

Tochtsloot

657 Tochtsloot

Gemaal

658 Nieuwehorne. Tochtsloot met electrisch gemaal. Gebouwd in 1931 na de oprichting van Waterschap Nijehorne in 1930. Poststempel 1943.

Tochtsloot

659 Nieuwehorne. Vermoedelijk tochtsloot 001. Poststempel 1939.

Tochtsloot

660 Nieuwehorne. Tochtsloot 002 Vroeger het "zwemplak"

Tochtsloot

661 Nieuwehorne. Tochtsloot 003

Tochtsloot

662 Nieuwehorne. Tochtsloot 004

Boerderij

663 Buitenweg Oudehorne .

Woning

664 Buitenweg 2 Oudehorne Bewoond door o.a. Wieger Mintjes In 2008 afgebroken en vervangen door nieuwe woning.

Buitenweg

665 Buitenweg Oudehorne Kruising met Sevenaarspad

Woning

666 Buitenweg 4 Oudehorne Suurd

Boerderij

667 Sevenaer-pleats Buitenweg 1 Oudehorne. In 1791 brandde de Sevenaer-State af. Er kwam een boerderij voor in de plaats. De laatste boeren op de Sevenaer-pleats waren enkele generaties Zwanenburg. Rond 1970 heeft Fam. Trompetter er een wooncopmplex van gemaakt. Tegenwoordig is het het onderkomen van Sonja de Vries met de Stichting Uit de bron van Christus

Boerderij

668 Sevenaer-pleats Buitenweg 1 Oudehorne. In 1791 brandde de Sevenaer-State af. Er kwam een boerderij voor in de plaats. De laatste boeren op de Sevenaer-pleats waren enkele generaties Zwanenburg. Rond 1970 heeft Fam. Trompetter er een wooncopmplex van gemaakt. Tegenwoordig is het het onderkomen van Sonja de Vries.

Boerderij

669 Sevenaer-pleats Buitenweg Oudehorne. In 1791 brandde de Sevenaer-State af. Er kwam een boerderij voor in de plaats. De laatste boeren op de Sevenaer-pleats waren enkele generaties Zwanenburg. Rond 1970 heeft Fam. Trompetter er een wooncopmplex van gemaakt. Tegenwoordig is het het onderkomen van Sonja de Vries.

Schapen

670 Koppeltje schapen

671 Buitenweg 3 Oudehorne

Boerderij

672 Buitenweg 3 Oudehorne. Taxenburg. Naam ontleend aan de twee eeuwen oude Taxus Baccata bomen op het erf. Muuranker op de schuur vermeldt het jaartal 1792 als bouwjaar. Het voorhuis dateert van 1934 De fam. Tel boerde hier.

Boerderij

673 Buitenweg 3 Oudehorne Taxenburg. Naam ontleend aan de twee eeuwen oude Taxus Baccata bomen op het erf. Muuranker op de schuur vermeldt het jaartal 1792 als bouwjaar. Het voorhuis dateert van 1934 De fam. Tel boerde hier.

674 3-tal op boomstam Vlnr:Ynse van der Honing, Hendrikje v.d.Honing-Noorda, Antje v.d.Honing Foto omstreeks 1935

Boerderij

675 Buitenweg 5 Oudehorne Boerderij van J. de Groot

Boerderij

676 Buitenweg 7 Oudehorne. Boerderijtje van Thys Daates Jacobs Betten Thys Betten groef in 1911 een put bij zijn woning. Daarbij vond hij 10 oude munten. Het waren Leeuwendaalders uit 1576. Latere bewoners Willem Schokker en Wieger de Groot.

Oudehorne Boerderij

0677 Buitenweg Oudehorne. Luchtfoto van boerderij huisnr.9 Vroeger o.a.de fam.Jelle(van Barteld)de Vries en nu bewoond door zoon Bart(en Lies)de Vries.

Oudehorne,Buitenweg.

0678 Buitenweg 11 Oudehorne.Deze kleine bungalow is o.a.bewoond door de fam.Anne Huisman.In 2008 is er een nieuwe woning gebouwd en is de Ceres Company er gevestigd.

Oudehorne,Boerderij

0679 Buitenweg 13 Oudehorne. Kleistra’s, De Haan-Velde. Foto 2005.Nu woonboerderij v.d.fam.Auke Brouwer.

Oudehorne,Boerderij

0680 Buitenweg 13 Oudehorne.De volgende boeren hebben er gewoond: Kleistra’s, De Haan en Velde.Nu is het een woonboerderij en woont de fam.Auke Brouwer er.

Monument

0681 Buitenweg Oudehorne. Monument aan de Buitenweg. Vlnr: onbekend, Foppe de Boer, onbekend. Foto 2002 Foppe de Boer schreef samen met Yme de Jong en Lieuwe Boonstra een boekje over de in de oorlog neergestorte Lancaster in Oudehorne. Wellicht zijn de andere 2 personen de co-auteurs.

Woning

0682 Buitenweg Oudehorne.Vermoedelijk huisnr.15,nu bewoond door R.D.Koster.Door de bomen moeilijk te zien vanaf de Buitenweg.

Oudehorne,Woning Buitenweg.

0683 Oudehorne. Woning aan de Buitenweg,vermoedelijk huisnr.15,nu bewoond door R.D.Koster,vanaf de buitenweg moeilijk te zien door de bomen.Zelfde woning als foto nr.0682.

Boerderij ,Oudehorne

0684 Buitenweg 17 Oudehorne. Foto uit 1947.Lange tijd bewoond door de fam.Wieger Mintjes(handelaar in kleinvee en metaal).Nu woont zoon Henk er nog.Zelfde boerderij als (lucht)foto nr.0685.

Boerderij,Oudehorne.

0685 Buitenweg 17 Oudehorne. Luchtfoto uit 1951.Zelfde boerderij als fotonr.0684.Fam.Wieger Mintjes(handelde in kleinvee en metaal.Nu woont zoon Henk er nog.

Tochtsloot

686 De tochtsloot

Woning

0687 Siebe Annesweg 2 Oudehorne. Vermoedelijk bewoond door de fam.Koopmans,achter de zg.Kleine Kiekenberg.Later enkele malen verbouwd.

Siebe Annesweg

0688 Siebe Annesweg Oudehorne. Rijwielpad

Siebe Annesweg

0689 Siebe Annesweg Oudehorne. Rijwielpad Poststempel 1940

Siebe Annesweg

0690 Siebe Annesweg (Tweede Buitenweg) Oudehorne.

Siebe Annesweg

0691 Siebe Annesweg (Tweede buitenweg) Oudehorne.

Siebe Annesweg

0692 Siebe Annesweg (Tweede buitenweg) Oudehorne.

Boslaan Oudehorne.

0693 Boslaan Oudehorne.Nabij de zg. Kleine Kiekenberg?

Siebe Annesweg

0694 Siebe Annesweg Oudehorne.

Siebe Annesweg

0695 Siebe Annesweg,Oudehorne,ter hoogte van de zg.Kleine Kiekenberg.

Siebe Annesweg

0696 Siebe Annesweg,Oudehorne bij de zg.Kleine Kiekenberg.

Buitenweg

0697 Buitenweg Oudehorne,op de voorgrond het begin v.d.Siebe Annesweg (Tweede Buitenweg) Foto uit 1949,genomen vanaf de Kleine Kiekenberg.

Buitenweg,Oudehorne.

0698 Kleine Kiekenberg.Hoek Buitenweg en Siebe Annesweg(Tweede Buitenweg) Oudehorne.Zelfde plaats als fotonr.0697.

Kleine kiekenberg,Oudehorne.

0699 Tweede Buitenweg Oudehorne(Siebe Annesweg). Bij Kleine Kiekenberg.

Kleine Kiekenberg,Oudehorne.

0700 Oudehorne Kleine Kiekenberg met vennetje,vlakbij het zg.Bommengat.

Woning,Oudehorne,Buitenweg.

0701 Oudehorne .Buitenweg 10 Zuidkant.Vroeger woonde hier o.a. de fam.de Wilde en Durk en Tieske de Jong.Nu nieuwe woning Dr.B.Duinkerken.(Klein Den Haag).Fotonr.0702 en 0703 zelfde woning.

Woning,Oudehorne,Buitenweg.

0702 Oudehorne .Buitenweg 10 Zuidkant.Vroeger woonde hier o.a. de fam.de Wilde en de Jong.Nu nieuwe woning Dr.B.Duinkerken.(Klein Den Haag).Fotonr.0701 en 0703 zelfde woning.

Woning,Oudehorne,Buitenweg.

0703 Oudehorne .Buitenweg 10 Zuidkant.Vroeger woonde hier o.a. de fam.de Wilde en de Jong.Nu nieuwe woning Dr.B.Duinkerken.(Klein Den Haag).Fotonr.0701 en 0702 zelfde woning.

Boerderij.Oudehorne.Buitenweg.

0704 Buitenweg 21 Oudehorne. Gebr. Foppes.In 2008 is er een nieuwe woning gebouwd.Nu woont Jelly Foppes- Mosselman er met haar zoon André.

woning,Siebe Annesweg.

0705 Oudehorne. Siebe Annesweg nr.6.Vroeger woonde er de fam.Cornelis Schiere en Klijnstra.Op de foto zien we de nieuwe woning van Thijs de Jong naast de (afgebroken)boerderij.Links achter is de Kiekenberg nog net te zien.

Kiekenberg

0706 Oudehorne.Tjongervallei 5 .Hier bij de Kiekenberg woonde o.a.de fam.v.d.Wijk.Nu nieuwbouw fam.W.P.Boerop.

Kiekenberg

0707 Oudehorne.Tjongervallei 5.Hier bij de Kiekenberg woonde o.a.de fam.v.d.Wijk.Nu nieuwbouw fam.W.P.Boerop.

Kiekenberg

0708 Oudehorne. Kiekenberg,(tegenwoordig veel meer begroeiïng).

Kiekenberg

0709 Oudehorne. Kiekenberg,toen nog een kale boel!

Kiekenberg

0710 Oudehorne Kiekenberg .Nu veel meer bomen en struiken. Foto uit 1949

Kiekenberg

0711 Oudehorne Kiekenberg Foto uit 1959.Nu veel meer begroeiïng.

Kiekenberg

0712 Oudehorne Kiekenberg

Woning,Tjongervallei

0713 Oudehorne Boerderijtje nabij Kiekenberg.Fam. Roel B. van der Bos woonde hier. Later afgebroken en er is een vrij grote woning gebouwd.(fam.Keizer).

Woning,Tjongervallei.

0714 Oudehorne,Tjongervallei 13 tussen S.Annesweg en Oldeberk.weg. Huisje nabij Kiekenberg. Bewoner G. Kramer

Woning,Tjongervallei

0715 Oudehorne,Tjongervallei nr.11(hoek Siebe Annesweg)Vroeger o.a.fam.Post, nieuwe woning gezet door Gerrie en Geke de Jong. Huisje nabij Kiekenberg.

Woning,Tjongervallei.

0716 Oudehorne,Tjongervallei nr.11. Kruising Siebe Annesweg en Tjongervallei.Vroeger fam.Post,nu nieuwe woning Gerrie en Geke de Jong. Poststempel vermoedelijk 1939. Zelfde huis als fotonr.0715.

woning,Siebe Annesweg.

0717 Siebe Annesweg 5 Oudehorne. Woning van achtereenvolgens: Johannes van Roeden en Trijntje van Roeden (op foto), familie Roersma. Van 1965 tot 1997 recreatiewoning van familie Wechgelaar. Nu nieuwbouw fam.Hes

Woning,Tjongervallei

0718 Oudehorne,zelfde foto als 0715.

Woning,Tjongervallei?

0719 Oudehorne. Foto van zeer oud houten huisje. Locatie onbekend.Vermoedelijk Noordzijde Tjongervallei,nu huisnr.13 of 15.

Dorpsgezichten

720 Ansichtkaart Oudehorne, Nieuwehorne, Kiekenberg, Katlijk

Nieuwehorne/Katlijk

721 Ansichtkaart Nieuwehorne, Katlijk

Nijehorne

722 Ansichtkaart Nijehorne

Nieuwehorne

723 Ansichtkaart Nieuwehorne

Nieuwehorne

724 Ansichtkaart Nijehorne

Oude- en Nieuwehorne

725 Ansichtkaart Oude- en Nieuwehorne

Oude- en Nieuwehorne

726 Ansichtkaart Oude- en Nieuwehorne

Nieuwehorne

728 Ansichtkaart Nieuwehorne met Café-Restaurant Het Witte Huis.

Vrachtwagen

5001 Stoom-wagenmakerij en carrosseriebouw Roel Faber Nijehorne met vrachtwagen voor de deur

Vrachtwagen

5002 Vrachtwagen Links: Janna Schaap-Reitsma, Rechts:Geertje Wijnstra-Schaap

Vrachtrijder

5003 Vrachtrijder met paard en wagen Gjalt (Jold) van Dijk (li), Dirk de Vries (re)

Vrachtauto

5004 Vrachtauto van Gjalt(Jold) van Dijk Dirk de Vries

Vrachtrijder Dijksma

5005

Vrachtauto

5006 Freerk Dijksma

Vrachtauto

5007 Rinze Woudstra. Lokatie Delyen Kortezw.

Vrachtauto

5008 Vrachtrijder Hessel Ponne en zonen Nieuwehorne Links: Eise Ponne, Rechts: Ane Ponne

Vrachtauto

5009 Vrachtrijder Hessel Ponne Nieuwehorne Links: Ane Ponne Rechts: Hessel Ponne

Vrachtrijder

5010 Oebele Reitsma, Albert v.d. Wagen, ? v.d. Wagen, zoon Klaas

vrachtwagen

5011 ....?, Geertje v.d. Wagen- Braam, op arm Roel, ....?, Klaas v.d. Wagen, Albert v.d. Wagen. Olderbekoop

Beurtschip

5012 Beurtschip. Willem Bos, Oudehorne 2e sluis, T.Koen, Wietze Beenen

Beurtschip

5013 Anne de Wit Jubbega-Oude-en Nijehorne- Knijpe-Heerenveen VV Beurtschip W. Beenen v/h T Koen

Vrachtrijder

5014 Klaas v.d. Wagen, ?,?,?, Oebele Reitsma Paard en wagen van A van de Wagen Oldeberkoop. Oldeberkoop-Gorredijk

Vrachtrijder

5015 ?

Vrachtrijder

5016 T. Drenth. Oude en Nieuwehorne over Heerenveen en Gorredijk

Vrachtrijder

5017 Bodedienst Jacob Dijksma Oudehorne. Freerk Dijksma

Vrachtrijder

5018 Meinsma

Bakfiets

5019 B. Meinsma Oudehorne Bodedienst Oudehorne-Gorredijk VV

Vrachtauto

Vrachtwagen

5021 Vrachtwagen van de cooperatieve Zuivelfabriek De Gemeenschap te Bontebok

Vrachtwagen

5022 ?

Vrachtwagen

5023 Koene Oenema

Rijtuig

5024 ?

Smederij/wagenmakerij

5025 ?

Ouden van dagen

5026 Ouden van Dagen, Oude en Nieuwehorne 1925 of 1930

Ouden van dagen

5027 Ouden van Dagen Oude- en Nijehorne Autotocht 1935

Ouden van dagen

5028 Ouden van Dagen Oude- en Nijehorne Autotocht 06-08-1935

Verloskunde

5029 Opleiding veeverloskunde Cursus 1924 Instrumenten, die te zien zijn op de foto, werden gebruikt bij de subcutane (onderhuidse) embryotomie (ontleding van de ongeboren vrucht) in de baarmoeder van het moederdier. In het Fries noemen we dat "fearnje" Een van de cursisten was Rinze Hoekstra, die jarenlang boer was op Hoog Elten.Hij was tevens veeverloskundige. Links: Rinze Hoekstra

Verloskunde

5030 Cursus Veeverloskunde jaar 1924 5e v. links: Rinze Hoekstra Rinze Hoekstra was jarenlang boer op Hoog Elten. Hij was tevens veeverloskundige

Groepsfoto

5032 ?

Geruisloze

5033 Verharding (Koud asphalt) v.d. Schoterlandseweg Nieuwehorne 1930. Aanem.Maatsch. “De Geruisloze” Voor rechts: Uitvoerder Ruis

Geruisloze

5034 Verharding(koud asphalt) Schoterlandseweg Nieuwehorne in 1930 ....?, Sietze Hospes, Jeen Hoogland, Anne Koen, ....?, Karst Hankel, Jan Pal, ....?

Bouwplaats

5035 ?

Geruisloze

5036 Verharding (koud asphalt) Schoterlandseweg, 1929 Aanem.Maatsch. “De Geruisloze”. Tot 1960 droeg deze weg ook de naam Geruisloze weg

Ontginning

5037 4e van rechts: Iede Klynstra

Stokkebazen

5038 Stokke Bazen Ned.Heide My. Maximaal 26ct.per uur voor de arbeiders 1926-1927 Sietze Blauw Jubbega, Johannes Donker, Tjall. de Wit Houtigehage, Jac. Pander Boelenslaan, Harm Moes Haulerwijk, Jan Nevels Boornbergum,Fokke Klynstra Jubbega Winter 1926-1927 Boornbergumer Petten Uitvoering Ned.H.My “Drie Provincien”

Ontginning

5039 Ontginning Vijfde van links is: Pieter van der Wal, overleden in 1947 te Hoornsterzw

Ontginning

5040 Werkverschaffing Stokke Baas: Pieter Drent

Spoorlijn

5041 (L.ten Cate ?? )

Spoorlijn

5042

5043 Werkzaamheden op Ameland Bovenste rij v.r.n.l.: Kleis Lageveen,...?, ....?, R.B.Lageveen, ...?, ....?, ....?, ...?

Tramlijn

5044 Tramlijn Hoornsterzwaag- Wynjeterp 1911

5045 ?

5046 Staand v.l.n.r. 2. Date Jonker

Zeedijkverzwaring Ameland

5047 Zeedijkverzwaring Ameland 1929 Staand v.l.n.r: Hepke Meyer, Anne Klynstra, Wiebe Krist, Links achter zittend: Jan Stoelwinder, Kleis Lageveen, Tjeerd Hakze Midden zittend: Klaas Hoekstra, Uilke de Haan, Bruin Lageveen, Jan Hofstra Voor liggend: Sietze Krist en Marten de Vries.

Zeedijkverhoging Den Helder

5048 Dijkverhoging Den Helder 1926 Harm Bron, ....?, ....?, Jacob de Vries, Douwe Nutters Aannemer: G.W. Boetje en Zn.

Wijk bij H.J. de Vos

5049 Werkzaamheden aan Wyk bij H.J. de Vos. 26-09 1928. W. van Roeden, L. Wybinga, R.v.d.Bos, M.Bouma

5050 ?

Turf

5051 ?

5052 v.r.n.l: Roelof de Vries, Klaas de Vries, Bene de Kroon, S. Post, H. de Kroon.

Zeedijkversterking

5053 Groep werklui W.O. 1930 Harlingen zeedijkversterking Voorste rij: 1.Jan Post. 6.Tjalke Oosterbos 7.Anne Rozenberg. 8.Willem van Dam

5054

Turfgravers

5055 Turfgravers staande van links naar rechts: Joh. Kroes OH, Olke Dijksma NH, Teake van der Meer OH, Jan Bosma OH, Ynze Lenting OH, Redze Talsma OH, Albert Kleistra OH, Pieter Talsma. Vooraan knielend van links naar rechts: Bintze Bakker OH, Hendrik van der Akker OH, Jacob van Buiten OB. Plaatsnamen : OH=Oudehorne, NH= Nieuwehorne, OB=Oldeberkoop

Turfwerkers

5056 Hoornsterzwaag. Links:Douwe Buurstra, Rechts:cato by de Ley (v.d. Velde) 05-05-1920

Turfsteker

5057 Turfsteker Durk en Griet de Groot

Vrachtwagen

5058 Vrachtwagen Kielstra Drachten 25-08-1905

Turfsteker

5059 v.d. Veen, de Groot, Griet de Groot, Wiebe de Groot

Veenderij

5060 Veenderij in de Deelen. Vooraan links: Jan Lageveen

Veenderij in de Deelen

5061 Veenderij in de Deelen Staand v.l.n.r. 6. met hoed Jan Toering Nijbeets Boven v.l.n.r. ???

Friese Sleepbootdagen 2004

Auto's

7001 Voorste auto met kenteken B-20451 is de auto van Wiebe de Boer.

Auto's

7002 Kenteken B-20714 op 17-10-1934 afgegeven aan Hidde Hilboezen Kollummerzwaag

Bestelauto

7003 H.J.de Vos

Bestelauto

7004 H.J. de Vos

Auto

7005 Dokter A.E. Pellikaan

Auto

7006 1e auto van Dokter Visser Pellikaan- Den Adel, Dokter A.E. Pellikaan

Auto

7007 Dokter A.E. Pellikaan

Auto op het ijs

7008 School 15e Wijk H’Zwaag Links: Dr A.E. Pellikaan Rechts: Wijkverpleegster Wietske de Jong

Vrachtauto

7009 Sneeuwruimen

Dokter Visser

6001 Foto uit de 1e Jaargang no.11 3 mei 1913 Blz.153 van het motorblad der Nederlandse Motorbond. Afb. Dokter Visser uit Nieuwehorne, met EYSINK 1911. Begon zijn praktijk op 15-02-1911 in Nieuwehorne. Deze beminde dokter bij arm en rijk is gestorven aan een longontsteking op 28-03- 1927. Ook het herstellen van auto’s of motorfietsen was dr.Visser niet vreemd.

Dokter Visser

6002 Dokter Visser was huisarts in Oude- en Nijehorne van 15-02-1911 tot 28-03-1927

Dokter Visser

6003 Dokter Visser Dokter Visser was huisarts in Oude- en Nijehorne van 15-02-1911 tot 28-03-1927

Zuster de Jong

6004 Zuster de Jong Wijkverpleegster

Dokter Pellikaan

6005 Dokter A.E.Pellikaan New Imperial 1930

Dokter Pellikaan

6006 A.E.Pellikaan arts te Nieuwehorne. Was huisarts van maart 1927 tot december 1964. Motor:2-takt Neracar van 1925

Dokter Pellikaan

Motor

6007 Onderwijzer Folkert Nieuwenhuis (school .10.??)

Motoren

6008 Motoren Van Li naar Re: Wiebren Boosman, achterop Barteld Boosman P.T.T: JAMES, Hans Post: COVENTRY EAGLE, Jan de Vos: NSU, Jouke de Vries: P85, Jan de Vries: EYSINK. 1918-1920

Motor

6009

Motor

6010 Klaas van Houten

Motoren

6011

Verloskundige N. Braam-v.d. Woude

6012 N.Braam-v.d. Woude Verloskundige van 01-11-1942/12-06-1971. ARIEL 350 cc.

Motor

6013 Cornelis Seinstra Bontebok Het nummer B3295 is afgegeven aan •W. Stelwagen, Jubbega Schurega, gemeente Schoterland. (Afgegeven tussen 1 april 1919 en 1 november 1920.) Het is niet bekend wie op het moment van de foto eigenaar was.

Motor

6014 ARIEL 1928. Jan Kunst (AFK) Jan Hoogenberg

Motor

6015 B 302 Sarolea. Gooitzen Burgy Excelsior Super 1920

Motor

6016 Raglan 1914. Op motor Jelsma,leerling machinist olie slagerij. Kermisfoto

Motor

6017 W.F. de Boer

Motor

6018 Op de motor: Sietze Schumacher, Lipke Jelsma. Links: Teake de Jong, Griet Jelsma Kermisfoto 1928

Motor

6019 Jacob ten Cate Kermisfoto

Motor

6020 Teake de Jong Kermisfoto

Motor

6021 Van Links naar rechts: eerste links:Hendrik Brouwer, Tjeerd de Vries? , ....?, 4-de Jacob de Leeuw,5-de Bene Vis, 6-de Uilke Hoekstra Kermisfoto

Motor

6022 Wiebe Bijker Kermisfoto

Motoren

6023 Motoren Van Links naar rechts: K. van Dam: INDIAN 1923 B9297, H.v. Vos: INDIAN 1922 B4180, Feike Zuidersma (met pet), N.v.d. Heide: BSA 1920 B6106, Tys Haanstra (met hoed), B.v.d. Brug: BSA 1923 B7459, Bart v.d. Schoot, D. de Vries: BSA 1925 B8995 timm. Langezwaag. Handelsavondschool.

Motoren

6024 Motoren Van links naar rechts: Sjouke v. Seyen B10290, Hantje Bottema B10138, Nuttert v.v. Heiden B6101, Fre Rudolphy B7090, Sietze v.d. Mei B56, Harm de Vos B4180, Durk de Vries B8995. Locatie: Achter de “Phoenix” Drachten

Motoren

6025 Cafe Mildam Vlnr: Kerst Duursma, Geertje Duursma- de Groot, Jitze de Kroon, Ienskje de Kroon- de Groot, Folkert de Kroon, Jaatje de Kroon- Oord. Start vakantie naar Limburg

Motor

6026 Triumph motor Hendrik Boender, Tale Boender- de Vries

Motor

6027 Motor: Eysink 1913 Links: Anne v.d. Muur, Rechts: Jacob v.d. Muur Gorredijk

Motor

6028 Motor: ARIEL 1920. White en Poppe Motorblok 500cc. Links: Jacob de Boer, Rechts: Eleas Peereboom.

Motor

6029 Motor: Ardie 1925 Sietze Schumacher

Motor

6030 Motor Vlnr.: Freerk Reitsma,Dina Reitsma Jantje Reitsma- Betten Oldemarkt 1920

Motor

6031 Motor: OMEGA 1914 Keimke Sietsma Lippenhuizen

Motor

6032 Kermisfoto Links: Bene Vis Rechts: Klaas Betten (slager)(geb. 14-09-1903)

Motor

6033 Kermisfoto Staand vlnr: Tjalle de Jong, Harmen Zwaga, Jacob v.d. Sluis. Op de motor: Ynze Hoekstra, Meine Zwaga, Evert Gaastra, Binne Nicolai

Motor

6034 Kermisfoto Hinke de Jong, Jan Post, Aaltje Westerkamp, Jelle Blokzyl,Siep Nijholt, Willem Schokker

Motor

6035 Kermisfoto Olke J. Dijksma Gorredijkster kermis

Motor

6036 Kermisfoto Jacob Betten (geb. 14-03-1901)

Autobus

6037 Voorste rij: v.l.n.r. Wilt de Vries(bakker); Froukje de Vries-Faber; Chauffeur Bergsma Donkerbroek; Liesbert Jansma; Klaas Betten(slager); Grietje de Jong-Jelsma; Teake de Jong, Achter: vlnr: Fokje Hoekstra-Heida; Sipke Hoekstra; Lies de Glee; Atte Brouwer; Appie de Boer; Atje de Vries; Ebele de Vries

Motor

6038 Motor Willem Huneman, Geertje Napstra

Motor

6039 Motor: Norton, eigenaar Jochem de Boer, Smid te Oudehorne Naast motor: Thys Daates Jacobs Betten (geb.17-04-1861 te Oudehorne- overleden 11-06-1947)

Fietshandel

6040 Rijwielhandel T.Bosma Nieubigswoud????

Motor

6041 Motor Joh. M.Keuning slager Beesterzwaag

Autobus

6042 Autobusfabriek Reo G.M.C. T.Humalda

Autobus

6043 Busfabriek Reo Jan Hoogenberg

Auto

6044 Chevrolet Vlnr: Anne Dyksma- Scheper, Olke J.Dyksma, Hiltje de Jong- de Jong, Homme de Jong. 1930-1931 2e auto van Olke en Bonne Dijksma. Chevrolet 1930. Onderstel Commercial Chassis fl.1400, Verlenging fl.100,- Carosserie fl.1000, Totaal fl.2500,- Bouw: Yntema Workum

Auto

6045 Vlnr: Roel Faber (Wagenmaker), Wietske Faber- Brandsma, Achter stuur Barteld Boosman (postkantoorhouder), Coba Boosman- Groen 16-08-1926 Locatie: Berg en Dal

Autobus

6046 Trouwdag Freerk Dijksma en Betje. Busvan Jan Oedskes Op rijwiel:Olke Dijksma, Links van rijwiel: Freerk Dijksma. 02-06 1932.

Auto

6047 Deze lichte zespersoonsauto, die wij te Oranjewoud kiekten werd gebouwd door Gebr.Bondtekoe, carosserienbouwers, te Oranjewoud. Een bij uitstek geschikte wagen voor H.H. autoverhuurders, door zijn lichte, doch degelijke constructie. Fam. Fryske G.Rouka? 1929.

Autobus

6048 Autobus Links: Willem Veenstra, Rechts: Dijkstra (Dealer REO)

Autobus

6049 Autobus P. Talsma Warga

Autobus

6050 Autobussen Voor: Guy Achter: Bedford Gerrit v.d. Meulen

Autobus

6051 Autobus Hoornburg Heerenveen

Autobus

6052 Autobus Fa. koopmans Jubbega 30-05 1984

Autobus

6053 Autoobus

Autobus

6054 Autobus Vlnr: Achter: Hotse Mercuur, Jan Hoogenberg Voor: Leefsma, Booke Jansen, Leefsma, Roeli Spoelstra

Autobus

6055 Autobus Fa.Br. REO

Autobus

6056 Autobus

Bellewagen

6057 Austin Bellewagen Gerrit v.d. Meulen

Autobus

6058 Autobus

Autobus

6059 Achter raam: Jaap Voersma, v.l.n.r. Henny Voersma, Trijntje Voersma-Visser, Teye Humalda

Autobus

6060 Autobus Lijndienst Heerenveen - Noordwolde via Nije- en Oudehorne

Autobus

6061 Autobus Lijndienst Heerenveen -Appelscha. Oorspronkelijk van Willem Veenstra 1925. Links: Jan Goedbloed, Rechts: Willem Veenstra REO fabriek

Autobus

6062 Autobus. Was eerder van Koenen uit Katwijk

Autobus

6063 Autobus

Autobus

6064 Autobus

Autobus

6065 Autobus

Autobus

6066 Autobus

Auto

6067 8 pers. Chevrolet ± 1930 van S. Schumacher (foto Maart 1937)

Motor

6068 Kermisfoto

Dansclub Oudehorne

Dasclub Oudehorne o.l.v.L de Vries Café Heida.Derde rij-7de v.L Geertje Bosma.

Dansclub Oudehorne

Dansclub Oudehorne 1937/1938

Dansclub Oudehorne

3053 Dansklub Oudehorne 1940-1941 Cafe Koelma Anne de Jong, Johannes Stoelwinder, Anna de Jong Joh., Makke Krekt, Aukje (de Bruin?), Anneke ?.., Ibeltje Veenstra, Lieske Veenstra, Aukje de Jong. Midden: Uilke Jonker, Johannes Bosma, Jochem Krekt, Barteld Rozenberg, Tjibbe Nieuland, Barteld v.d.Wijk, …Minkes? , Klaas Koen, Timen Koopmans dansler. Sietze De Haan accord. Voor: Hanne Stoelwinder, Aaltje v.d.Wijk, Grietje Bos, Geertje Stoelwinder, Luitzen de Jong, Hinke Stoelwinder, Theo Blauw, Joppe Krekt, Imke Koen. Achter het raam: Barteld Bron

Dansclub Oudehorne

3054 Dansklub 1939 Oudehorne Cafe Heida v.l.n.r. achter: Barteld Rozenberg, Uilke Jonker, Lieske Veenstra, Lykele Jonker,, Anneke ?, ….Koopmans, Koene Heida, Barteld v.d.Wijk, Ibeltje Veenstra, Imke Koen, Aukje Blauw?, Johannes Bosma, Aukje de Vries, Sietze Drent, Roel Nutters, Jochem Krekt, Anne D.Jonker. Zittend: Gepke Klijnstra, Aukje de Jong (zr v Anton), Klaas Koen, Iede de Jong Timen Koopmans (dansler), Vrouw Koopmans, Griet de jong.

3055 Situatie: voor de schuurdeuren van de voormalige boerderij en cafe tegenover de Oldeberkoper weg in Oudehorne. Klompmaker: Heida, Koelma, Terpstra. Alleen als veehouder: Anne de Boer, Roel de De Groot. v.l.n.r achter: Tjibbe Nieuwland, Barteld Bron, Barteld v.d.Wijk, Imke Koen, Klaas Koen. Voor: Jeep de Jong, Antoon de Jong (blind), Lijkele de Jong

Dansclub Nijehorne

Dansclub Nijehorne o.l.v.H.v.d.Spoel. Café Jansma 1936-1937.

Vrouwenclub uit Nieuwehorne

3057 v.l.n.r. staand achter: Mw.Visser-Koemans arts, Mw.de Haan smid, Mw.Halbersma Arbeider, Mw.Faber wagenmaker, Mw.Boosma postkantoor, Mw.de Jong botermaker Mw.Schreur cafe, Mw.Braam boer, Mw.de Jong postbode, Zittend midden v.l.n.r: Mw.Brouwer schilder, Mw.de Beer schoolhoofd Mw.Bosma cafe/rijw.h., Mw.de Vries boer Korn, Mw. De Vries boer D., Mw.Duusma Boer, Zittend voor v.l.n.r: Mw.Betten postb/slager, Mw.Seinstra-Heida bakker O”woud, ?...chauffeur ?, Mw. Jansma de Boer timmerman, Mw. Jansma-Lies overl. Winter 1929

Groepsfoto

Voetbalclub

3059 Staand v.l.n.r. Wolter Schokker; Albert Jansma; Jolle Jansma; ??; Piet Weesr; ?? Atte Schokker; Wiebe Bos; Iere Brouwer; Pieter Heida Voor: Jan Jansma (voor Jolle); Jappie Brouwer; Bouwe Heida; Marcus Kroes. Voetbalclub (voorloper)Rohda?

Voetbalclub

3060 Achter v.l.n.r: Wolter Schokker;Iemke Kalsbeek; Wiebren de Haan; Piet Schreur; Klaas Faber; Iemke de Jong Midden: Sietze de Haan; Geert de Jong; Tymen Dijksma; Voor: Albert de Glee; Willem de Jong; Jan de Jong Voetbalclub:gecostumeerd.Rohda?

Melken

Melken

Melken

Melken

Melken

Melken

Melken

Melken

Melken

Hooien

Hooien

Hooien

Melken

Melken

Kuipmakerij

Naar de markt

Roel de Boer

Voerman

Sprokkelhout

Dorsen

Dorsen

Dorsen

Dorsen

Dorsen

Dorsen

Dorsen

Dorsen

Lanz Trekker

Dorsen

Dorsen

Beurtschip

Melkboer

Hooien

Mannen met paard

Tafereeltje

Jacob Dijksma

Eekschillers

Eekschilster

Wegaanleg

Seinemeane

Broodventer

Broodventer

Groentekar

2047 Elias de Jong

Voor de boerderij

Woningbouw

Groepsportret

Marskramer

Marskramer

Marskramer

Marskramer

Slager

02055 Slager Hans Hielkema te Nieuwehorne

Winkelier

Rijwiel met korf

petroleumventer

Kuiperij

Kuipmakerij

transportfiets

transportfiets

bakker

slagerij

Hondenkar

Hooien

familiefoto

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Verjaardagsfeest

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

03013 V.l.n.r. staand achter: Anne Koen, Jacob Bosma, Jan Oedskes de Jong, Age v. Dijk 2e rij: Geert Hoekstra, Bene Brouwer, Heine de Haan, Jan Hofstra, Roel v.d. Heide Zittend: Sjoerdje Koen-Lukkes, Hielkje v.Dijk-Seinstra, Janke de Haan-Koen, Debora Hoekstra v.d. Linde, Anna Bosma-Koen, Aaltje v.d.Heide-Hielkema,Wiegertje Hoekstra-Jansma

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

03017 Groepsfoto. Reisje naar Appelscha. Jan en Aafke Faber (Timmerman),Evert en Elske Koelma (Cafe), Frans en Froukje de Jong (winkelier), Jan en Pietie Boerstra (veehandelaar), Wiebe en Wieb de Boer (fietsmaker), Marten en Zwaantje van der Sluis (schilder), Hans Post (met snor), Klaas Krako en zijn vrouw(kapper), Gerrit en Griet Schulting (winkelier), Harm en Roelie de Vos (bakker)

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsportret

Groepsfoto

3061 Achter v.l.n.r: Antje vd Heide; Martje Jonker; Engeltje Overwijk; Koos Wijbrandy Voor: Hendrikje vd Honing; Akke vd Bij

Groepsfoto

3062 Onbekend wie er op staan.

Groepsfoto

3063 Maskerade groep tijdens een schoolfeest v.d. O.L.school bij de 15e wijk Hoornsterzwaag a.d. vaart ± 1930 Bij de Leij (namen op origineel bekend)

Portret

3064 Portret twee onbekende heren.

Groepsportret

3065 Portret 2 onbekende heren op het strand.

Groepsfoto

3066 Groepsfoto(in een speeltuin,met een chauffeur?)

4001 B302 SAROLEA Gooitzen Burgy Exelsior Super 1920

4002 Geitzen Burgy

Kluwende Dregens

4006 Groepsportret Kluwende Dregens 1927 ?

Kluwende Dregens

4006 “Kluwende Dregens” Juli 1927 Dansers li. Met schild “Jong Frieslân”. Re. de Woudman” v.l.n.r. achter Anna Faber Boerstra, Gerrit de Vries, Janke Boosman, Antje Jonkman, Jan Faber, Sipke Siesling, Wiebe de Jong, Midden: Jantje Biesma, Klaas v. Dam, Froukje Faber, Joukje de Vos, S. Jonker, Aukje Agter. Voor: Harm de Vos, Geertje de Vos, Roel v.d. Zee, Janke Zwarts, Berend de Jong

Kluwende Dregens

4007 “Het Koor” Stand achter v.l.n.r. Griet Jelsma, Janke Boosman, Geertje de Vos, Harm de Vos, Antje Jonkman, Hendrik Hielkema Midden: Teake de Jong, Jeltje Luchtenveld, Janke Zwarts, Trijntje de Jong, Fokje v.Dam Voor: Joukje de Vos, S. Jonker, Teake Boonstra, Aukje Agter

Kluwende Dregens

4008 “De Dounsers” V.l.n.r. achter/de mannen: Harm de Vos, Klaas van Dam, Jan Faber, Gerrit de Vries, Rienk Heslinga, Sietze v.d. Mei, Herman Haveman, S. Jonker. Voor/de dames: Geertje J. de Vos, Froukje Faber, Jantje Biesma, Janke Boosman, Janke Zwart, Aukje Agter, Joukje de Vos, Antje Jonkman.

Kluwende Dregens

4009 “Kluwende Dregens”1927. Fiskers Machinen. Teskers Fabrieksarb.en Butermarksters Staand achter v.l.n.r. Harm de Vos, Geertje de Vos, Gerrit de vries, Kasper Burgy Jan v.d. Meer, Teake de Jong Midden: Janke Boosman, Antje Jonkman, Joukje de Vos, Aukje Agter Voor: Rika de Jong, Sipke Siesling

Groepsfoto

4251 Achter ?? Voor: Fokke de Boer; Imke J. de Jong

Fietsers

4252 V.ln.r.: Anne Faber; Roel vd Zee; Fetsje de Vos; Sjouke de Haan; Wiebe Burgy

Kluwende Dregens

4010 “Kluwende Dregens” 1927. Biddelers en Schepers V.l.n.r. achter: Bonne , Hennie, Pier Aldershof. Midden: Griet Jelsma, Berend de Jong, Joukje de Vos. Voor: Geertje de Vos, Harm de Vos, Janke Zwarts

Fietsers

4253 V.ln.r.: Jan Schokker; Trijntje Schokker-Post; Franke Kooistra; Sietske W. Kooistra- Stoelwinder; Wolter A. Schokker; Sietske A. Schokker Stoelwinder

Groepsfoto

4254 V.ln.r.: Willem Overwijk; Albert Mulder; Sibbe de Jong; Leffert de Jong; Geert Beenen

Groepsfoto

4255 V.ln.r. achter: Marten Siebinga; Douwe Siebinga. midden: Roel P. de Boer,Wisse Peereboom; Marten H.v.d. Akker. Voor: Elias Sj. Peereboom; Klaas J. Bakker

Groepsfoto

4256 V.ln.r.: achter: Atte de Jong; Johannes Stoelwinder; Gooitsen Kramer. Voor: Minne Kramer; Koop Hoekstra; Geert Hoekstra; Anne Soelwinder; Roel Nutters

Groepsfoto

4257 V.ln.r.: Janke Postma-Hielkema; Janke Rozenberg-Post; Maaike Post-Stoelwinder met op arm Geertje Post; Aaltje Klijnstra-Post met op arm Hendrik. Daarvoor: Hendrik Post; Limpkje Post

Groepsfoto

4258 ??

Groepsfoto

4259 V.ln.r. Anna Dijksma-Scheper; Olke Dijksma; Pietje Haanstra; Jan Haanstra

Groepsfoto

4201 V.l.n.r.: Cornelis de Vries; ? ; Jelle van Dam

Groepsfoto

4202 Bauke Brouwer (links) en Jelle de Vries (rechts)

Groepsfoto

4203 li. Dirk Brouwer; re. Frans de Jong

Kraamverzorgster

4204 Kraamverzorgster Wietske de Jong; baby onbekend

Portret

4205 Arjen (Appie) Pellikaan

Groepsfoto

4207 Li. ? Nicolai; re. Lamkje Zoet

Groepsfoto

4208 Onbekend

Groepsfoto

4209 Links: Griet Zwanenburg; rechts: Tine Wijbrandi

Groepsfoto

4210 Onbekend

Groepsfoto

4211 Onbekend

Groepsfoto

4212 li. Willemke; re. Sietske

Groepsfoto

4213 Geert Beenen met zijn zoon Jan Beenen, Schoterlandseweg 52 of 54 in Nieuwehorne

Groepsfoto

4214 Links: Jouke Jan van der Wal; rechts: Bonne M. van der00 Sluis

Groepsfoto

4215 Links Evert Broers, rechts Bote Broers, voor café bij Oldeberkoperweg

Groepsfoto

4216 Geert Hoekstra Links) en Klaas Koopmans (Ferwerd).

Groepsfoto

4217 Stoelwinder (links) en Fedde Bijker

Groepsfoto

4218 Leffert Halbertsma (links) en Teake de Jong

Groepsfoto

4219 Harm Jelsma (links), Lipkje, Bonne van der Wal

Groepsfoto

4220 Doekele van der Honing (rechts), Foppe Zwanenburg

Groepsfoto

4221 Bonne van der Wal en Lipkje Jelsma voor huis school numero 10 in Oudehorne

Groepsfoto

4222 Durk de Vries (links) en Roel de Jong

Groepsfoto

4223 Homme de Jong (links) met standplaats Nieuwehorne en Post, standplaats Jubbega-Schurega

Groepsfoto

4224 Jan van der Meer (links) en Olke Dijksma

Groepsfoto

4225 Cornelis de Vries (links), Elias (?) de Jong

Groepsfoto

4260 V.ln.r.: Jolkje Hielkema (Joh. Heida); Janke Tijema (Hielkema); Aaltje Beenen (Halbertsma); Akke Nijenhuis (Gurbe Zwaagstra); Hiltje ten Cate (Freerk Hofma)

Groepsfoto

4261 Achter:Anna Hielkema; Aaltje Haveman? Voor: Barteldje Heida; Anna de Boer

Groepsfoto

4262 V.ln.r.: Sip Jonker; Swop vd Bij; Antje Boerstra; Liena Laurens; Trijntje Jongsma; Akke vd Bij. Fries kostuum i.v.m. promotie Frico producten bij Joh. Heida

Groepsfoto

4263 ??

Groepsfoto

4264 V.ln.r. Grietje Jelsma; Teake de Jong; Maaike Dijksma; Johannes Zoet; Gepke de Jong; Wiebe vd Linde

Groepsfoto

4265 V.ln.r. Achter: Hiltje Brouwer; Anna de Leeuw; Fetje Kleistra; Jantje Betten; Jantje Nicolai; Geertje Jelsma; Johanna Haanstra; Wobbigje vd Honing. Voor: Barteldje Heida; Rimpkje Lolkema; Aaltje Beenen; Elisabeth Jansma

Groepsfoto

4266 V.ln.r.: Anna Scheper; Trijntje Betten; Anna Veldkamp; Jantje Nicolai; Aaltje v Dam

Groepsfoto

4267 ??

Groepsfoto

4268 Paterswolde “Entinge” ± 1935 op bijlage div. namen, maar geen volgorde)

Groepsfoto

4269 V.ln.r. Tjitse Hoekstra; Sietze de Leeuw; Cornelis Koenen; Bene Vis; Maarten vd Akker Hemelvaart 5 mei 1921

Groepsfoto

4270 Staand: Lute Meester. Liggend: Berend de Jong; Mindert de Vries; Gosse Visser; Bonne Wijksma. Assen 1926

Groepsfoto

4226 Antje en Wiebe Rozenberg

Groepsfoto

4227 Frans en Elske de Jong

Groepsfoto

4228 Jacob K. Brouwer

Groepsfoto

4229 Jelle Klaver

Groepsfoto

4230 Anne Bosch (1921-1954)

Groepsfoto

4231 Rechts: ? Hofstra.

Groepsfoto

4232 V.l.n.r.: ?; Anne de Jong; Marten de Jong.

Groepsfoto

4233 Onbekende veehandelaren

Groepsfoto

4234 V.l.n.r.: Geertje Westerkamp; Aaltje Westerkamp; Jitske Westerkamp.

Groepsfoto

4235 V.l.n.r.: Griet Schulting; ?; Zwaantje Faber–van der Sluis.

Groepsfoto

4236 Aukje Peereboom-Wiegman (echtgenote van Elias Peereboom), Wiepkje en Geesje.

Groepsfoto

4237 In het midden Gerrit de Vries

Groepsfoto

4238 V.l.n.r. Rimkje Lolkema; Marie Lolkema; Seike Lolkema; Froukje Lolkema

Groepsfoto

4239 V.l.n.rBerend de Jong; Freerk Dijksma; Teunis de Leeuw; Bonne Dijksma

Groepsfoto

4240 V.l.n.r.: staand Albert de Kleine; Anne Kromhout; voor: Joh. de Jong; Olke Jongsma; Uilke van der Bij

Groepsfoto

4241 V.l.n.r.: staand: Richtsje de Vries-Brouwer; zittend: Beeuwkje Brouwer-de Vries; Beeuwkje de Vries; Richtsje.

Groepsfoto

4242 V.l.n.r.: Klaske de Jong-Hoekstra; Jantje Halbertsma-de Jong; Jantje Mulder-Hoekstra; Geertje Halbertsma-Mulder.

Groepsfoto

4243 V.l.n.r.: staand: Trijntje de Boer; Geeske Heida; zittend: Lien Berg; Hiltje de Boer.

Groepsfoto

4244 V.l.n.r.: ? ;Anne R. Faber; Gerrit Oosterhof.

Groepsfoto

4245 V.l.n.r.: Marten van der Sluis (schilder in Oudehorne); Zwaantje van der Sluis-Faber; Froukje de Jong-van der Meer; Frans de Jong (winkelman in Oudehorne).

Groepsfoto

4246 V.l.n.r.: Hiltje Oosting-Nijenhuis; Richtsje de Vries-Brouwer; Akke Zwaagstra-Nijenhuis; Minke Brouwer

Groepsfoto

4247 V.l.n.r.: Durk H. Jonker; Berend Harm van der Spoel; Pieter W. Heida; Binne H. Jonker.

Groepsfoto

4248 V.l.n.r.: Hendrik de Kroon; Yntze van der Honing; Jurjen van der Honing; Tsjamme de Kroon.

Groepsfoto

4249 V.l.n.r.: Arend Dijksma; Jozef Kleis; Jochem Krekt; Jappie van der Wal.

Groepsfoto

4250 V.l.n.r.: Sietze de Jong; Roel de Boer; Elias Peereboom; A. Drent.

Kluwende Dregens

4011 “Kluwende Dregens”,een revue geschreven door Gooitzen Burgy uit Hoornsterzwaag en in de open lucht opgevoerd. V.l.n.r achter: Joukje de Vos, Sietse v.d. Mei, Janke Zwarts, Berend de Jong, Geertje de Vos. Voor: Willem Breitsma, Griet Jelsma, Roel D.v.d. Zee

Kluwende Dregens

4012 : “De Koâballers” V.l.n.r. Sjoukje Brouwer, Sipke Siesling, Griet Jelsma, Roel D.v.d. Zee

Kluwende Dregens

4013 “De Jegers” V.l.n.r. Berend de Jong, Luite Brouwer, Sietze v.d. Mei, Roel D.v.d. Zee

Kluwende Dregens

4014 V.l.n.r. Luite Brouwer, S.Siesling, F. de Jong, R.v.d. Zee 4015 V.l.n.r. Fedde v.d. Berg, Sietze W.V.Roeden, Joahanna Kuiper, Fre de Boer, Fetje Fochteloo, Annie v.d. Wijk, Janke Post, Aafje de Boer, Hiltje Stoelwinder. Tussen in: Hebdrik Faber en ?. Zittend: Siep v.d. Meulen, Pieter Krekt, Arend Jan de Vries, Wiebe de Vries, Gerrit Fabriek

Toneel

Toneelgroep met jeugd. Geheel links: Fedde van den Berg (zoon van Geart Jabiks van den Berg en Hiltje Foppes). Fedde is in 1953 overleden.

Kiekenberg

4271 Kiekenberg Excursie onder leiding van Geert Jabiks van der Berg (links opfoto

Zuivelfabriek

4023 Zuivelfabriek Bontebok? o.a. J.van Dijk. Mildam

Zuivelfabriek

Zuivelfabriek

25jr.Jubileum zuivelfabriek Bontebok 1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4026 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4027 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4028 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4029 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4033 Li: Johannes v.d. Laan, re: Hendr. De Jong 25jr.Jubileum zuivelfabriek 1898 Café Nieuwehorne ?

Zuivelfabriek

4030 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4031 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4032 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4034 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4035 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4036 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?

Zuivelfabriek

4037 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898?

Zuivelfabriek

4038 Deelnemers revue 25 Jarig jubileum van de zuivelfabriek “Bontebok 1898" Café Nieuwehorne? Staand v.l.n.r. Lipkje Schumacher-Jelsma; Janke Compaan-Tuiten; Geeske Scheper; Maaike Hoekstra-Dijksma; Akke Zwaagstra- Nijenhuis; Lies vd Honing- Hof; Sjouke de Zee(auteur); Fetje Klijstra-Velde; onbekend; Anna Evers- Hielkema; Griet Hielkema Geknield: Wietske de Vries-Bijker; Anna Nijenhuis-Betten; Andries Wallinga; Jeltje Breitsma-Brouwer Zittend: Trijntje Jansma-Betten en Atje de Vries-Brouwer

Zuivelfabriek

4039 Deelnemers reveu 25 Jarig jubileum van de zuivelfabriek “Bontebok”1898 Staand achter: Janke Bootsma; Aaltje vd Laan; Froukje Faber; Rinse Tyema Sjoukje Gelderblom; Fetje Boorsma; Fokje Heida; Geertje de Jong; Tjitske Folles In het Midden: Minke Brouwer; Gosse Kootstra; Atte Brouwer

Zuivelfabriek

4040 25 jr Jubileum zuivelfabriek Bontebok,1898 café Nieuwehorne?Alleen dames!

Zuivelfabriek

4041 Feest vd Zuivel, “de Sjongfamkes” op de bovenste rij: Geertje de Jong; Janke Bootsma; Aaltje vd Laan; Sjoukje Gelderblom; Froukje Faber; Tjitske Folles; Fokje Heida; Sjouke de Zee; De “Handschrobberbinders” op de voorste rij: Martinus vd Sloot; Sietske Plantinga-vd Laan; Teake de Jong; Geertje de Jong-vd Laan; Anne de Vries;

Zuivelfabriek

4042 V.l.n.r.: Roel Kalsbeek (boer); Hendrik Willem de Jong (Botermaker); Martinus vd Sloot (kuiper); Roel Faber (wagenmaker)

Guinness world record

Certificaat

tulpen

serthth ser tserty ser

asdf

adcasasddsads

test archief

test archief foto

Voetbalwedstrijd

4048 Voetbalwedstrijd G.A.V.C.2-Oudehorne (D.J.S.De Jonge Spartaan.?)Keeper is Arend de Vries.

Maquette Vervening

4052 Maquette Vervening met Foppe de Boer.

Voetbalteam

4053 D.J.S.(De Jonge Spartaan) Voetbalclub van Oudehorne.Achter v.l.n.r.:Leider Jouke de Vries,Jelle Stoelwinder,,Ide de Jong,Eeke Brouwer,Hans Kleis,Roel de Vries Sietse Klijnstra. Voor: Willem de Jong,Johannes de Jong,Roel de Vos,Romke v.d. Meer,Jouke v.d. Zee,Homme Hofsra (met bal).

Voetbalteam

4054 Voetbalclub RODA (Recht Op Doel Af) van Nieuwehorne.1947.Achter v.l.n.r. Ebele de Wit,Hendrik Boerstra,Auke Dijksma,Siebren (sluiswachter)Jelle Brouwer Bruin Mulder,Wiebe Rozenberg,Geert de Jong, en Jan Dijkstra. Voor Hendrik Halbesma,Reitse Hofsta ,Willem de Jong,Jeep de Jong en Timen Dijksma.

Dorpspomp

4055 Onthulling “De Dorpspomp”voor de N.H.Kerk in Nieuwehorne ,met o.a. Foppe de Boer,meester Atte Westra en Sieb Teunissen.Rond 1990 ?

Groepsfoto

4056 Groepsfoto 1 Juli 1926 Deze inwoners van Oude- en Nieuwehorne kwamen Antje Betten-de Kleine feliciteren met haar 100-ste verjaardag. Op de achtergrond is de ter hare ere opgerichte ereboog te zien. Rechts op de foto een stuk doek van de feesttent te zien.

Flayelfeest

4057 Flayelfeest ?(of voorloper?)

Flayelfeest

4058 Flayelfeest of voorloper?

Plaatselijk Belang

4059 Voorbereiding fototentoonstelling:85 jarig bestaan van Plaatselijk Belang.De expositie werd gehouden in Museum Willem van Haren te Heerenveen.Hier in de Sevenaarschool in Nieuwehorne v.l.n.r.:Toenmalig directr.Willem van Haren,Foppe de Boer,Yme de Jong en Jans de Glee.1987

Expositie

4060 Fototentoonstelling”Tusken Feart en Tjonger”in Museum Willem van Haren te Heerenveen.1987

Plaatselijk Belang

4061 N.a.v.het 85 jarig bestaan van Plaatselijk Belang wordt het fotoboekje”Tusken Feart enTsjonger aan een drietal 85 jarigen uitgereikt,door voorzitter Teun de Boer.Het drietal-oudjes-bestaat uit v.l.n.r.Roel Schoppen,Katriene Koen, Lipkje Schumacher-Jelsma.Daarachter o.a.Jans de Glee,Hanke de Jong,Iebeltje Bijker en Willem de Jong.1987

Expositie

4062 Genodigden met de bus naar de opening van de tentoonstelling Tusken Feart en Tjonger in Heerenveen.1987 Museum Willem van Haren.

Plaatselijk Belang

4063 Uitreiking Fotoboekje”Tusken Feart en Tjonger”door voorzitter Teun de Boer aan een 3tal 85 jarigen uit Oude en Nieuwehorne.Het boek is samengesteld uit foto’s van Foppe de Boer,door Yme de Jong en Jans de Glee.V.l.n.r.Roel Schoppen, Katriene Koen en Lipkje Schumacher Jelsma.Daarachter o.a.Jappie Kuiper,Germ de Jong Jans de Glee .1987

Jubileum Plaatselijk Belang

Drietal 85 jarigen met het fotoboek Tusken Feart en Tjonger,v.l.n.r. Roel Schoppen Katriene Koen ,Lipkje Schumacher Jelsma,daarachter o.a.bestuur Pl.Belang met Jappie Kuiper,Germ de Jong,Jans de Glee en Willem de Jong (de schilder) 1987

Sluis Tjonger

4066 Sluis 1 Tjonger Oudehorne.

Flayelfeest

4070 Turfmaken (met de z.g. baggelbak).Willem Schokker met een demonstratie op het Flaijelfeest van september 1982.

Drachten

4071 Dwarsvaart Drachten 1934 .Niet activeren.

Woontoestanden.

4072 Woontoestand Jubbega 1925. Niet activeren.Foto van een krantenartikel.

Kleine mensen

4073 Kopie van een krantenfoto,met een fam.met kleine mensen uit Jubbega.Niet Activeren.(o.a. Sjoerd Blauw ?)

Ned.Herv.Kerk

4074 N.H.Kerk te Nieuwehorne,Leeuwarder Courant ,1982.

Bontebok

4075 Bontebok, Vroeger Sluiswachterswoning 1982? Leeuwarder Courant.

Klokkenstoel

4077 Klokkenstoel Kerkhof Oudehorne.

Afscheid Zr.v.d.Werf

4078 Groepsfoto,afscheid zuster v.d.Werf.Achterste rij v.l.n.r.:Mevr Mulder,Foekje Wiebenga,Hennie Jongbloed Bakker,Lies Oenema,Mevr.Hellinghuizer Trinks,Zuster v.d. Werf, Wietske Klaster,Wietske v.d.Dam Bos,mevr.Seinstra,??. Voorste rij: Griet Bergsma,Marcus de Jong,Foppe de Boer,dr.R.Bonsma,Rennie Ponne van Dijk

Comp.Vaart

4079 Foto Pentekening Nijehorne(aan de vaart) van S.Raykema.

Taxusburg

4080 Boerderij Taxusburg,met taxus a.d. Buitenweg nr 3.Voorheen woonden er o.a. Gerrit de Boer en Marten Tel.Nu ( na een verbouwing )is de Stichting uit de bron van Christus,eigenaar.

Tweede Sluis

4081 Tweede Sluis Oudehorne.Noordzijde,zeer oude foto.

Tweede Sluis

4082 Tweede Sluis Oudehorne.Zuidzijde,zeer oude foto.

Hertenkamp

4083 Hertenkamp ( van Barteld de Vries,achter z’n woning hoek Schoterl.weg-8e Wijk?)

Rijwielzaak

4084 Rijwielzaak met benz. pomp en woning Schot.weg nr.111 te Nieuwehorne van o.a. Barteld de Vries,later o.a.Fedde Bijker en H.M.de Vries.

Winkel

4085 Winkelier Rein Hellinghuizer in Bontebok.(Opening of heropening van de zaak?)

Wijk

4086 Een wijk met woningen in Jubbega,of toch Oudehorne?

Volksfeest

4087 Een z.g. Volksfeest in Nieuwehorne op 16 aug.1934.Bolkoerrinne en de zweefplank

Sluis Tjonger

4088 Sluis 1 in Oudehorne 1905-1910 (al eerder in collectie ?)

Turfmakershuisje

4089 Turfmakershuisje ten westen van Sluis 1 te Oudehorne.Foto A.Bezema 27 mrt.1908 (eerder in collectie?)

Klokkenstoel

4090 Krantenknipsel:Klokkenstoel Oudehorne 22-7-1932

Auto-ongeluk

4091 Krantenknipsel:Auto te water in Oudeschoot. Vermoedelijk is Pothaar afkomstig uit Heerenveen. Er was een Pothaar in Heerenveen die examens afnam voor het rijbewijs.

Wijk

4092 Krantenknipsel:Wijk nabij hoofdweg Oudehorne ong.1932.(misschien 8e wijk?)

Brug Bontebok

4093 Bontebok,brug en sluiswachterswoning.1928.

Sluis Bontebok

4094 Afbraak oude sluis te Bontebok.1929.

Brug Bontebok

4095 Bontebok,nieuwe brug met zg. skûtsje. De man op het skutsje is Anne Koen. Vermoedelijk gaat het om het schip van Jappie (Jacob) Koen, die getrouwd was met de oudste dochter Tine (Stijntje) van Anne en Sjoerdje Koen.

Brug Bontebok

4096 Bontebok,nieuwe brug,sluis en sluiswachterswoning.

Tjongersluis

4097 Waterval bij Sluis 1 in de Tjonger bij Oudehorne.Dit alles door veel regen.

Fietsbrug Sluis Tjonger

4098 Sluis 1 in Oudehorne.De nieuwe fietsbrug geeft aansluiting op het fietspad naar Oldeberkoop op de achtergrond.(was Jan de Vries toen sluiswachter?)

Sluis

4099 Sluis

Boerderijtje

4101 Boerderijtje Nieuwehorne ?Zelfde als fotonr. 4102

Boerderijtje

4102 Boerderijtje Nieuwehorne ? Zelfde als fotonr.4101

Nafthali

4103 Naftali ten oosten van smid Kuperus,Schot.weg 40 Oudehorne.

Café Het Witte Huis

4104 Café Het Witte Huis,Schoterl.weg 104 Nieuwehorne.(Nu Tjongersprong)Voorheen o.a.Albert Jansma en Jappie de Vries.Nu fam.Zwart.

Boerderij

4105 Woning. Boerderij. Schoterl.weg 90 Nieuwehorne,nu bewoond door de fam.Sjerp Dijksma (eerder o.a. fam.de Vries:Cornelis,Jochem,Kees)

Boerderij

4106 Saksische Boerderij,Schoterl.weg 3 Nieuwehorne,nu fam.H.W.Klompmaker.

Boerderij met pers.

4107 Achter de woning,met pomp.V.l.n.r.Zus de Vries,Froukje,Richtje de Vries Brouwer en Jochem de Vries.

Vervenerswoning

4109 Vervenerswoning Oudehorne 1953.Dirk Klijnstra 1886-1980.Joukje Rozenberg 1919 Jubbega.Bij Hedzer v.d. Velde.Museum Willem van Haren Heerenveen.

Koestal

4108 Op de stal van Jochem de Vries.Nieuwehorne.

Vervenerswoning

4110 Vervenerswoning (achterkant) te Oudehorne.Dirk Klijnstra 17-11-1953.

Vervenerswoning

4111 Vervenerswoning (v.binnen) als foto nr.4109. 17-11-1953

Vervenerswoning

4112 Vervenerswoning (v.binnen) als foto nr. 4109. 17-11-1953

Boerderij met pers.

4113 Durk Sipkes de Vries voor zijn boerderij a.d. Schoterl.weg te Nieuwehorne(nr.21 fam.L de Haan ?)

Boerderij met pers.

4114 Naast de boerderij (foto 4113) v.l.n.r. Richtsje de Vries Brouwer,Atje de Boer de Haan,Durk Sipkes de Vries,Froukje,Wies de Langem de Vries,Kees de Vries.

Houten woning

4115 De houten hut van Hille Knobbe,nu Tongervallei nr.9 in Oudehorne.

Woning

4116 Woning Oudehorne Schoterlandseweg 115.Nu bewoond door de fam. L.Zwanenburg.Foto nov. 1989.Vroeger kruidenierszaak van o.a.Frans (en Froukje) de Jong.

Woning

4117 Woning Oudehorne Eilewijk/Compagn.vaart. maart 1990 Korneis en Marijke Weiland, fietsenmakerij

Woning

4118 Woning met klimop.(Tweede wijk,Bontebok?) Afgebroken.

Boerderij

4119 Boerderij Oldeberkoperweg 34 Oudehorne o.a. fam.Jan Oosterhof.Verbouwd nu woont de fam.van Putten er.

Woningen

4120 Woning Schoterlandseweg 33 Oudehorne.Nu bewoond door de fam.P.Rusken, daarnaast de fam.K.Kuiper.

Dorsmachine

4122 Waarschijnlijk eerste dorsmachine van Barteld de Vries .Deze prentbriefkaart bevindt zich in het museum Willem van Haren in Heerenveen.De kaart werd op 4jan.1917 verzonden door Richtje Brouwer aan H.Brouwer in Beetsterzwaag.De namen van alle personen zijn onbekend.

Bejaardentochtje

4123 Met een "oude" bus van Hofstra bij Hotel Tjaarda in Oranjewoud.Vermoedelijk in het kader van het Flayelfeest gaat een 40tal oudjes op stap.Met o.a.Siemen Bosma, Teunis en Boukje de Leeuw,Ybele Zoet,Imke Bouma, Catharina Koen

Eerste Paal

4124 Eerste paal “de Elzen” voor de bekisting gespijkerd door Wim Heijstra.januari 1994 Onder de vele toeschouwers o.a. Germ de Jong,Jefry van Dam,Andries de Jong, Foppe de Boer en Siep Teunissen.

Saksische Boerderij

4128 Rietgedekte Boerderij (Saksische),achterkant met dwarsstuk en enkele personen.

School Oudehorne

0151 O.L.School Oudehorne Schoterl.weg nr.87,achterkant als fotonr.0150 nu vanaf de oostzijde met kolenhok,sportveld en tuin met fruitbomen van het schoolhoofd.

O.L.School Oudehorne

0152 Oudehorne, Schoterl.weg, Woonhuis bij OLS(,huisnr.87/89), met woning aan de oostzijde.(huisnr.91).Bushalte N.T.M.,later naar het Oosten verplaatst.Wie zijn de drie meisjes?

O.L.School Oudehorne

0153 Oudehorne, Schoterl.weg. OLS(huisnr.87/89) gezien vanaf de westzijde .

O.L.School Oudehorne

0154 Oudehorne, Schoterl.weg. OLS(huisnr.87/89) gezien vanaf de westzijde . Foto uit 1933.

Boerderij met pers.

0160 Oudehorne.Schoterl.weg 83. Boerderij met linden ervoor. Vlnr: Bieuwkje de Boer-Heida, Siep v.d.Wal-Postma. Kinderen: Trijntje de Boer, Wieke de Boer.Lange tijd hebben er 2 gezinnen in gewoond.Rond 1980 afgebrand,toen Jeep Heida er met z’n vrouw Wieke Heida- de Boer woonde.Daarna (gedeeltelijk)opgebouwd en woonde de fam.Anne(v.Wilt)de Vries er.Nu geheel nieuwe woning(Jappie v.d.Bergs)

Klokkenstoel

0161 Oudehorne, klokkenstoel op het kerkhof a.d.Schoterl.weg. Foto omstreeks 1960. Omdat de klepel of de rand v.d.grote klok soms tegen het dak sloeg, is er een gat in gehakt .Later is er een nieuw dak gemaakt.

Klokkenstoel

0162 Oudehorne,Schoterl.weg , klokkenstoel op het kerkhof. Betonstoel gebouwd door Diepenbroek omstreeks 1920.

Klokkenstoel

0163 Oudehorne,Schoterl.weg ,klokkenstoel op het kerkhof.

Klokkencommissie

0164 Oudehorne. Klokkencommissie uit 1949.Met v.l.n.r.:Durk Brouwer,Jacob Geerts de Jong,Jelle Bartelt de Vries en Hendrik Jonker.

Klokkenluiden

0165 Oudehorne. Dames Griet Jelsma met moeder aan het klokkenluiden in 1951 t.b.v. de dorpsfilm.Zeer onscherp!

Woudhuisje

0166 Oudehorne. Woudhuisje, Schoterl.weg,nu hnr.54.Schuin tegenover de begraafplaats met klokkenstoel.Hier wonen nu Fokke Kuiters en Janke Kuiters- de Haan.Vroeger woonden Harm(en Iebeltje) Jelsma daar met de dochters Lipkje en Griet.Toen het verbouwd was, woonden Teake de Jong(en Griet)er.Iebeltje en Griet waren ook lang tijd de klokkenluiders(tijd,begrafenissen,rampen enz.)

Werkplaats Schumacher

167 Oudehorne, Tegenover Schoterl.weg 77.Ten Westen van Hnr.54. Eerste werkplaats en eerste auto van S.A.Schuhmacher.Sietse is later getrouwd met Lipkje Jelsma en heeft z’n zaak geopend op hnr.56. Vlnr: Sietse Schumacher, Willem H.de Vries.

Werkplaaats Schumacher

0168 Oudehorne, Tegenover Schoterl.weg 77. Garage/werkplaatsS.A.Schuhmacher. Vlnr: Willem H.de Vries, S.A.Schumacher.Ten Westen van hnr.54.Op de achtergrond de boerderij van Jonkman(hnr.52)met een stoomwals op de macadan weg.(of was het al de geruisloze weg?)

Boerderij

0169 Oudehorne, Schoterl.weg 75. Vlnr: voerman Hendrik Brouwer, bij paard Jan Brouwer, bij koe Hendrikus Brouwer, Johanna Brouwer, Trijntje Brouwer-Post, Atje Brouwer.Dit was de eerste boerderij v.d.fam.Brouwer,doet iets Saksisch aan.

Boerderij met pers.

0170 Oudehorne, Schoterl.weg 75.Dit was de tweede boerderij op deze plek. Hij brandde in 1934 af door hooibroei.Er is toen een nieuwe gebouwd(zie foto nr.0173) Bewoners achtereenvolgens: Klaas Brouwer, Hendrik Brouwer, Durk Brouwer, Klaas van Dam. Vlnr: Dirk Brouwer, achter kruiwagen Hendrik Brouwer, het kind op de kruiwagen is Roelfke Brouwer,nu getrouwd met Klaas van Dam en zij wonen nu nog op

Woning

0171 Oudehorne, Schoterl.weg 67. Woning laten bouwen door mevr.Pool, weduwe van dokter uit Makkinga .Nu woont Johanna Stoelwinder-Kuiper er.

Woning

0172 Oudehorne, Schoterl.weg 65. Bodedienst van Freerk en Betje Dijksma.Nu woont de fam.Vonk er (Tuinaanleg),de kleur v.d.gevel is nu rood.

Dorpsstraat

0173 Oudehorne, Schoterl.weg. Foto omstreeks 1968. Klokkenbuurt,v.l.n.r.Hnr.73,nu fam.Ponne,eerder o.a.Klaas Brouwer.Hnr.75,nu fam.Kl.van Dam.Hnr.77,door Hendrik Brouwer gebouwd,nu v.d. Noorda,dan pad naar de Eilewijk.Hnr.79,Siebe Hof en Zus Brouwer,ook fam. Durk Brouwer woonde hier.Hnr.81,Juffrouw Hoekstra(Zwanenburg)woonde hier lange tijd,nu fam. Hofstra.

Schoterlandseweg Oudehorne

0174 Oudehorne, Schoterl.weg, ten Westen van fotonr.0173 met links hnr.63(nu G.Lichthart)t.m. hnr. 79 en rechts hnr.50,fam.Haarsma(vroeger de winkel van Peereboom)en boerderij hnr.52 van de fam.Jonkman.

Woning

0175 Oudehorne, Schoterl.weg 69. Ansicht verzonden in 1932.Nu fam.Hulsebos,daarvoor fam. Hoekstra en o.a.Teunis en Boukje de Leeuw.

Grafsteen

4390 graf van Martinus Visser.

Dorpsgezicht

0216 Oudehorne, Schoterl.weg,vanaf huisnr.33(nu fam. Rusken)in Westelijke richting(met o.a.de pastorie en de kosterswoning). Ansicht gestempeld 1933.

Dorpsgezicht

0217 Oudehorne, Schoterl.weg ,v.l.n.r.huisnr.33(nu fam.Rusken)35 (nu fam.Kuiper)en 37.

Luchtfoto

0218 Oudehorne. Luchtfoto(begin jaren 50) van boerderij Schoterl.weg 33(o.a.fam.Bonne Oosterhof, nu Rusken)met daarachter hnr.33(o.a.fam.B.de Vries en nu J.Stelma).

Boerderijtje,Oudehorne Schot.weg.

0219 Oudehorne. Boerderij Schoterl.weg 33 .Fam. Bonne Oosterhof,nu Rusken.

Ruiterswijk

0285 Oudehorne/Jubbega. Rozenbergswijk (“Ruiterswijk”). Overzichtsfoto. Poststempel 1949.Op deze ansichtkaart staat de Ruiterswijk(de Ruiters was de bijnaam v.d.fam.Rozenberg die hier woonde.)Foto nr.0286 is dezelfde foto maar nu met de naam Rozenbergswijk.

test foto

jyh gnetyj etyu jetyu et yu et ueuetyu etuetu teutryu ty

asdfsdmf fnaf fn asdjkfn asjkfn asdjf sjkdf asjkf ksf ask sdjkf sdjkf

zcv fsdf

fswfasdfasfasfsdaf

Hoofdstraat

,ko,ko,ko,ok,ok

"{\'[/

Doelhôf

koe

Doelhôf

Tsjerkebuorren

De knapenvereniging van Woudsend

De knapenvereniging van Woudsend maakte in 1947 een reisje naar Paterswolde met de veevrachtwagen van Lykle Lyklema.

buorkerij

Weest eensgezind onder elkander

De opname is gemaakt in de tuin van de Hervormde pastorie van ds. Kroon.

Pastorie en bijbehorende gebouwen van de

Pastorie behorende bij de N.H.Kerk.

Vrouwenclub?

Onbekende samenkomst

Trekpad

Klassefoto Christelijke Lagere School

Reproductie van een klassefoto van de leerlingen van de Christelijke Lagere School in Woudsend, gemaakt omstreeks 1932.

Trekpad

Bolswardertrekvaart

Pastorie en bijbehorende gebouwen van de

`t Centrum voorheen behoorde het gebouw bij de N.H.Kerk voor kerkelijke bijeenkomsten en uitvaarten ed. Nu particulier eigendom. De eigenaar bestierd er een minicamping.

Straten

Buorren

Trekpad

Trekpad

De boerderij maakte in 1832 deel uit van de eigendommen van de familie Mesdag die op de Donia State woonde. In 1818 was Johannes Sjoerds Nota huurder. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hille Johannes Nota. Van 1854 tot 1874 was Thomas Klazes Buwalda veehouder op de boerderij. De volgende veehouders waren achtereenvol-gens: Stefanus Rosier van 1874 tot 1879, Philippus Schuurmans van 1881 tot 1897, Pieter Wittema van 1897 tot 1902 en Tjeerd Buwalda van 1902 tot 1918. Van 1880 tot 1926 werd de boerderij door twee gezinnen bewoond. De mede bewo-ners waren hoofdzakelijk arbeiders. Tot 1918 was de boerderij in eigendom bij Ruurd Ykes Boschma. Deze "stelphuizing" met "hieming" erf en grond werd in dat jaar verkocht aan Age Tjittes Huitema uit Ypecolsga. Bij de koop was een watermolen inbegrepen. De eigenaar had het recht van vrije reed over het land, dat in eigendom was van het Algemeen Stads Armenhuis te Bolsward. Voor dit recht was vijf gulden “Rijdersgeld” verschuldigd. In het zelfde jaar werd met de voogden van het Armenhuis een contract getekend waarbij werd vastgesteld dat het recht van reed niet zou worden opgezegd en de Voogden de vijf gulden niet zouden opeisen, mits de eigenaar hun percelen zou bemalen tegen een tarief van zes gulden. Het zogenaamde maalgeld. De zoon van Age Huitema, Jarig Huitema gehuwd met Barbera de Vries, was hier van 1919 tot 1936 veehouder. Huitema was ook melktapper. Hij verkocht de melk langs de deur, dat hem zeker goed beviel, want nadat hij was gestopt als boer in Burgwerd, werd hij melkboer in Bolsward. De eerste jaren kwam hij ook nog wel in Burgwerd en Hichtum langs de deuren. In 1935 werd de boerderij geveild in de “Hof van Holland” te Bolsward. De voorwaar-den werden duidelijk omschreven: de stalten op de zijerven, het varkenshok op het achtererf, het boenhok met afscheiding en de ondergrondse buizen vanuit de gierkolk naar de sloot, moesten worden overgenomen voor Fl. 57,50. Dat de bankschroef in de schuur niet tot het geveilde behoorde, werd potentiële kopers heel duidelijk voorge-schreven. Het perceel werd als "Greideplaatsje" omschreven. Voor Fl. 11.419,40 werd Jacob Vellinga, slager te Bolsward, na de finale veiling eigenaar. Hij behield zich het recht om zich op zijn opdrachtgever te beroepen. Die moest hij dan wel binnen een week bekend maken. Dit bleek Johannes Jentjes Yntema te zijn, ook een slager uit Harlingen. Yntema verkocht in 1965 het perceel aan Wieberen Wiersma die het al vanaf 1936 huurde. Ooit was er een klein balkon boven de entree. Het balkon stortte in zijn geheel naar beneden met Griet Wiersma toen ze “mei tekkens yn it spier wie”. In 1978 hebben de huidige bewoners Tette en Jenny Wiersma het boerderijtje van Tette zijn ouders gekocht.

Trekpad

Doniaweg

In 1890 gekocht door Douwe Klazes Laansma, huisschilder van beroep, gehuwd met Sjoerdje Postema. De voormalige timmerwerkplaats werd gebruikt als schilders-werkplaats. Hun zoon Auke die nog thuis woonde nam na het overlijden van zijn vader in 1926 de zaak over. Na het overlijden van zijn moeder in 1938 kwam huishoudster Akke de Hoop bij hem inwonen. In 1942 is Auke Laansma overleden. Laansma hat út ‘e tsjerke it tsiengeboaden boerd yn ’e wurkpleats hân om it te restau-rearjen en om benammen de markante kop fan Moazes wer goed sichtber te meitsjen. “ ’t Is him sprekkend, Laansma hear!” rôpen de jonges doe’t de ferver Moazes wer nei tsjerke ta brocht. Yorke van der Pol, ook schilder van beroep en zijn vrouw Akke hebben hier tot 1975 gewoond. In de beginjaren van de toneelvereniging werd de schilderswerkplaats ook nog wel eens gebruikt voor een toneelvoorstelling. Van der Pol koe sa bedachtsum út ’e hoeke komme: “Famke, bliid dat ik dy sjoch.” “hoe dat, van der Pol?” “No, oars wie ik blyn.” In 1975 hebben Henricus en Hotske Stroband het huis gekocht. Henricus gebruikte de schuur als werkplaats en heeft hier diverse motoren en auto’s die de geest hadden gegeven, weer aan de praat gekregen.

Doniaweg

Doniaweg

Doniaweg 3 Dit pand, dat lang in eigendom van de diaconie is geweest (al vóór 1830) was lange tijd herberg. Frans Tjallings Sijswerda, van beroep kastelein, woonde hier al vóór 1818 en heeft hier bijna tot 1850 gewoond. Vanaf 1862 tot 1911 was Pieter Pieters Nijdam huurder van “Eene Herberg en stalling met erf en verder toebehoren in de Buren te Burgwerd”. Pieter Nijdam was niet alleen kastelein maar ook nog koopman en veehouder. Jan Sietsma was huurder van 1911 tot 1921. In 1921 kwamen Cornelis Bijlsma gehuwd met Cecilia Adema hier wonen. In het huurcontract staat het volgende te lezen: “Op het gehuurde kan en mag een verlofzaak worden uitgeoefend. Die zaak moet echter op zon en feestdagen gesloten zijn. De huurder is echter verplicht om paarden te stallen voor hen die met rijtuig komen om de kerk te bezoeken. De huurder moet de achter het verhuurde aanwezige hooiberg met veestalling welke het eigendom is van de tegenwoordige huurder op taxatie overnemen”. Bij Bijlsma waren regelmatig vergaderingen en openbare verkopingen van onroerend goed. Ook waren er wel kostgangers en bleven er schoolkinderen over. In 1944 kwa-men Hinne Tjalsma en Boukje Boersma bij Cornelis Bijlsma inwonen, eerst als arbeider. Bijlsma hield 10 koeien, varkens en kippen. Toen Bijlsma in 1951 overleed nam Hinne Tjalsma de boel over, te weten de hooiberg, het vee en de werktuigen. De mest ging altijd in de praam en werd naar de mestvaalt achter de volkstuin gebracht waar ook de kuilbult zat. De kuil ging ook met de praam. Winterdag als er ijs lag ging dit met de slee. Tjalsma had ook een stukje bouwland in het Djiplan waar aardappelen en bieten werden verbouwd. In 1973 werd het boerenbedrijf beëindigd. Tjalsma is daarna nog enkele jaren inpakker bij Lankhorst geweest. In 1980 ruilden ze met Auke en Sjieuwke Tjalsma, die hier tot 1988 woonden. Hierna hebben Cor en Annet Wijben-ga er een paar jaar gewoond. In 1991 hebben Hendrik Noorman en Aukje van Dekken het huis gekocht van de Diaconie.

Doniaweg

Doniaweg

Doniaweg

Doniaweg/Pastorie

Doniaweg

Doniaweg

Het bankje

Dat bankje had daar wel een mooi plaatsje op de hoek van het “Achterom”. Men kon vlug even (voor de scheerwinkel van Poppe) bij de bushalte kijken, om te zien wie naar Sneek gingen of wie terugkwamen.

Klassefoto Christelijke Lagere School

Reproductie van een klassefoto van de leerlingen van de Christelijke Lagere School in Woudsend, gemaakt omstreeks 1933.

Station Oudeschoot

Station Oudeschoot, dit station stond langs het spoor tegenover rijwielfabriek Batavus.

Christelijke Zangvereniging De Lofstem

Christelijke Zangvereniging De Lofstem in het plantsoen voor de kerk

Meisjesclub?

Wie weet meer van de foto?

Hercules

Hercules

beukerskoalle

Flaeijeloptocht

Optocht Flaeijelfeest(1981),naar het feestterrein,met sjees.

Flaeijeloptocht

5354 Optocht Flayelfeest(1981),boerenwagen geladen met varkenskooi

Flayeloptocht

Flayeloptocht

Flayeloptocht

5351 Optocht Flayelfeest(1981).L.Hartkamp met dochter Titia op een boerenwagen met o.a. een eg er op.

The Daylights

Wonig en boerderij hoek Oldeberkoperweg.

De Volharding

beukerskoalle

bosksingel

Einekuorren sette

Boerderij en woning,hoek Oldeberkoperweg

Brittenburg en Achterom

Borduurlape

Suvelfabryk Aldeboarn

Expositie

Expositie

Expositie

Expositie

Woning,Oudehorne,Buitenweg.

Boerderij Bontebok

Boerderij,Oudehorne.Tjongervallei.

5370 Boerderij,vermoedelijk Oudehorne Tjongervallei 12(fam.Plantinga). Vroegere bewoners Fam. Boele Ytsma

Boerderij.Oudehorne.Buitenweg.

Woning Buitenweg Oudehorne

Boerderij.Oudehorne.Buitenweg.

Boerderij Schot.weg Nieuwehorne

Woning Schoterl.weg Nieuwehorne.

Dorpsgezicht Nieuwehorne West

Boerderij Hoog Elten

Boerderij Schot.weg Nieuwehorne

Woning Hoekstra Fourages

Woning Schoterl.weg Nieuwehorne.

Buurt Schoterl.weg Nieuwehorne

Flaeijelfeest

05312 Op het Flaeijelfeest worden diverse ambachten getoond. Hier de baggelbak waar turf wordt gemaakt. Willem Schokker in de turfbak (turftraapje)

Flaeijelfeest

Flaeijelfeest

Flaeijelfeest

Op het jaarlijkse Flaijelfeest worden veel ambachten getoond. Hier de klompmaker.

Flaeijelfeest

Familieportret

04380 Gjalt en Tietsje van Dijk (voormalig vrachtrijder te Nijehorne)

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

04386 Gosse Kootstra en Neeltje Kootsra-Stroop. Gosse Kootstra had timmerbedrijf in Oudehorne.

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Graf

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familieportret

Familie Schreur-Lapstra. Vlnr: Hendrik Schreur; Eltje; Geesje Schreur-Lapstra; op schoot Piet; Jan

Schoolteam

Staand vlnr: Maadje Schokker; meester K. de Weerd; Juf v.d. Pijl, zittend mevr. De Beer, Meester De Beer, knielend juf Hartmans

Boerderijen,Schoterl.weg,Nieuwehorne.

Woningen,Schoterl.weg,Nieuwehorne.

Woning Schoterl.weg Nieuwehorne.

5384 Woning,Schoterl.weg 48 Nieuwehorne.Vroeger woonde hier Oebele Jansma en was zijn timmerbedrijf er gevestigd,daarna de fa.Klinker.Daarna woonde fam. A.Krekt er. Nu woont fam. Koos Bos er..Links is een deel v.d.woning van de fam.J.Kuiper zichtbaar.(Hnr.48A.)

Boerderij Schot.weg Nieuwehorne

Woning en Praktijk Dokter Bonsma.

5386 Woning en praktijk dokter R.Bonsma,Schoterl.weg 76 Nieuwehorne. Voorheen stond hier de boerderij van Piet Jan Schreur

Twee woningen grens Oude/Nieuwehorne

Rijtje woningen,Schoterl.weg,Oudehorne.

Toonzaal Mechanisatie Bedrijf Kuperus

Boerderij ,Oudehorne

Boerderij ,Oudehorne

Boerderijtje Schoterl.weg Oudehorne.

Woning Hoek Schoterl.weg/Zr.de Jongweg O

Twee woningen Schoterl.weg Oudehorne.

Drie woningen Hoek Oldeberkoperweg Oudeh

Garage van Damme,Hoek Oldeberkoperweg Ou

Woningen,Nijewyk Oudehorne

Tjongerbrug,Oudehorne

Rekreatiebedrijf De Ark

De Nihona's

Boargemastershûs

De boarn mei it hûs fan Lútzen Bottema

Brittenburg en Weaze

Buterfabryk 1906

Buterfabryk en Braksdyk

De Boarn by Jinswâlde

Doelhôf brege 1903

Efterside Braksdyk, rjochting Aldeboarn

Nieuw Bornia 1905

Nieuw Bornia 1911

Oerstroming yn sintrum Aldeboarn

Buorkerij

Nuts beukerskoalle

Krusing Tsjerkebuorren mei Súdkant

De Taanpôle

Skoallen

Dansclub Oudehorne

Dansclub Oudehorne

The Kalowa Hawaiians

Tjamme de Vries

The Daylights

De Nihona's

The Daylights

Bevrijdingsfeest

Dansclub Nijehorne

5278 Dansclub bij café Jappie de Vries in Nieuwehorne(1956)met leraar S.Boek en muziek de Jong.Drietal voor v.l.n.r; Ymkje de Vries,Durk Seinstra(Jubbega)en Jannie Bijker.Tweede rij:?,G.v.d.Wal, Wiebe v.d.Bij,Janke de Haan,Durk Seinstra(Oudehorne),de Jager,?, Teatske Bergsma,?.Derde rij:de Jong(muziek),?,? Zus Heida,Roel Dijksma,J.de Jong,Pietje Woudsma,S.Looper,J.Hoekstra,Engbert v.d. Dam,leraar Boek.Boven:Boonstra,?, Tjalke Klijnstra (Jubbega/Schurega)),?,B.Koen,S.de Haan,G.v.d.Wal,?,Willem de Vegt.

Tsjerkedoar

Schoolfoto.School Pennings

Schoolreis o.l.s.Tweede Sluis

5280 Schoolreis(Schiphol?) o.l.s. Tweede Sluis, Oudehorne,begin jaren vijftig.V.l.n.r.achter:Minne en Romkje de Jong,Jantje de Kroon,Wietske Bos, Sjoukje,Metje Stoelwinder,Fokke Stoker, Maaike Post,Tietje Jongbloed,juf Jantje Jager,Wieke de Jong,Sjoukje Hofstra, Joop Rozenberg,Fimmie v.d.Wal,Toosje Koen,Janke de Leeuw,Grietje Jonker, Lammie en Alie Seinstra,Ypie Bos,Siepie de Vries,Gepke.Voor:Lieske de Jong, Peter Douwinga,Henkie Zwier,Bartje Bron Eppe de Jong,Tamme Koen,Luitzen Bischop Jelle de Kroon,Jan Stoelwinder,Fokke Stoker,Broer v.d.Wal,Anne Hofstra, Boukje en Joke Stoker,Jannie de Vries, Auke Hofstra,Anne Krekt,Gerrit Jongbloed. Hoofd der school was meester Fokke David Steensma (afkomsig uit Midlum)

De Lyts Ein 2

Op de plaats van de timmerzaak staat nu de SPAR-winkel. Het boerderijtje rechts is een aantal jaren geleden vervangen door een nieuwe woning doch opgebouwd in een oude stijl.

Grutte Stege

Namen van de personen op de foto

Dorpsstraat 83

Boerderij dorpsstraat 83

Dorpsstraat 83

Deze woning is ongeveer 75 jaar oud. Daarvoor stond er een boerderij. Nu bewoond door Jos Berger en Anja Osseman. Voordien jarenlang tweede woning van fam. Vellekoop. De laatste vaste bewoners waren Leffert Engberts en zijn zuster Hiltje Terpstra-Engberts. Daarvoor Jitse Terpstra en Jantje Dijk. Nog weer eerder Andries Tiesinga en Geesje Stelma. Foto afkomstig van een kalender maart 2000

Dorpsstraat 83

Het gebouw was in gebruik als tweede woning van de familie Vellekoop.

Dorpsstraat 83

Vanaf 2005 wordt de woning bewoond door de familie De Hoop/Frankema.

De Lyts Ein 1

Deze foto komt uit een serie van 4 die (waarschijnlijk) uitgegeven zijn door winkelier Pieter Terpstra. Ze zijn alle vier niet echt scherp en duidelijk als prentbriefkaart bedoeld.

aerqetaert

zdrngklsdniosgsg lsdgkl dklgsdm sdfgmdfmgiod fngadfg adh gaaeuig hui gzuigh auiuih gauish fiashgah gd

Tsjerketoer 1936 en 1940

Wjitteringswei en Andringastrjitte

Efterkante Braksdyk

Fan Westein ôf

Westein

Westein rjochting Achterom 3

Westein rjochting Achterom kleur

Wjitteringswei 1907

Wjitteringswei rjochting Andringastrjitt

Wjitteringswei by garaazje v.d.Krieke

Industrie in Oudeschoot

Zuivelfabriek "Jachtlust"

Industrie in Oudeschoot

Zuivelfabriek "Jachtlust"

Industrie in Oudeschoot

Ijzergieterij Ten Cate

Industrie in Oudeschoot

Batavus

Industrie in Oudeschoot

Tectronix

Industrie in Oudeschoot

Op de voorgrond Plastic modern en op de achtergrond Batavus

Itens 1101

Ned. Herv. kerk

Deze foto is voor 1952 (restauratie) gemaakt. Maar wanneer, eventueel bij benadering, is niet bekend. De klimop bij de kerktoren is van flinke omvang.

Ned. Herv. kerk

Hoe deze foto te dateren? Het lijkt er op dat de klimop tegen de kerktoren nog niet volgroeid is. Is de foto van voor 1940?

Inialoane

Inialoane

Lytse Buorren

Dorpskern Ried 1905

Pompeblad

pompeblad

Perjekt Huusnrs

De oolde Saks (sloopt) an de Bercoperweg 66 , Makkinge 56

Perjekt Schoelefoto's

zonsondergang

zonsondergang

fsfsfda

hfgdhdhdfhdh

Groet uit Oosthem

Nessenwei, kent u personen op de foto, graag doorgeven!

Oosthem

Nessenwei, school van 1840, de woning waarachter nu de bakkerij zit en de kerk, namen onbekend?

Oosthem, N.H. Kerk

voormalige Ned. Herv. Kerk, de Johannes Kerk na de restauratie in 1984

Noflike Krystdagen......

Kerstkaart met foto vanaf spoorbrug richting dorp

Groeten uit Oosthem

5 luik aanzichtkaart

Zicht op Oosthem

Oosthem bij IJlst

Nessenwei, 3 onbekende personen

Groeten uit Oosthem

DeDraai, richting brugwachtershuis

Groeten uit Oosthem

Zicht op Kerk, brug tussen De Cingel en Nessenwei

Groeten uit Oosthem

Zicht op Oosthem vanaf de Bolswardervaart met ondermeer de Kerk, huizen achter de school enz

Groet uit Oosthem

Zicht op de Nessenwei vanaf de Geref. Kerk, met diverse personen, namen onbekend

Boerderij Namme Bos

Gerrit Landman

Boerenerfje Grietje Bos-Jelsma

Hardrijderij/ijsbaan

7701. Winter 1928/29 Li. Trijntje Jansma-Betten, Re. Wietske Faber, met X is Willem de Jong toen 14jr.

Winter 1928/1929

7702. Winter 1928/29

IJsbaan N'horne 1940

7703. IJsbaan Nieuwehorne, winter 1940

Boerderij O. Jansma

7705. Boerderij gebouwd door en eigendom van O. Jansma, later bewoond door J.Bron; R.Bos en J. Leemburg

Dorpsgezicht

7706. Vlnr. Woning J.Leemburg; J.Mulder en J. Hoekstra

Buitenweg Nieuwehorne

7707. Buitenweg, Li. boerderijtje gez. Jansma

Boerderij gez. Jansma

7708. Boerderijtje gez. Jansma, daarnaast E. Visser, Buitenweg

Woning Imke KLaver

7709. Woning van Imke Klaver, kamer aangebouwd in 1923, in 1931 tot boerderij verbouwd

Zwembad Nieuwehorne

7710. Zwembad met Jikke; Tjalling en Jouke de Vries, kinderen van Siete en Bontje de Vries

Electr. Gemaal Nieuwehorne

7711. Electr. Gemaal Nieuwehorne

Nijehorne-Oudehorne

7712. Oude-Nieuwehorne

Schilder A.v.d. Meulen

7713. Schilder A.vd Meulen, voorheen slagerij Koenen

Woning R. Stoker

7714. Woning R. Stoker

1e Chr. School Oudehorne

7715. 1ste bouw Chr. School Oudehorne

Wijbrandie school

7716. School met de Bijbel, Wijbrandie school

Chr. School

7717. Chr. School

Chr. School ± 1923

7718. Chr. School ± 1923

Chr. School

7719. Chr. School

Bijz. School Oudehorne

7720. Bijz. School Oudehorne

Oudehorne School

7721. Chr. School

Schoterlandseweg Oudehorne

7722. Schoterlandseweg Oudehorne

Chr. School Oudehorne

7723. Chr. School Oudehorne

Oudehorne

7724. Oudehorne, Schoterlandseweg hoek Sevenaerpad

Boerderijen Zwanenburg

7725. Re. Boerderij F.Zwanenburg, Li. Boerderij H.Zwanenburg

Dorpsgezicht Oudehorne

7726. Oudehorne, omgeving Kerk

Ger. Kerk Oudehorne

7727. Ger.kerk Oudehorne

Ger.kerk Oudehorne

7728. Ger.kerk Oudehorne

Ger.kerk Oudehorne

7729. Ger.kerk Oudehorne

Ger.kerk Oudehorne

7730. Ger.kerk Oudehorne

Ger.kerk Oudehorne

7731. Ger.kerk Oudehorne

Ger.kerk Oudehorne

7732. Ger.kerk Oudehorne

Boerderij Sibbe de Boer en Ker

7733. Ger.kerk Oudehorne, Li. boerderij Sibbe de Boer

Oudehorne, Schoterlandseweg bij Kerk

7734. Oudehorne, Schoterlandseweg bij Kerk

Jonker, Schoterl.weg 35, Oudehorne

7735. Schoterlandseweg 35, Oudehorne; woning H. Jonker , vlnr. Mevr. Jonker; H. Jonker en bakker Kuiken

Smederij V.d. Wal

7736. Li. Smederij vd Wal, nu fam. Kuperus

Bakkerij Kuiken /A. Visser

7737. Bakkerij Kuiken, later A.Visser

Omg. Kerk Naphtalie, ong. 1923

7738. ± 1923 omgeving Kerk Naftalie, Oudehorne

Kinderen Pieter de Boer

7739. Boerderij en kinderen Pieter de Boer Oudehorne

Wikel Jac. Westerkamp

Schoterl.w. Oudehorne

7741. Schoterlandseweg Oudehorne

Oudehorne Hoofdweg (=Schoterl.weg)

7742. 4de huis Li. was winkel Jan Mulder, Groenteboer

Oudehorne, Schoterlandseweg

7743. Oudehorne, Schoterlandseweg

Woning F. Dijksma

7744. Woning F. Dijksma, vrachtrijder

Fam. de Leeuw, Antje de Kleine

7745. Fam. de Leeuw met klein vrouwtje Antje de Kleine (101 jr geworden)

Fam. de Leeuw, Antje de Kleine

7746. Fam. de Leeuw waar Antje de Kleine haar 100ste verjaardag vierde

woning fam. De Leeuw

7747. Woning Fam. de Leeuw Thans (2014) Feiko Jansma

Boerderij Brouwer

7748. Boerderij Brouwer , zie ook foto 0170

Oudehorne

7749. Schoterlandseweg Oudehorne

Oude Singel

7750. Oude Singel,Oudehorne

Kosterswoning Ger. Kerk.

7751. 7751. Voormalige kosterswoning Gereformeerde kerk . Nu Fam Jonker Schoterlandseweg 27 Oudehorne

Klokkenstoel

7752. Klokkenstoel Oudehorne

7753. Oudehorne Klokkenhuis

7753. Oudehorne Klokkenhuis

7754. Klokkenstoel Oudehorne

7754. Klokkenstoel Oudehorne

Nije Wyk

7755. 7755. Hoek Oldeberkoperweg Oudehorne

7756. Rijwielzaak Sietse Schumacher

7756. Rijwielzaak Sietse Schumacher

Boerderij Jelsma / De Jong

7757. Boerderij Harm Jelsma, later Th. De Jong en G Jelsma

Fam. Post

7758. Schoterlandseweg Oudehorne Hier woonde het gezin van Uilke en Djoeke de Jong

School Oudehorne

7759. School Oudehorne, rechts woning Klaas van Houten stucadoor en Elske van Houten-Kort onderwijzeres school 2de sluis.

Winkel J.G. de Jong

7760. Schoterlandseweg 115 O’horne, winkel van Jac. Gerrts de Jong, later van zoon Frans

Pluimveehandel Roel de Haan

7761. Woning pluimveehandel Roel de Haan aan de Zuster de Jongweg

Frans de Jong

7762. Winkelier Frans de Jong, Schoterlandseweg 115 Oudehorne

Frans, Geert, ???, Jacob

7763. V.l.n.r. Frans de Jong; Geert; ??; Jacob de Jong

Schoterlandseweg Oudehorne

7764. Schoterlandseweg Oudehorne met rechts. Garage Wedzinga

Boerderij fam. Blauw- de Boer

7765. Boerderij Fam. Tjamme en Feikje Blauw-de Boer, Schoterlandseweg 119 Oudehorne,

woning Jonker, Lauwrens

7766. Links woning meester Jonker, midden fam. Lauwrens

Schoterlandseweg Oudehorne

7767. Rechts J. Faber (timmerman), kleine woning B. Stoelwinder, 3de woning J. Lauwrens, 4de woning Jonker

Schoterlandseweg 135

7768. Schoterlandseweg 135 Oudehorne, J. vd Honing, later W. Tel

Winkel Faber,Schulting, Jongbloed

7769. Winkel van Minne Faber, later Schulting en G. Jongbloed

Oudehorne a.d. Weg

7770. Bakkerij J de Vos, daarnaast Café Markus Bouma

Bakkerij J. de Vos

7771. Schoterlandseweg 137, Bakkerij J de Vos

Garage De Boer/Van Damme

7772. Garage Wiebe de Boer, Foppe de Boer, nu van Damme

Oudehorne Kom

7773. de Vos, dan Café Age Bos, daarnaast Anne Faber

Café Heida, Koelma, De Groot

7774. Vroeger café Heida, later Evert Koelma en later Fam. de Groot

Café Heida

7775. Hoek Olderberkoperweg met rechts. Café Heida

Cafeeé Heida

7776. Hoek Olderberkoperweg met links Café Heida

Nieuwewijk, Oudehorne

7777. Oudehorne Nieuwe Wijk, met rechts café Heida

boerderij Jan Boerstra

7778. Schoterlandseweg, boerderij Jan Boerstra

Boerderij R. de Groot

7779. Boerderij R. de Groot, voorheen café Heida

Hoek Oldeberkoperweg

7780. Oudehorne hoek Olderberkoperweg

Molen Fam. de Vries

7781. Molen Fam. de Vries

Oudehorne hoek Olderberkoperweg

7782. Oudehorne hoek Olderberkoperweg

Schurega/Oudehorne

7783. Op de hoek woning Jouke de Vries 1932

Molen Fam. De Vries

7784. Molen Fam. de Vries

Molen Fam. de Vries

7785. Molen Fam. de Vries

Molen Fam. de Vries

7786. Molen Fam. de Vries

Molen Fam. De Vries

Luchtfoto

7788 Deze woning stond vroeger naast J&G de Vries veevoeders aan de Oldeberkoperweg. Werd laatst bewoond door Hans Post (chauffeur J&G) en Anneke Post-Post (zie ook foto van gehele J&G 'complex'

Luchtfoto ???

7789 Bedrijf J en G de Vries Oldeberkoperweg Oudehorne

Winkel G.vd Berg

7790. Winkel van G van der Berg, Olderberkoperweg

Schans bij Tolbrug

7791. Schans bij Tolbrugover de Tsjonger aan de Oldeberkoperweg (gelijk aan 0014)

Tolhek, Oldeberkoperweg

7792. Oldeberkoperweg, Oudehorne, tolhek met links café

Tolhek, Oldeberkoperweg

7793. Tolhek Oldeberkoperweg met op wagen J. vd Wal

Tjongerbrug Oudehorne

7794. Tjongerbrug Oudehorne

Tolhek, Oldeberkoperweg

7795. Voormalig Tolhek Oldeberkoperweg, beheerder Mulder, links Café Nijholt

Woning Post

7796. Woning Post, hoek Buitenweg / Tjongervallei

Kiekenberg

7797. Kiekenberg met woning Fam. vd Wijk

Kiekenberg, Oudehorne

7798. Kiekenberg, Oudehorne

Kiekenberg

7799. Kiekenberg, Oudehorne

Boerderij ?? Buitenweg

7800. Boerderij fam. Foppes Buitenweg Oudehorne Hier woonde Jan Foppes met zijn zonen gebr.Foppes

Gereformeerde kerk

Wie kent personen op deze foto. Gezien de kleding is de foto gemaakt voor WOII.

Personen

Nienke Postma aan het werk achter haar boerderij

Gebouwen

Voorheen bestond dit gebouw uit 3 woningen. Vanaf ? is het een woonhuis. De woning wordt bewoond door familie Nota

Personen

Van der Velde met Nieke Postma

Personen

Wie kan iets zeggen over deze foto. Wanneer gemaakt? Door wie gemaakt? Wie zijn de personen op de foto? Er staat een hek en nog geen heg voor de kerk, zoals nu het geval is. Is de lamp elektrisch of een gaslamp? Wanneer werd Piaam op het elektrisch net aangesloten? Met deze en andere wetenschappen is de foto mogelijk door "ouderen" weer "tot leven te brengen".

Stakende timmerlieden

Dorpsstraat Nieuwehorne

7601. 1ste Re. Vroeger café Schreur

Dorpsstraat Nieuwehorne

7602. 1ste Re. Vroeger café Schreur, daarnaast oude winkel Peereboom

Woning

Woning

woning

7503 Woning van Jan de Jong Houtwallen Nieuwehorne

Woning

7504 Woning aan de Houtwallen/Buitenweg waar W de Jong, zoon van Jan en Wiegeltsje, heeft gewoond van 10de tot 25ste jaar, nu E.Visser

Persoon

7505 Schoterlandseweg 94, vrouw Hanke de Jong,echtgenoot van Willem de Jong, de schilder, tussen de tulpen ± 1939-1940

woning

7506 Schoterlandseweg 94 Nieuwehorne, in 1939 kwam Willem de Jong, de schilder, hier te wonen. Woning gebouwd door Keimpe vd Akker, timmerman was Jolle Jansma

Winkel

7507 Schoterlandseweg 94 winkel / schildersbedrijf van Willem de Jong

Winkel

7508 Hanke, echtgenoot van Willem de Jong,de schilder, in winkel aan Schoterlandseweg 94 te Nieuwehorne(geopend in 1960)

Winkel

7509 Schoterlandseweg 94 Nieuwehorne, winkel / schildersbedrijf, verfhuis genoemd

woning

7510 Schoterlandseweg 94 Nieuwehorne

dorpsgezicht

7511 Li. Woning K vd Akker en praktijk Dr. Visser ± 1928. v.l.n.r.Imke de Jong; Th de Jong;Roel de Jong

woning

7512 Praktijk Dr. Visser Zijn opvolger Dr Pellikaan bouwde hier een nieuw huis "de brakkenhof" met praktijk.

woning

7513 Woning Dr. Visser Schoterlandseweg 90 Nieuwehorne met nog de oude grindweg ± 1904, 2de woning was praktijk, 3de woning nu W. Bijker

woning

7514 Woning Dr. Visser Schoterlandseweg 90 Nieuwehorne ± 1924

Dorpsgezicht

7515 Woning Dr. Visser Schoterlandseweg 90, woning J. Kalsbeek nr. 86, woning A Jansma nu nr. 78

Dorpsgezicht

7516 Woning Dr. Visser Schoterlandseweg 90, woning Stoker nr. 88, woning J. Kalsbeek nr. 86, woning K. Betten (slagerij) nr 84, woning A Jansma nu nr. 78

Bouw woning

7517 Bouw woning Dr. Pelikaan, Schoterlandseweg 92 Nieuwehorne

Woning

7518 1ste woning Dr. Pelikaan, 2de woning Dr. Visser (later de Vries)

Woning

7519 Dokterswoning Dr. Pelikaan, Schoterlandseweg 92 Nieuwehorne 1932

Dorpsgezicht

7520 Dokterswoning Dr. Pelikaan, Schoterlandseweg 92 Nieuwehorne, andere woning verfhuis W de Jong

Woning

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7604. Re. Café Schreur, Li. kaashandel Heida

Café Schreur

7605. Cafe Schreur, adres toen: Nijehorne no. 3

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7606. Nijehorne

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7607. Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7608. Nieuwehorne

Buitenweg

Buitenweg

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7609. Woningen van voor naar achter: Stoker; Jelle Zoet; Braam en Heida

Kleine Kiekenberg

Kleine Kiekenberg

Buitenweg

Kleine Kiekenberg

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7610. Schoterlandseweg

Buitenweg

Boslaan

Sevenaerstate

07809 Sevenaerstate, vroeger een state met grachten en oprijlaan. Vroeger boerderij van Fam. Zwanenburg

Boerderij Taxus

N.H.Kerk Nieuwehorne

7611. Kerk Nieuwehorne, sinds 1778 Woningen van voor naar achter: Stoker; Jelle Zoet; Braam en Heida

Sevenaerpad

Sevenaerpad

N.H.Kerk Nieuwehorne

Buitenweg

N.H.Kerk Nieuwehorne

7613. Kerk Nieuwehorne

Woning Schoterl.weg Nieuwehorne.

N.H.Kerk Nieuwehorne

N.H.Kerk Nieuwehorne

7616. Kerk Nieuwehorne.

N.H.Kerk Nieuwehorne

7617. Kerk Nieuwehorne.

N.H.Kerk Nieuwehorne

7618. Kerk Nieuwehorne.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7619. Kerk Nieuwehorne,daarvoor de boerderij van de fam.A.de Glee.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7620. Café Vriezenberg, later H.Bosma

Boerderij Appie de Glee

7621. Café Vriezenberg, later H.Bosma rijwielhandel en Appie de Glee

Bakkerij de Glee

7622. Bakkerij Jan de Glee, daarna zoon Douwe, later winkel Bonne Drent

Bakkerij de Glee

7624. Bakkerij Jan de Glee, zoon Douwe, later winkel Bonne Drent, Nieuwehorne no. 34 en nu Rinke Nolles.

dorpsgezicht

7521 V.l.n.r. Stoker, Kalsbeek nr 86, Betten nr 84, J. Jansma

dorpsgezicht

7522 Li. Boerderij Kalsbeek, Schoterlandseweg 97 Re. Jansma, Slagerij Betten

Dr. Visser

7523 Dr. Visser met vrouw en zoon Kees

Dr. Visser

7524 Dr. Visser op zijn BSA

Dr. Visser

7525 Dr. Visser met zijn motor, omgeving IJlewijk

Dorpsgezicht

7526 Schoterlandseweg N’horne lokatie vanaf nr 90 Re.Schilder Willen de Jong, Links boerderij Y. de Haan

Woning

7527 Woning Thijs Faber, afgebrand en herbouwd, Schoterlandseweg 98

Bakker en kruidenier

7528 Bakker en kruidenier J.T. de Jong, Schoterlandseweg 96 v.l.n.r. Imke de Jong; Theake de Jong; Albert Jansma; Roel de Jong; Janke Dijkstra; vrouw Anna de Jong en bakker Jan Theake de Jong

Boerderij

7529 Boerderij K.S. de Vries Schoterlandseweg 105 ± 1920

Boerderij

7530 Boerderij Kornelis de Vries Schoterlandseweg 105

Fietsenmaker

7531 Fietsenmakerij B.de Vries

woning

7532 Woning B. de Vries, bij deur vrouw Trijntje, voor zonen Jappie en Jelle

Fietsenmakerij

7533 Fietsenmakerij J. Hielkema, later slagerij A.vd Akker

Dorpsgezicht

7534 Li. de fietsenmaker, Re. Bij de kribben Café Bijl

Cafe

7535 Cafe Jansma Schoterlandseweg 104 Nieuwehorne

Rijwielpad

Ansichtkaart

Eilewijk

Eilewijk

Eilewijk

Eilewijk

7819 Eilewijk te oudehorne HET KLEINE HUISJE MIDDEN IS BEWOOND GEWEEST DOOR ELDERT EN LOLTJE DE KROON.

groepsfoto

Eilewijk

Eilewijk

Eilewijk

Eilewijk

2e Wijk

7825. 2de Wijk, 1ste huis is van wed. Sj. Peereboom. Jongens: Roel en Berend de Vries Dit is de 2de jansenstichting toen de overkluizing er nog niet was. met de hoge zandkop met het bosje. met de bewoners peereboom =sjouke stoker =tjeerdklaverboer= jan rozenberg aan de linkerkant rechts fam jochum krekt =fam jacobsoet=fam sietse stoker=fam jankrekt later feitze van der da

School Oudehorne

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7624. Kerk Nieuwehorne

O.L.School Nieuwehorne

7625. Schoolhuis en boerderij R. Faber (1995 afgebroken) meisjes: Boukje; Marie en Greta, dochters van schoolhoofd G. de Boer

O.L.School Nieuwehorne

7626. O.L.S. Nieuwehorne

Buurt Schoterl.weg Nieuwehorne

7627. Schoolwoning ± 1926, daarachter woning botermaker H. de Jong en woning R. Zwanenburg, nu supermarkt Brouwer

Versierde wagen

7628. Versierde wagen 1934 met koetsier: Wieger vd Woude en bijrijder Albert Jansma voor O.L.School Nieuwehorne.

Gerrit de Boer

7629. Hoofd school Nieuwehorne Gerrit de Boer

Roda 1

7630. Onderste rij in het midden met bal pake Willem de Jong

Elftal Roda

7631. Onder 1ste Li. pake Willem de Jong

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7632. Re. Schildersbedrijf Thijs Faber

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7633. Li. Bakkerij J. de Glee en winkel B. Brouwer Schoterlandseweg 32

Winkel B.Brouwer

7634. B. Brouwer schilder en winkelier later S. Theunissen en weer later Gerrit Jongbloed

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7635. Smederij Herder, later H. de Haan

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7636. Schildersbedrijf en winkel Thijs Faber ± 1920

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7640. 2de pand Re. Smid de Haan ± 1933

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7637. Smederij Herder, later H. de Haan.Zelfde als nr.7635.

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7638. Schildersbedrijf en winkel Thijs Faber ± 1920 daarna B. Brouwer schilder en winkelier later S. Theunissen en weer later Gerrit Jongbloed.Zelfde als nr.7636.

Dorpsgezicht Nieuwehorne

7639. Smederij Herder, later H. de Haan ± 1913.Zelfde als 7637 en 7635.

Wagenmakerij Roel Faber

7641. Wagenmakerij Schoterlandseweg ± 1934, op de foto Roel Faber wagenmaker; Anne Faber; meester Sipke Hoekstra en Roelof de Vries (geb. 1931)

Wagenmakerij en veewagen

7642. Wagenmakerij R. Faber , veewagen van O.H. Dijksma en J. Nijenhuis.

Wagenmakerij

7643. Wagenmakerij Schoterlandseweg

Dorpsstraat Nieuwehorne

7644. Li. woning Jacob Duursma, Re. De oude school

Woning Hendrik de Jong

7645. H. de Jong botermaker, nu bloemenzaak Brouwer

Fam.Hendrik de Jong

7646. H. de Jong botermaker, nu bloemenzaak Brouwer.

Woning Hendrik de Jong

7647. H. de Jong botermaker, nu bloemenzaak Brouwer.

Winkel E.Peereboom

7648. Winkel E. Peereboom later bakker Wilt de Vries, nu B. Brouwer

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7649. Li. 1ste woning Ten Cate (politie), 2de R. Zwanenburg ± 1925

Boerderij ten Cate

7650. Boerderij Ten Cate politie, later afgebrand en bewoond door H. Ten Cate (zoon van politie) woning voorgrond woonde later politie Ten Cate

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

7651. Nijehorne

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

7652. Woning voorgrond: vervener P.vd Akker, later Rabobank

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

7653. Woning voorgrond: vervener P.vd Akker, later Rabobank

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7655. Voormalig kantoor Rabobank

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7656. Dorpsstraat

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

7657. Re. Woning Schothorst en Lukkes

Schoterlandseweg Nieuwehorne

7658. Nieuwehorne

Nieuwehorne Schoterlandseweg

7659. Schoterlandseweg

fam.L.Zwanenburg

7660. Boerderij L Zwanenburg v.l.n.r. Appie; Lies; Rinse; Dirk en Liekle Zwanenburg

Boerderij K.Jelsma

7661. Boerderij K. Jelsma, Schoterlandseweg 31 ooit afgebrand en weer opgebouwd

Boerderij Sent Oosterhof

7662. Boerderij Sent Oosterhof schoterlandseweg Nieuwehorne, nu fouragehandel Hoekstra. De kinderen op de foto zijn Sake, Yntze, Ria en Anne Hoekstra.

Boerderij Sipke D.de Vries

7663. Boerderij Sipke Durk de Vries, Schoterlandseweg 21 Li. dienstmeisje Anne de Boer en Re. Richtsje de Vries-Brouwer

Woning H.Schokker

7664. Schoterlandseweg 19 H. Schokker

Boerderij Hoog Elten

7665. Schoterlandseweg 17 “Hoog Elten”

Kuiper Martinus v.d.Sloot en Zonen.

7666. Martinus vd Sloot met zonen Albert en Anne als kuipers, Schoterlandseweg 10

Kuiperij v.d.Sloot

7667. Kuiperij vd Sloot

Woning Jouke de Vries

7668. Woning Jouke de Vries, Schoterlandseweg 15

Winkel Wolter Schokker

7669. Winkel en meelhandel Wolter Schokker

Boerderij Zwaagstra

7670. Boerderij Zwaagstra Schoterlandseweg 6, thans J. Hoekstra

Kapperszaak Hendrik de Vries

7671. Kapperszaak Hinderik de Vries Nieuwehorne no.13

Firma Ponne

7672. Firma H. Ponne

Boerderij Nijenhuis

7673. Boerderij Fam. Nijenhuis, later Zwaagstra en nu Klompmaker

Boerderij Betten

7674. Boerderij Betten, later timmerbedrijf

Boerderij Nijenhuis

7675. Boerderij Fam. Nijenhuis, later Gurbe Zwaagstra en nu Ids Klompmaker

Winkeltje Wisse Heida

7676. Winkeltje van Wisse Heida

Driehoek Houtlaan/Schoterl.weg

7677. Nijehorne

Slagerij Johannes Zoet

7678. Gewezen slagerij van Johannes Zoet, Houtlaan 2 Nu (2013) woont hier de fam. Waslander.

Hoek Houtlaan/Schoterl.weg

7679. Hoek Houtlaan – Katlijk

Buitenweg Nieuwehorne

7680. Buitenweg, Re. Flaielterrein

Woning Barteld Bron

7681. Woning aan de Buitenweg van Hinderik Hof later Barteld Bron

Woning Betten

7682. Tekening woning Betten

Boerderijtje I.Soet

7683. Boerderijtje J. Soet

Woning A.de Jong

7684. Woning A. de Jong, Buitenweg

Tochtsloot

7685. Nieuwehorne

Woning fam.Doldersum

7686. Woning Fam. Doldersum, Buitenweg, is later afgebrand.

Woningen Doldersum.

7687. Woningen Doldersum, Buitenweg,kleine woning is later afgebrand

Woning met Siemkje Doldersum.

7688. Siemkje Doldersum-vd Meer naast de woning waar vroeger gebroeders Engbert; Wolter en Tjibbe Doldersum woonden, later in brand gestoken door onbekenden

Boerderij Buitenweg Nieuwehorne

Woning Roel Bos

7690. Woning H. de Kroon, later Roel Bos.

Buitenweg Nieuwehorne

7691. Woning H. de Kroon, later Roel Bos

IJsbaan Nieuwehorne

7692. IJsbaan Nieuwehorne

Buitenweg Nieuwehorne

7693. Buitenweg woning Henderik de Jong, met paard F. Schokker, op fiets zoon Harm Schokker

IJsbaan Nieuwehorne

7694. IJsbaan N’horne, op foto K de Kroon en H. de Jong

IJsbaan Nieuwehorne

7695. IJsbaan Nieuwehorne

IJsbaan Nieuwehorne

7696. Winter 1928 – 1929

Bestuur IJsclub Nieuwehorne

7697. 60 jarig jubileum ijsclub “Ien twa trije” v.l.n.r.: Bonne Bosma; Lutsen vd Woude; Olke Dijksma; Klaas Faber en Bouke Brouwer

Bestuur IJsclub Nieuwehorne

7698. Bestuur ijsclub “Ien twa trije” staand: Riekle Hoekstra; Jappie Hoekstra; Klaas Faber(secretaris); Hendrik de Jong, zittend: Siemen Bosma; Piet Schreur (penningmeester); Anne Huisman en Willem de Jong (voorzitter)

Hardrijderij voor paren

7699. Hardrijden voor paren ± 1900

Hardrijderij voor paren

7700. Jochem ten Cate, boer en politie ( 1851 – 1931), achter hem zijn vrouw Engeltje v Kammen, zij komen in de baan tegen Dirk Bijl en zijn vrouw Djoeke Zuiderbaan

Cafe

7536 Schoterlandseweg 104 Nieuwehorne Café “Het witte huis” sept. 1932

groepsportret

7537 V.l.n.r. Hanke Stellingwerf (vr. van Willem de Jong); Jantje Dijksma; Janke vd Wal-Dijksma met op arm Jantje vd Wal; Hinke Klaver; Akke Plantinga en caféhouder Albert Jansma

Bejaardentocht

7538 1ste bejaardentocht 1935

Bejaardentocht

7539 1ste bejaardentocht 1935

Touringcar

7540 Touringcar W. Koopmans

Cafe Jansma

7541 Schoterlandseweg 104 N’horne Café Jansma. Mevr. Jansma-Stellingwerf met 2 nichtjes

Cafe

7542 Café Albert Jansma met nieuwe zaal, Schoterlandseweg 104

Cafe

7543 Café “Het Witte Huis” Schoterlandseweg 104

Cafe

7544 Cafe Schoterlandseweg 104 Nieuwehorne

Boerderij

7545 Boerderij van Wiebe van der Bij 8ste Wijk Oudehorne. De persoon in de deuropening is Pieter Douwinga, de schoonvader van Van de Bij. Pieter Douwinga woonde zelf op de hoek Eilewijk-Singel.Pieter Douwinga overleed in 1944.

Boerderij

7546 ??

Woning

7547 Afgebrand 2-2-1989 Naast restaurant De Tjongersprong, nu De Gouden Hoanne, Schoterlandseweg 106 Nieuwehorne

Winkel

7548 Winkel Wed. Dijksma en zonen Schoterlandseweg 104 Nieuwehorne

woning

7549 ??

Winkel

7550 Winkel Wed. Dijksma en zonen Schoterlandseweg 108 Nieuwehorne

Boerderij

7551 Oude woning Sjouke en Saakje de Jong (voetbalterrein)

Boerderij

7552 Woning Klaas Dijksma. Thans (2014) Jan Steunebrink

Nieuwehorne

7553 Nieuwehorne

Oudehorne

7554 Links vooraan: Schoenmaker en kapper Anne Vos Oudehorne

woning

7555 Links het verfhuis van W de Jong, Rechts woonhuis W. Bijker

Nieuwehorne

7556 Schoterlandseweg Nieuwehorne

O.L. School

7557 O.L. school Nieuwehorne

O.L. School

7558 O.L. school Nieuwehorne

Nieuwehorne

7559 Schoterlandseweg Nieuwehorne

Nieuwehorne

7560 Schoterlandseweg Nieuwehorne

Bettensleane

7561 Bettenslaan anno 1939, tegenwoordig Molenweg Woning van F Lukkes

Slagerij

7562 Slagerij Jacob en Klaas Betten. Jongen op voorgrond is Klaas van Jacob Betten.

Molenweg

7563 Molenweg

Molenweg

7564 Molenweg, vroeger Bettenslaan

Brinkweg

7565 Brinkweg Nieuwehorne

Brink

7567 Brink Nieuwehorne

Boerdrij

7568 Boerderij Kramer

Vrachtrijder

7569 Woning van vrachtrijder Gjolt van Dijk te Nieuwehorne

Boerderij

7570 Boerderij Piet Oosting Schoterlandseweg Nieuwehorne

Boerderij

7571 Boerderij Piet Oosting Schoterlandseweg Nieuwehorne

Boerderij

7572 Boerderij H. Hielkema, links voorin was winkel van Slager H Hielkema, zoon van de boer

Woning

7573 Woning W.J. Heida, bewoond door politie Siezinga

Groepsportret

7574 V.l.n.r.: Homme de Jong (bijnaam: Homme Snor),Mevr. de Jong, Mevr. Siezinga, Siezinga

Fam. Siezinga

7575 Siezinga met zijn vrouw

Nieuwehorne

7576 Schoterlandseweg Nieuwehorne rond 1900

Woning

7577 Woning Hendrik Geerts de Jong Schoterlandseweg Nieuwehorne. Tevens tijdlang postkantoor

Nieuwehorne

7578 Schoterlandseweg Nieuwehorne Rechts oude postkantoor Boosman. Links daarvan Woning (en later ook postkantoor) van Hendrik Geerts de Jong

Nieuwehorne

7579 Links:woonde Siezinga, midden: Hendrik Geerts de Jong, postkantoorhouder, rechts: Boosman, later Jelle Nijenhuis

Nieuwehorne

7580 Links woning Politie Siezinga, daarnaast H.G. de Jong

Nieuwehorne

7581 Woning links is van Hendrik Geerts de Jong,die ook postkantoorhouder was

Boerderij

7582 Boerderij van Keimpe v.d. Akker

Boerderij

7583 Boerderij Wolter Imkes Heida

Nieuwehorne

7584 Woning postkantoorhouder B. Boosman

Woning

7585 Woning postkantoorhouder B. Boosman

Nieuwehorne

7586 Woning postkantoorhouder B. Boosman

Smederij

7587 Oude smederij J de Jong, naast ingang kerkhof

Groepsportret

7588 Smederij Imke de Jong, staand v.l.n.r. Molle de Jong; Gerrit de Vries; Roel de Jong; voor v.l.n.r. Wietske Duursma; Jantsje Duursma; Aaltje de Jong; Hendrikje Duursma; Froukje Heida; Oene de Jong en Piet Schreur

Winkel

7589 Kruidenierswinkel van J.A. Dijksma, later postkantoor met postkantoorhouder Auke Dijksma,naderhand cafetaria geweest

Winkel

7590 Kruidenierswinkel van J.A. Dijksma te Nieuwehorne, later postkantoor met postkantoorhouder Auke Dijksma,naderhand cafetaria geweest

winkel

7591 Nieuwehorne RECHTS winkel van J.a. Dijksma, daarnaast winkel van Tjalling de VRIES

Timmerbedrijf

7592 Nieuwehorne Timmerwinkel van Oebele Jansma ± 1929 v.l.n.r. Sietse de Leeuw; Theunis Jansma; Iepie Jansma-de Boer; Henderik Kleinstra; Gooitsen Wissema uit Gorredijk; Oebele Jansma en Roel Braam

Winkel

7593 I. Kalsbeek, later Peereboom

Nieuwehorne

7594 Nieuwehorne

Woning

7595 Woning timmerman Jolle Jansma, later van zoon Oebele. Voor het huis: Lampkje de Jong met Jolle en Annie Jansma, kinderen van Oebele

Nieuwehorne

7596 Links Kaashandel Heida, rechts Peereboom

Nieuwehorne

7597 Kaashandel J. Heida, met voorin een winkeltje in porselein, glas en aardewerk. De grote dikke boom was volgens overlevering een vrijheidsboom

Boerderij

7598 Boerderij A. Braam

Nieuwehorne

7599 Café J. Jellema, later cafe Schreur. ± 1900

Nieuwehorne

7600 Dorpsgezicht ± 1916

Onthulling herdenkingsmonument

Woning M.v.d.Sluis

6069 Woning,Schildersbedrijf Marten v.d. Sluis.

Oosthem

Nijezijl

Groeten uit Oosthem

Groeten uit Oosthem

't streekje Oosthem

Oosthem

Stoomfabriek Nijezijl

Nijezijl

Nijezijl

Nijezijl

Schoolreis 1918

Schoolreisje 1960

Schoolfoto 1950(1)

Schoolfoto 1950(2)

29. Simmer 2000

31. Simmer 2000

De Hervormde kerk van Hitzum

32. Simmer 2000

33. Simmer 2000

34. Simmer 2000

Foto boven: bij juf Postma in de klas, 1963 - 1964. Foto onder: Rinse en Durk Bakker

35. Simmer 2000

Foto links: Dhr A. Beeksma, hoofd der Openbare school. Foto rechts: Dhr F.A. Terpstra, hoofd der Christelijke school.

36. Simmer 2000

37. Simmer 2000

38. Simmer 2000

39. Simmer 2000

40. Simmer 2000

41. Simmer 2000

.?? 2.Bouke Bouwma 3.Jeljer Wynia 4.Heite Bruinsma 5.Bowe Blanksma? 6.Anne Koopmans 7.Aaltje Oosterhaven-Bouwma 8.?? 9.Jantje Koopmans-Salverda 10.Yke Rodenhuis? 11.Mr.Visser 12.Frou Cornelis 13.Mr.Cornelis 14.Frou Deinum 15.Gerrit Engelsma 16.?? 17.Jetsje Dijkstra 18.?? 19.Jikke Overal 20.Frou Miedema 21.John Busman 22.Sikke Blanksma 23.?v.d.Ploeg 24.?? 25.?? 26.?? 27.Hiske Koopmans 28.Seerp Koud

42. Simmer 2000

43. Simmer 2000

44. Simmer 2000

45. Simmer 2000

46. Simmer 2000

47. Simmer 2000

48. Simmer 2000

49. Simmer 2000

50. Simmer 2000

51. Simmer 2000

52. Simmer 2000

53. Simmer 2000

54. Simmer 2000

58. Simmer 2000

65. Simmer 2000

66. Simmer 2000

67. Simmer 2000

68. Simmer 2000

69. Simmer 2000

70. Simmer 2000

71. Simmer 2000

76. Simmer 2000

77. Simmer 2000

78. Simmer 2000

79. Simmer 2000

80. Simmer 2000

81. Simmer 2000

82. Simmer 2000

84. Simmer 2000

88. Simmer 2000

89. Simmer 2000

92. Simmer 2000

93. Simmer 2000

94. Simmer 2000

95. Simmer 2000

96. Simmer 2000

97. Simmer 2000

98. Simmer 2000

101 .Simmer 2000

102. Simmer 2000

104. Simmer 2000

105. Simmer 2000

106. Simmer 2000

107. Simmer 2000

108. Simmer 2000

109. Simmer 2000

110. Simmer 2000

116. Simmer 2000

118. Simmer 2000

120. Simmer 2000

121. Simmer 2000

122. Simmer 2000

124. Simmer 2000

126. Simmer 2000

127. Simmer 2000

128. Simmer 2000

129. Simmer 2000

130. Simmer 2000

131. Simmer 2000

132. Simmer 2000

133. Simmer 2000

135. Simmer 2000

136. Simmer 2000

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Oud Engwierum

Gondelvaart

Gondelvaart 0016 1935

Gondelvaart 0019 1936

Gondelvaart 0025 1937

Gondelvaart 0044 1949

Gondelvaart 0047 1950

Gondelvaart 0051 1950

Gondelvaart 0055 1951

Gondelvaart 0056 1951

Gondelvaart 0060 1952

Gondelvaart 0063 1953

Oosthem, Himsterhûs

Groeten uit Oosthem

Groeten uit Oosthem

Himsterhûs

Groet uit Oosthem

Nijezijl

Brug Nijezijl

Brug Nijezijl

Scholen

Boerderijen

kiekjes

Hallum

Munten Bar

Bouwterrein

Ned.Herv.Kerk

Werkzaamheden bij de Ne. Herv. Kerk en pastorie te Nieuwehorne

Pastorie

Pastorie van de Ned. Hervormde Kerk te Nieuwehorne

Kerkhof met klokkenstoel

Kerkhof met klokkenstoel te Oudehorne

Ned. Herv. Kerk

Ned. Herv. Kerk met omgeving te Nieuwehorne

Dorpsgezicht

Dorpsgezicht met ruim zicht omgeving Ned. Herv. Kerk te Nieuwehorne

Dorpsgezicht

Dorpsgezicht met ruim zicht omgeving Ned. Herv. Kerk te Nieuwehorne

De Elzen

Bouwrijp maken van het bouwterein "De Elzen" Nieuwehorne (Acher de Kerk

Pastorie

Gezicht op de kerk en pastorie van de Ned. Herv. kerk te Nieuwehorne. ook is de algemene begraafplaats duidelijk te zien

De Elzen

Bouwrijp maken van Plan "De Elzen" te Nieuwehorne. Achterkant boerderij van Appie de Glee. De hoge ontvangst/zendmast is geplaatst door Bonne Drent, die een electronica winkel had in de vroegere bakkerij van Douwe de Glee.

De Elzen

Het gebied "De Elzen" voordat dit gebied tot bouwterein werd omgevormd. Gezicht vanaf de de hoek Pastorielaan/Buitenweg

De Elzen

Het gebied "De Elzen" voordat dit gebied tot bouwterein werd omgevormd. Gezicht vanaf de de hoek Pastorielaan/Buitenweg

De Elzen

Begin bouw huizen op De Elzen

De Elzen

Gebied De Elzen gezien vanaf de hoek Pastorielaan/Buienweg.

De Elzen

In aanbouw zijnde woning van Germ de Jong De Bakker 10 op De Elzen in Nieuwehorne

De Elzen

Bouwwerkzaamheden op De Elzen in Nieuwehorne

De Elzen

Huizen in aanbouw op De Elzen in Nieuwehorne met zicht op de Buitenweg

Dorpsgezicht

Gezicht op gebied ten noorden van de Schoterlandseweg. U ziet het oude schoolplein, de woning van resp. Duursma en Pijlman, daarnaast de bloemenzaak en supermarkt van de fam. Brouwer.

Nieuwbouw

1201 De Winkelman in plan De Elzen

Nieuwouw

1202

nieuwbouw

1203 De Winkelman

De Kiekenhof

1204 De ferbou fan doarpshûs De Kiekenhof

Gebeurtenis

1205 verbouw Kiekenhof

Loods

1206 Loods achter woonhuis van veehandelaar Roel Dijksma, Schoterlandseweg 98 nieuwehorne

Gebeurtenis

1207 ??

De Hoarnekrite

1208 Nynke de Jong yn it spier foar de doarpskrante De Hoarnekrite

Gebeurtenis

1209 ??

Woning

1210 Huis Wieger Mintjes Buitenweg Nieuwehorne

Buitenweg

1211 Buitenweg Oudehorne Kruising met Sevenaarspad

De Elzen

1212 Hier plan De Elzen gerealiseerd. Land was in gebruik bij Jappie Kuiper voor de pony van Henriette

1213 Pompstation Oudehorne hoek Oldeberkoperweg

Onthulling Kunstwerk

1214 Onthulling kunstwerk te Nieuwehorne. Huidige (2014) dokterspraktijk?

Onthulling Kunstwerk

1215 Pompstation Oudehorne hoek Oldeberkoperweg

Oorlogsgraven

1216 Oorlogsgraven omgekomen militairen tijdens de vliegtuigcrash in WO2.

1217 Ven kleine Kiekenberg

Graafmachine

1218 Graafmachine

Tsjerhofleane

1219 de leane njonken it tsjerkhôf. Foto yn noardlike rjochting naam. Hûs is de eardere wenning fan de familie Arjen Veenstra.

Meester S. Wybrandyschool

1220 Meester S. Wybrandischool te Oudehorne

Kalverkamp Nieuwehorne

Kalverkamp Nieuwehorne

De Stringen

De Stringen Nieuwehorne

Brinkweg

1223 Brinkweg Nieuwehorne

De Molenweg Nieuwehorne

Volksvermaak

1225 Het spel spelen in de Kiekenhof Heer Atze Abma en de dames van links naar rechts:Klaasje Stoelwinder,klaasje haar moeder,vrow van Henk Kramer, tjidi Aardema-Kuperus

Volksvermaak

1226 Het spel spelen in de kiekenhof Geertje van der Dam speelt het spel, Yvonne Drenth kijkt toe.

Volksvermaak

1227 Het spel spelen Man op voorgrond met bril is Luitzen van der Sluis, dan Piet Heida, Fetje Posthumus???, Yme de Jong

Volksvermaak

1228 Het spel spelen in de Kiekenhof Atze Abma en de vrouw van Henk Kramer

Volksvermaak

1229 Het spel spelen Mevr. Akkerman, Piet Heida, Sjoerd Leenstra

Volksvermaak

1230 Het spel spelen

Volksvermaak

1231 Het spel spelen Anton de Wit en Sjoerd Leenstra

Volksvermaak

1232 Het spel spelen Atze Abma, Tjidi Aardema-Kuperus, vrouw van henk Kramer,Klaas Drint, vrouw van Wolter Stoelwinder

Volksvermaak

1233 Het spel spelen

IJsbaan Oudehorne

1234 IJsbaan Oudehorne

IJsbaan Oudehorne

1235 IJsbaan Oudehorne

IJsbaan Nieuwehorne

1236 IJsbaan Nieuwehorne

IJsbaan Oudehorne

1237 IJsbaan Nieuwehorne

Zonder titel

1238 ??

Zonder titel

1239 ??

Kunst

1240 ??

Zonder titel

1241 ??

Abraham

1242 Trucker Anne krekt Schoterlandseweg 48 Nieuwehorne. Anne was chauffeur bij transportbedrijf de Bruin te Surhuisterveen.

Schilderij

1243 Schilderij

Schilderij

1244 ??

Modeshow

1245 ??

Brandenburg

1246 Rinke Brandenburg achter de microfoon

Sport

1247 Sport en spel

Nihona's

1248 De Nihona's

De Nihona's

1249 De Nihona's

Cabaret

1250 ??

De Nihona's

1251 Links: Sietske van der Sluis Rechts: Monique Boonstra

Cabaret

1252 Ferhalenferteller Mindert Wijnstra uit Warns. Bij de uitvoering van de Nihona's???

De Nihona's

1253 Accordeonorkest De Nihonaq\'s o.l.v. Jelle Voolstra uit Langezwaag. Op de voorste rij v.l.n.r. Mieke de Groot, Froukje Heida-Stoker, Wiekie Postma en Geertje Hoekstra.

De Nihona's

1254 De Nihona's

De Nihona's

1255 De Nihona's

Supermarkt Brouwer

1256 Supermarkt Brouwer

Supermarkt Brouwer

1257 Supermarkt Brouwer

Supermarkt Brouwer

1258 Supermarkt Brouwer

Supermarkt Brouwer

1259 Supermarkt Brouwer

Supermarkt Brouwer

1260 Supermarkt Brouwer

Schoterlandseweg

1261 De Schoterlandseweg Nieuwehorne ter hoogte van Supermarkt Brouwer

De tukste buurt

1262 De tukste buurt

Volksvermaak

1263 Speel het spel De spelers zijn Jan Heida en Bouwe (van Roel) Stoker

De tukste buurt

1264 De tukste buurt

Plattelandsvrouwen

Jubileum Plattelandsvrouwen (tegenwoordig Vrouwen van nu) Achterste rij: Tiny Bijker, Akke de Leeuw, Jikke Brouwer. Voorste rij: Lummie Bosma, ??????, Alie Steunebrink

Tirol

1266 ??

Eilewijk

1267 Eilewijk

2-de sluis

1268 De 2-de Sluis

Woonboerderij

Oprit van DE ARK Oldeberkoperweg 70. Voorheen hadden Durk en Marijke Seinstra- Frisijn hier hun sportcentrum met zwembad. Tegenwoordig (2013) recreatiecentrum.

Nije Wijk

1270 Nije Wijk

Schoterlandseweg

1271 Schoterlandseweg ter hoogte van de Openbare Lagere School te Nieuwehorne

Openbare Lagere School

1272 Openbare Lagere School te Nieuwehorne

Schoterlandseweg Oudehorne

1273 Schoterlandseweg Oudehorne ter hoogte van Kuperus

Schoterlandseweg Oudehorne

1274 Schoterlandseweg Oudehorne

Flaeijelfeest

1275 Flaeijelfeest

Groet uit Oosthem

Oosthem, Ned. Herv. Kerk

Herf. Gem. Easthim

Kerk interieur

Nije Zijl

Nije Zijl

Nijezijl

Oosthem

puzzelwedstrijd

1151 Puzzelwedstrijd de Kiekenhof

Puzzelwedstrijd

Puzzelwedstrijd in De Kiekenhof

Puzzelwedstrijd

1153 Puzzelwedstrijd in het Dorpshuis De Kiekenhof,een prijs wordt uitgereikt aan Willie v.d.Dam(v.d.Tweede Sluis)door Detje Visser-Ponne.

Rozenbergswijk

2e sluis Oudehorne

Bakkerij Klaas Seinstra

2e sluis Oudehorne

School 2e sluis Oudehorne

School 2e sluis Oudehorne

Oudehorne, 2e sluis

2e sluis Oudehorne

Winkel van Willem Bos

2e sluis Oudehorne

2e sluis Oudehorne

2e sluis Oudehorne

woning van Sietse en Bettie Soet

Nijehorne aan de vaart

Oude- en Nieuwehorne

Ansicht Nieuwehorne

Wâldsein yn Wymbritseradiel

Familie Westerhof

Klik op het pdf-icoontje rechts om de inhoudsopgave van dit archief te bekijken.

Familie Knobbe

Klik op het pdf-icoontje rechts om de inhoudsopgave van dit archief te bekijken.

Bestuurswisseling

Prijsuitreiking?

Buitenweg Nieuwehorne

Hoog Elten

Flayelfeest

1158 Maaimachinemessen slijpen op het Flayelfeest.(wanneer?) Door Teun de Boer

Flayelfeest

Flayelfeest

Flayelfeest

Flayelfeest

N.H.Kerk Nieuwehorne

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Monument Tweede W.O.

Spelletjes op de Brink

Spelletjes op de Brink

Spelletjes op de Brink

Spelletjes op de Brink

Spelletjes op de Brink

Spelletjes op de Brink

Spelletjes op de Brink

Blokfluitclub

Blokfluitclub

Blokfluitclub

Hoog Elten

Hoog Elten

Buitenweg Nieuwehorne

Boerderij Buitenweg Nieuwehorne

Appartementen Berend Koen

Oud en Nieuw

Oud en Nieuw

Oud en Nieuw

Klokkenluiden

Klokkenluiden

Feestje?

Feestje?

Feestje?

Feestje?

Verkiezingsbijeenkomst

1199 Verkiezingsbijeenkomst in het Dorpshuis De Kiekenhof? Germ de Jong (FNP),René Teunissen(VVD)en AIZE van der Veen (uit Heerenveen) van het CDA

Familieportret

Pakkenpers

1276 Dorsen op het Flayelfeest met de pakkenpers. De persoon op de foto is Jelle Kleefstra

Woningafbraak

Woningafbraak

Woningafbraak

Verjaardagskaart

Verjaardagskaart

Groeten uit Oosthem

Oosthem, Ned. Herv. Kerk

Groeten uit Oosthem

Oosthem

Nije Zijl bij IJlst

je kunt zien dat deze kaart is verstuurd!

Groeten uit Oosthem

Groeten uit Oosthem

Groeten uit Oosthem

Groeten uit de Hervormde drieling gemeen

Groeten uit Oosthem

Herv. en Geref. kerk. Oosthem

Groeten uit Oosthem

Groet uit Oosthem

Oosthem, Ned.Herv. kerk

Groeten uit Oosthem

Herv. Kerk. Oosthem

Groeten uit Oosthem

Groet van Nieuwezijl onder IJlst

Nije Zijl

Groeten uit Nijezijl

Nijezijl

Nijezijl

Wateroverlast

Verkeersbrigadiers

Rotonde Nieuwehorne

Schoterlandseweg Oudehorne

Wateroverlast

Meester Wybrandischool

Meester Wybrandischool

Cafetaria Nieuwehorne

Spelletjesdag

Biljartclub Kiekenhof

Biljartclub Kiekenhof

Biljartclub Kiekenhof

Biljartclub Kiekenhof

Biljartclub Kiekenhof

Biljartclub Kiekenhof

Wedstrijd Klokkenluiden

Klokkenwedstrijd

Klokkenwedstrijd

Klokkenwedstrijd

Klokkenwedstrijd

Klokkenwedstrijd

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Woning hoek Bospad/Schoterl.weg

Woning hoek Bospad/Schoterl.weg

Kerkhof rond kerk Nieuwehorne

Bouwterrein a.d.Sichte

Hoek Seine/Flayel.

N.H.Kerk Nieuwehorne

Hertenkamp Nieuwehorne

Zangkoor

O.N.K.B.

Schoterlandseweg Nieuwehorne

Jeugdtoneel?

Nest Puppies

Gemeentelijke Voorlichting

Gemeentelijke voorlichting

1316 Voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente in het dorpshuis,met achter de tafel dhr.Kalfsbeek,burgemeester de Jonge en een de spreker is Kobus Walsma, die was van 1986 tot 1999 gedeputeerde van de provincie Friesland voor het CDA.

Gemeentelijke voorlichting

1317 Voorlichting gemeente Heerenveen in het dorpshuis met Kobus Walsma (gedeputeerde) als spreker

Gemeentelijke voorlichting

Gemeentelijke voorlichting

1319 Voorlichting gemeente Heerenveen in het dorpshuis. Spreker is Mr.Harm Kalsbeek,naast hem zitten burg. De Jonge en gedeputeerde KobusWalsma.

Gemeentelijke voorlichting

1320 Voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente in het dorpshuis.Aan het woord is Yme de Jong,naast hem zitten burgemeester De Jonge en gedeputeerde Kobus Walsma

Gemeentelijke voorlichting

1321 Voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente in het dorpshuis.Aan het woord is Yme de Jong,naast hem zitten burgemeester De Jonge en gedeputeerde Kobus Walsma

Regenboog boven Schoterl.weg

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

Rond de N.H.Kerk

Sluis Bontebok

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

Kerkje Katlijk

Schoterlandse weg.Nieuwehorne

Volkstuin Nieuwehorne

Playbackshow Udiros

1330 Udiros met de deelnemers aan een playbackshow ,op het toneel van de Tjongersprong in Nieuwehorne.We zien o.a.Paul Talsma (presentator playbackshow),Brannie de Vos en Jannie Heida.

Jeugdkorfbalteam Udiros

Hertenkamp Nieuwehorne

Nieuwbouw Nieuwehorne

1333 Uitbreidingsplan van Nieuwehorne(ten Noorden v.d.Schoterl.weg).Straatnaam is seine. Koopwoningen (Flaeijel-Wine-Sichte) zijn gebouwd door Ontwikkelingsmaatschappij Heerenveen, een samenwerking tussen Patrimonium en de Bouwcorporatie Heerenveen. Woningen verkocht door Jappie Kuiper, comm. manager destijds.

Hertenkamp Nieuwehorne

Nieuwbouw Nieuwehorne

1335 Uitbreidingsplan van Nieuwehorne(ten Noorden v.d.Schoterl.weg).Straatnaam is seine. Koopwoningen (Flaeijel-Wine-Sichte) zijn gebouwd door Ontwikkelingsmaatschappij Heerenveen, een samenwerking tussen Patrimonium en de Bouwcorporatie Heerenveen. Woningen verkocht door Jappie Kuiper, comm. manager destijds.

Lytshuzen - 1910

Heeg - 1910 - Lytshuzen - Personen onbekend -

Lytshuzen - 1921

Heeg - 1921 - Lytshuzen -

Lytshuzen - 1939

Heeg - 1939 - Lytshuzen -

Lytshuzen - 1957

Heeg - 1957 - Lytshuzen -

Lytshuzen - 1980

Heeg - 1980 - Lytshuzen - Kruising met Alde Skatting.

Lytshuzen - 1990

Heeg - 1990 - Lytshuzen -

Eewal noordzijde

De zeilende watersporter zonder hulpmotor gaat door de brug.

De Skatting - 1903

Heeg - 1903 - De Skatting -

Woudsend & Woudsenders in Oorlog&Verzet

Kaart Frisia Occidentalis

De kaart komt uit een atlas van Van der Krogt en Koeman (blz. 225/226) die is uitgegeven in 1613. De kaart bestaat uit twee delen die in het midden met een kleine overlapping over elkaar heen zijn geplakt. De kaart is, zoals gebruikelijk in die tijd, met de hand ingekleurd. Daarom vind je eigenlijk ook geen andere kaart met exact dezelfde kleuren.

Historisch Woudsend in Zwart-Wit

Kindzijn in de vijftiger jaren

Een gebrandschilderd glas

Woudsender Korpsen

Klik op het pdf-icoontje rechts om de inhoudsopgave van dit archief te bekijken.

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Klik op het pdf-icoontje rechts om de inhoudsopgave van dit archief te bekijken.

Watersport Winkelcentrum Woudsend

Klik op het pdf-icoontje rechts om de inhoudsopgave van dit archief te bekijken.

Reisvereniging 'De Laatste Stuiver'

Klik op het pdf-icoontje rechts om de inhoudsopgave van dit archief te bekijken.

Hervormde vrouwenvereniging

Verhalen van Jan J. de Vries deel 1

Verhalen van Jan J. de Vries deel 2

Verhalen van Jan J. de Vries deel 3

Verhalen van Jan J. de Vries deel 4

Boten aan de Eewal

Collectie Wigger Atsma/Sietske Lyklema (reproductie).

Wegaanleg van Woudsend naar de straatweg

Personen: V.l.n.r.: Durk Rondhout, ?, Pieter Krekt (uitvoerder), Rintsje Fortuin, Hessel Visser, Douwe Huisman, Hendrik Wispelweij, Piebe Nijdam.

Skûtsje ‘Hoop op Welvaart’

Op de foto staan Abe Fortuin, Sijke Fortuin-Bijlsma en hun kinderen Johanna en Rintsje.

Skûtsje ‘Hoop op Welvaart’

Vooraan aan de kade ligt het skûtsje ‘Hoop op Welvaart’ van Rintsje Fortuin.

Bewaarschool te Woudsend 1950

Bewaarschool te Woudsend 1950

Schoolreisje naar Oranjewoud

Reisje naar Oranjewoud

Biljartclub van Café De Watersport

Reisje van de biljartclub van Café De Watersport (kastelein Maurits Kuipers).

Reisje “De Laatste Stuiver”

Reisje “De Laatste Stuiver” met een bus van vervoermaatschappij "ZWH", gevestigd te Balk.

Zangvereniging Woudsend

Zangvereniging Woudsend in het gebouw van Christelijke Belangen in de Midstrjitte (zuid).

PEB

De foto is genomen bij het hoofdkantoor in Leeuwarden.

Schoolreisje Openbare lagere school

Uit de collectie van vereniging voor Dorpsbelangen

RK krite koor Woudsend

Onbekend welke gelegenheid dit betreft. Een reisje of een uitvoering elders?

Woudsender jeugd op de kiek

De foto is gemaakt op de kruising De Dyk/Merkstrjitte. Het gebouw op de achtergrond is de stalling van het vroegere café Kraan waarvan de muren zijn beplakt met reclame. Links boven een affiche van School- en Volksfeesten, rechts daarvan een reclame voor thee (of koffie?). Op de korte westzijde van het gebouw wordt reclame gemaakt voor Oude Genever. (Overgenomen uit de verhalen van Jan de Vries)

Prentbriefkaart Eewal Woudsend

Uitgever Wed. John. Feenstra afd. Boekh. Woudsend

Portret van Joh. van der Brug

Joh. van der Brug

Eewal Woudsend

Uitgever J.A. Spandouw

Margje van Poppe

Margje (L) was de vrouw van Poppe Reijenga. Reijenga had een winkel met rookartikelen, tevens was hij kapper in hetzelfde pand.

Klaas en Corrie Knobbe

Deze foto is van begin 1923. Pake Roelof Knobbe is hier ruim 92 jaar oud. Hij zit tussen Klaas Knobbe (3 j. en 5 mnd) en Corneliske Knobbe (5 j. en 6mnd)

De vrouwen van familie Knobbe

Een mooie foto van Fongertje (Vogeltje) Knobbe - Batstra. De foto van deze jonge vrouw is gemaakt voor 1920. Ze is in 1878 geboren en overleden in 1959.

Naar de speeltuin

Reisje naar Schoorl

De tand des tijds heeft invloed op deze foto gehad maar het is steeds nog het bekijken waard.

Reisje vrouwenvereniging

Ingetogen gezellig.

Openbare Lagere School

"Ik zet jullie allemaal op de foto en daarna wil ik geen last van jullie hebben". Zo ging het volgens een verhaal met de fotograaf die bezig was om foto's te maken voor ansichtkaarten en voortdurend werd omringd door drommen kinderen.

Tinnen lepel

De tinnen lepel heeft een ronde bak en een zeskantige platte steel. Op de bak onder de aanzet van de steel bevindt zich een (onduidelijk) merkteken. Aan de achterzijde op de bak zijn de letters E V aangebracht. Aan de hand van een door amateur archeoloog Gilbert Hofstra uit Sneek gemaakte handleiding bij het determineren van tinnen lepels is op te maken dat het hier gaat om een lepel type 2 (typologie J. Baart 1977) en dat de lepel uit het tijdvak 1650-1700 is. Hiernaast een foto van de voor- en achterzijde van de lepel.

Bakenloodje

De melkboer

Straattafereel in de Molenstrjitte

Van der Brug

Op de foto zittend Jelsje van der Brug. Verder staat Lolkje en een Duits meisje op de foto maar wie is wie?

Het postkantoor

Op de foto twee postbestellers en de baas van het postkantoor. V.l.n.r.: J.Rusticus, Wielsma en J.Bruinsma. Ze waren toentertijd in dienst van de PTT (semi-overheid).

Ouden van dagen

De meisjesvereniging

Ouden van dagen

Westerhof (vooraan links) houdt met een feestfluitje de stemming erin. Duidelijk is te zien dat men wel zin heeft in een hapje.

Feest

Voor in de midden, achter de bloemenpracht, het gelukkige stel

Dorpsfeest

Het orgineel is een beetje vergeeld

Katholieke Vrouwenbond Woudsend

Met de automobiel

De personen zijn vlnr: Wiebe de Vries, Foeke Postma, Johannes van Brug en Gerben Cannegieter.

Anna en Jeltje

Links Anna Langeraap en rechts Jeltje Dijkstra

RK Krite Koor Woudsend

De baakster van Woudsend

Aan de kleding te zien heeft Holkje Klijnstra net een klus achter de rug

In het plantsoen

Boeijenga

Het echtpaar Boeijenga op gevorderde leeftijd

De dorpsschilder

De heer en mevrouw De Jong

Van Sint tot Bonefaas 1923-1998

Eewal Woudsend

De bestrating is met Friese geeltjes, de walkant met kinderkopjes, in het fries balstiennen. De molen is van Ypma en is later overgenomen door de familie Nauta.

50 jaar V.V. Woudsend

Vosselaan / Vosseleane

De Vosselaan was een grintweg naar de straatweg Sneek-Lemmer. Eerder had de weg de naam Wilhelminalaan. Uitgever: Feenstra’s Boekhandel te Woudsend.

Op de brug

V.l.n.r. Eelkje Rondhout, Jitske Rondhout, Heinskje Kouwenhoven. De man achter de dames is Albert Visser.

De Midstrjitte

Titel tekening: De buuren naar Noord-einde aldaar

Kookcursus

De kooktalenten op een rij

Op de Eewal

De kapper

Links Hidde Ypenga en rechts Anne Reekers. Vooraan op de knieen is monteur Willem Deden.

De 14 van Friesland

Skûtsjesilen 1991

Gespreksopname uit 1971

Wâldsein Fersekeringen

Mannenkoor

De foto is zo te zien op een mooie zonnige dag gemaakt.

Meeuwen-eieren zoeken

Op de Krúspôlle

Hein en Atsje

Hein Reyenga en Atsje Reyenga

Liesbeth

Liesbeth van der Horst

RK Dansclub

Slotbal?

Vosseleane

Ingekleurd

Vosseleane

Vosseleane. De personen naast de woning: fam.Posthumus, vooraan bij de weg staat boer Bram Kuipers bij een van zijn percelen land.

Vosseleane

Vosseleane met op de fiets slager Jan Wittermans sr.

Eewal

Met houtzaagmolen “De Hoop” op de achtergrond. De toren van de Geref. kerk is zichtbaar. Geheel rechts de machinekamer van de Coöp. Elec. Centrale. De foto is dus gemaakt tussen 1913-1920. Uitgever Johs Feenstra te Woudsend

Gezicht op de Ee

De mensen in de roeiboot zijn gaan staan om goed op de foto te komen.

Het postkantoor

Op de foto zie je een grote mast naast het postkantoor. Schijnbaar waren die toen ook al nodig voor de communicatie van telefoon en telegraaf.

De Dijk

De Dijk

De Dijk

De Dijk. De uitgever Spandouw staat zelf pontificaal op de foto. Man rechts met colbertjasje. De heer Spandouw had eerst een winkel in Midstrjitte noord en is later verhuisd naar De Dijk.

Groet uit Woudsend

Het is een ingekleurde foto. HKW bezit ook de ongekleurde versie

Koloniale- en grutterswaren

De kruidenier J.A. Spandouw poseert met zijn vrouw voor de ingang.

Groet uit Woudsend

Kruidenierswinkel aan de Dijk

Groet uit Woudsend

Uitgever J.A. Spandouw. Afgestempeld 08-05-1910

Groet uit Woudsend

Met o.a. de plaatselijke visserman Silvius (links onder)

Pastorie

Op de voorgrond het toenmalig kerkhof welke omstreeks 1933 is geruimd en als plantsoen is ingericht.

Hervormde kerk

De fietser is Klaas Steenbeek, deze was organist van de Herv.Kerk. Het meisje is een dochter van Aplonia Kluitenberg-Bijlsma.

Hervormde kerk

Reproductie van oude foto. Het kerkhof is omstreeks 1933 geruimd en ingericht als plantsoen.

Interieur Hervormde Kerk

Interieur van de kerk voor de verbouwing met het orgel van 1937

Oorlogsmonument

Het monument is verplaatst en staat nu tegenover de Karmel Kerk. Voor meer informatie zie link in de RECHTER KOLOM onderaan.

Eewal Woudsend

Achterop de kaart staat de dagtekening nl. 15-06-1929

Eewal Woudsend

De beurtschipper steekt van wal.

Eewal Woudsend

Eewal met het gezicht naar houtzaagmolen “De Hoop”

De kerk

De foto voor deze ansichtkaart is vrij snel na de voltooiing van de kerk gemaakt (bouw 1912-1913). De platte kruiwagen onder de lindebomen is van de familie Bijlsma voor het bezorgen van pakjes van de beurtdienst. Grote stukken moest men zelf afhalen.

Winter

Zo te zien prachtig schaatsweer.

De Sint Michaëlskerk

De Katholieke kerk bezit een uniek orgel welke is gebouwd in 1811 door de bekende Friese orgelbouwer Albertus van Gruisen.

De Sint Michaëlskerk

Een kleurige foto van de Katholieke kerk

De Sint Michaëlskerk

Een bezoek aan deze kerk, die gebouwd werd in 1792, is zeker de moeite waard. De beelden, glas-in-loodramen en schilderijen in deze kerk zorgen ervoor dat je als bezoeker prettig verrast wordt.

't Ponkje

‘t Ponkje is het Friese woord voor een kerkenzakje of collectezakje.

Weg naar Ypecolsga

Weg naar Ypecolsga

Op de achtergrond graanmolen "Het lam". Het huis met balkon was toen de Doopsgezinde pastorie. Uitgever Tj. de Vries

De Dijk en de Nieuwe Aanleg

De Dijk. Deze kaart heeft een dagstempel van 22-08-1911. Warenhuis Tjalsma heeft in 1983 deze kaart weer uitgebracht in de serie “Woudsend in vroeger tijden”

De Molenstrjitte

Deze kaart is afgestempeld op 28-09-1912. Voor gedetailleerde informatie over de molen zie link IN DE RECHTER KOLOM onderaan.

De Dijk

Het reclamebord is van bakker Anne Herres Risselade (1849 - 1915). Zie ook archief Familie Westerhof, deel A sub. 7-11

Hotel Kraan

Een mooie straatscene met een automobiel maar ook met de toen veel gebruikte paardenkoets. Men heeft al elektrische straatverlichting dan is de foto waarschijnlijk na 1913 gemaakt. De jongen 3e van links is Jan Wittermans met zijn zusje Trijntje.

Kerkepad '88

Gesprek met pastoor Jan van der Wal in de St. Michaëlskerk, kort verhaal over het klooster en de huidige Hervormde kerk, dineren in de voormalige Doopsgezinde kerk, nu restaurant 't Ponkje met zang van Jeugdkoor Marklanken o.l.v. Nelly van der Kooij.

Wordt Vervolgd

It paad werom: Wâldsein

Leo Visser, Henk Heldoorn en Jan Poortema vertellen in deze documentaire over de familie Tromp en de verzekeringsmaatschappij die in 1816 door A.H. Tromp werd opgericht.

Skûtsjesilen 1968

40 jaar Skûtsjesilen

Skûtsjesilen 1989

Huldiging kampioen Skûtsjesilen 1989

Woudsend Verzekeringen

Woudsend, kruispunt van waterwegen

De dames

Vlnr.: Fogeltje Bruinsma, Trui Brandsma, Hinke Blauw en Anna Atsma de Jong.

Een dagje erop uit.

Locatie van de foto-opname is onbekend.

Neerbosch collectanten

Voor meisjes waren vlechten in de mode.

Eewal Woudsend

Dochter Inna schrijft haar moeder, wed. Th. Althuisius uit Bozum, dat ze op bezoek komt.

De brug

Eewal Woudsend

De houtzaagmolen is nog wiekloos.

De Helling brug

Rechts de gebouwen van de toenmalige verzekeringsmaatschappij Woudsend

De Ee en Meerzicht

Meerzicht op Woudsend. Inschattend lijkt het er op dat het uitzicht vanaf het Heegermeer via De Rakken is. Kaart is afgestempeld op 12-08-1936

Groeten uit Woudsend

Foto linksboven is de boerderij “De Eersteling” te Ypecolsga, linksonder de “Hellingbrug” en rechts de toenmalige Gereformeerde Kerk. De kaart heeft een dagstempel van 1980

Korenmolen “‘t Lam”

Korenmolen of graanmolen ‘t Lam heeft al eeuwenlang haar functie behouden tot op de dag van vandaag. De molen levert biologisch meel aan de bakkers.

Groeten uit Woudsend

Combikaart: de graanmolen Het Lam met het pakhuis, de oude brug en een zeilboot

Eewal Woudsend

De Gereformeerde kerk (gebouwd 1912) is nog niet aanwezig. In 1902 is er nog een woning gebouwd naast de linkse pand. Dat is later jarenlang de woning van Hoofd van de RK school geweest.

Woudsend

De kaart is afgestempeld op 13-07-1918. De gereformeerde kerk (gebouwd 1912 - 1913) staat te pronken aan het water. Dus de foto is gemaakt tussen 1913 en 1918.

Vosselaan / Vosseleane

Deze gekleurde kaart is uitgeven door Wed. Joh. Feenstra, afdeling boekhandel

Vosselaan / Vosseleane

Rechts is de varkensstal te zien van de vetmesterij van Schilstra. Uitgever onbekend

Vosselaan / Vosseleane

Periode 1945-1955. Nog geen klinkerweg maar de grote bomen die vlak aan de weg stonden zijn nu verdwenen.

Groeten uit Woudsend

Op de voorgrond de visserman Jelte Visser die de fuiken controleert. De openstaande brug wordt bediend door brugwachter Kees de Jong. Uitgave Van der Meulen Sneek

Eewal noordzijde

De Eewal met het hoge huis als pastorie van de Gereformeerde kerk. Onduidelijk is of de boot aan de wal “De Strider” is van Abram Visser.

Scheepstimmerwerf

Scheepstimmerloods met links de helling. Op de achtergrond loods en de hoge pijp van de olieslagerij van S. en T. Heeg. Uitgever Tj. de Vries.

Eewal noordzijde

Aan de wal een volgeladen skûtsje. Uitgave door Wed. J. Bruinsma te Woudsend

Eewal noordzijde

1950-1960 Het hoge huis is de Gereformeerde pastorie. uitgave Van der Meulen Sneek. Dagstempel 31-05-1961

Woudsend Stoom Zuivelfabriek

Een kleurenkaart uit het begin van de 20ste eeuw.

Wegsloot / Weisleat

Uitgave kaart: J. Bruinsma Boekhandel

Woudsend in vroeger tijden

Midstraat Noordend. Heruitgave van oude ansichtkaart. De originele uitgave was van J.A. Spandouw, de man die links voor bij zijn winkel staat (circa 1905). Spandouw had later een winkel op de Dijk.

Gereformeerde Kerk

Aan de stroompaal tussen de kerk en het lichte huis links, is te zien dat er elektrische net zijn intrede heeft gedaan. Woudsend gaat mee in de nieuwe technieken!

De Dijk en de Nieuwe Aanleg

De Dijk met links de Wegsloot en de aanblik van de woning met het postkantoor erachter. Rechts een uithangbord met “Sigaretten, Sigaren en Tabak” Op de stalling van hotel Kraan een reclamebord voor Oude Jenever van Hulstkamp. Uitgave J. Bruinsma Boekhandel Woudsend.

Wegsloot met de Nieuwe Aanleg

De Wegsloot met de beroepsvissers in een boatsje. Een mooie oude type automobiel snort voorbij. De toren van de Gereformeerde kerk is te zien evenals de molen “Het Lam” rechts. Uitgave J. Bruinsma Boekhandel Woudsend.

Hervormde kerk met pastorie

Uitgave J.A. Spandouw

Zeilen

Het poldergemaal (rechts) is electrisch aangedreven en is in plaats van de poldermolen gekomen.

Groeten uit Woudsend

Op de achtergrond de brug over de Wegsloot voor de verbinding naar Indijk.

Meester van den Brugschool

Een positief begin van de tekst op de achterkant “Wij zijn goed over gekomen en waren half 8 al thuis. Het ging bijna vanzelf voor de wind af”

Zomerplezier

Eewal zuidzijde met rechts de "barakken" van de Verzekeringsmaatschappij. Deze tijdelijke kantoren zijn later vervangen door een permanent gebouw. Uitgave F. van der Velde en ook P. Reyenga.

De Kastanjelaan

Vlnr. Molen Het Lam, toren van de Gereformeerde kerk, de Katholieke kerk en de toren van de Hervormde kerk.

Gezicht op Woudsend

Links de toren van de katholieke kerk en in de midden korenmolen "Het Lam".

Eewal Woudsend

Uitgever is onbekend. Warenhuis Tjalsma heeft in de serie “Woudsend in vroeger tijden” een reproductie van deze kaart uitgebracht in 1983.

Katholieke Sint Michael Kerk

Foto van de Rooms Katholieke kerk, datering ca. 1955-1970 met rechts de smederij van Jan Bekema. Uitgave van Hoekstra “Spar” en ook door P. Reyenga Tabaksartikelen

Eewal Woudsend

Eewal noordzijde. Veel vervoer ging destijds over water. Hier vertrekt het beurtschip om koers te zetten naar haar bestemming. Uitgave J.A. Spandouw

Onderwijs in Woudsend

Meester van de Brugschool, vanaf 1953 het gebouw voor Christelijk lager onderwijs. Uitgave P. Reyenga Tabaksartikelen.

De brug

De houtzaagmolen “De Jager” mist nog de kap. Er wordt schilderwerk gepleegd aan het eerste gebouw rechts. Uitgave P. Reyenga Tabaksartikelen.

Taanderij

Aan de wal een paar boatsjes en een installatie met visbeunen. Links het Koetshuis met links vooraan een boothuis. Achter het zeil verscholen kunt u de contouren zien van de zuivelfabriek. Uitgave Tj. de Vries

Gezicht op Woudsend

De katholieke kerk heeft al een toren -middenLinks- (1933) en dat geeft al een indicatie van de tijdsperiode van de kaart. Omdat de rest van de huizen direkt voor de oorlog zijn gebouwd in de Kastanjelaan moet de foto in de tussenliggende tijd zijn gemaakt..

De brug

Het is zo druk dat de brug een dubbele bezetting heeft. Brugwachter Gabe Zijlstra (links) heeft ondersteuning van Tjalling Glashouwer.

Woudsend in vroeger tijden

Eewal zuidzijde. Een skûtsje beladen met turf ligt voor de wal en op de achtergrond houtzaagmolen “De Jager” met de kap en de wieken.

Houtzaagmolen De Jager

Deze reproductie staat ook in het bestand onder nummer P00050. We zien daar meer op de foto staan bij de zijkanten. Periode begin 20st. eeuw. De molen nog in volle glorie.

Eewal Woudsend

Volop zomer, zo te zien is het vakantietijd!

Houtzaagmolen “De Jager”

Uitgave F. van der Velde

It hege hûs

Uitgave P. Reyenga tabaksartikelen

De Kamp

Links was een winkel, één van de vele middenstanders die Woudsend rijk was. Het is een repro ansichtkaart uit de serie “Woudsend in vroeger tijden” (1983) een uitgave van Warenhuis Tjalsma. Het jaar van de orginele foto is onbekend.

Groeten uit Woudsend

Centraal Bonds Hotel de Watersport. Uitgave Hoekstra De Spar

Eewal noordzijde

Rijendik aan de Eewal. Uitgave P. Tolsma

Groeten uit Woudsend

Bij de bovenste foto kun je goed de veranderingen zien die een dorp in de loop der tijd ondergaat. De aangepaste pakhuizen zijn bewoonbaar en zelfs de kerk is geen kerk meer. De Gereformeerde kerk van weleer staat fris en fruitig te pronken aan het water en is thans een lux woonhuis.

Feest in Woudsend in 1913

De man bij het witte paard draagt een sjerp. De kleur zal waarschijnlijk oranje zijn geweest maar helaas het is een zwart/wit foto, dus zekerheid hebben we niet.

Feest in Woudsend

De Oranjevereniging organiseerde op deze feestdagen dergelijk volksvermaak. Diverse mensen zijn te herkennen op de foto, zoek uw favoriet.

De Skatting - 1908

Heeg - 1908 - De Skatting -

De Skatting - 1910

Heeg - 1910 - De Skatting -

De Skatting - 1912

Heeg - 1912 - De Skatting -

De Skatting - 1922

Heeg - 1922 - De Skatting -

De Skatting - 1928

Heeg - 1928 - De Skatting -

De Skatting - 1930

Heeg - 1930 - De Skatting -

De Skatting - 1930

Heeg - 1930 - De Skatting -

De Skatting - 1931

Heeg - 1931 - De Skatting -

De Skatting - 1935

Heeg - 1935 - De Skatting -

De timmerfabriek op It Reedsje

Lammert de Jong en Luit Rondhout.

De Skatting - 1939

Heeg - 1939 - De Skatting -

De Skatting - 1948

Heeg - 1948 - De Skatting -

De Skatting - 1950

Heeg - 1950 - De Skatting -

De Skatting - 1955

Heeg - 1955 - De Skatting -

De Skatting - 1965

Heeg - 1965 - De Skatting -

Indijk

Vlnr. Jan Reekers, Lolke Pruiksma, Yke Silvius, Douwe de Vries en Jappie Nagelhout.

De Skatting - 1965

Heeg - 1965 - De Skatting -

De Skatting - 1979

Heeg - 1979 - De Skatting -

De Skatting - 1985

Heeg - 1985 - De Skatting -

De Skatting - 1985

Heeg - 1985 - De Skatting -

It Plein - 1965

Heeg - 1965 - It Plein -

It Plein - 1973

Heeg - 1973 - It Plein -

It Plein - 1990

Heeg - 1990 - It Plein -

Koaldyk - 1914

Heeg - 1914 - Koaldyk -

Koaldyk - 1920

Heeg - 1920 - Koaldyk -

Koaldyk - 1949

Heeg - 1949 - Koaldyk -

Koaldyk - 1971

Heeg - 1971 - Koaldyk -

Juliana

Ongeveer 1923. De geboorteboom ter ere van prinses Juliana is omgeven door hekwerk.

Koaldyk - 1973

Heeg - 1973 - Koaldyk -

Koaldyk - 1992

Heeg - 1992 - Koaldyk -

Luchtfoto - 1925

Heeg - 1925 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1950

Heeg - 1950 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1965

Heeg - 1965 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1965

Heeg - 1965 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1967

Heeg - 1967 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1967

Heeg - 1967 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1967

Heeg - 1967 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1971

Heeg - 1971 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1973

Heeg - 1973 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1973

Heeg - 1973 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1973

Heeg - 1973 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1976

Heeg - 1976 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1976

Heeg - 1976 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1976

Heeg - 1976 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1982

Heeg - 1982 - Luchtfoto -

Houtzaagmolen De Jager

Wie de personen zijn vooraan de foto is onbekend.

Luchtfoto - 1984

Heeg - 1984 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1984

Heeg - 1984 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1984

Heeg - 1984 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1984

Heeg - 1984 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1987

Heeg - 1987 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1987

Heeg - 1987 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1989

Heeg - 1989 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1989

Heeg - 1989 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1989

Heeg - 1989 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1992

Heeg - 1992 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1992

Heeg - 1992 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1992

Heeg - 1992 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1992

Heeg - 1992 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1992

Heeg - 1992 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1992

Heeg - 1992 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 1996

Heeg - 1996 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2003

Heeg - 2003 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2003

Heeg - 2003 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2003

Heeg - 2003 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2003

Heeg - 2003 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2003

Heeg - 2003 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2003

Heeg - 2003 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2005

Heeg - 2005 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2006

Heeg - 2006 - Luchtfoto -

Luchtfoto - 2006

Heeg - 2006 - Luchtfoto -

Bandsloot

Bandsloot

Bandsloot

Molenstrjitte

Het grote pakhuis naast de molen is in 1927 gebouwd en in 1973 afgebroken.

De Feenstra’s op Krûs fan Dyk.

Vermoedelijk is de man in de deur Johannes Feenstra met zijn vrouw en kind. De Feenstra’s waren uitgevers van veel Woudsender ansichtkaarten in die tijd.

Tsjerkesleat - ± 1888

Heeg - ± 1888 - Tsjerkesleat -

Tsjerkesleat - 1950

Heeg - 1950 - Tserkesleat -

Tsjerkesleat - 1967

Heeg - 1967 - Tsjerkesleat –

Tsjerkesleatswei - 1983

Heeg - 1983 - Tsjerkesleatswei -

Groete uit Woudsend

De beroepsvaart met skûtsjes is is nog een vertrouwd gezicht. Het 2e skûtsje wordt de turf gelost. Houtzaagmolen De Jager op de achtergrond.

Eewal noordzijde

Het schûtsje is volgeladen met turf met de bovenkant afgedekt voor de eventuele regen.

Sport

Lijkt op een defilé van een uitvoering van de vereniging.

Vroeger

Gezicht op Woudsend. Een repro van een tekening van Pieter Idsert Portier ca. 1750

Tsjerkesleatswei - 1988

Heeg - 1988 - Tsjerkesleatswei -

Mannen op het skûtsje

Durk Hielkes Grondsma

In de pronk voor een reisje met de “ouden van dagen”.

Bollekoerrinster

Eewal noordzijde

Het bootje links is de jol van Abraham Visser, de melkvaarder.

Woudsend in de jaren vijftig

De Koetshûsleane. Gezien naar het noordwesten. Op de voorgrond de Ee. Daarachter de achterkant van de bebouwing aan de Koetshûsleane. Centraal het koetshuis. Rechts visserman Hans Poepjes in zijn boot. Op de wal staan zijn dochter Antje Atsma-Poepjes en zijn kleindochter Baukje Atsma (Informatie Fries Scheepvaart Museum)

Wegsloot en de graanmolen

Voor de jeugd een uitgelezen kans om op de plaat te komen.

Eewal zuidzijde

Uitgave J.A. Spandouw

Toen de kerk nog kerk was...

Mooie weerspiegeling in het water van de Ee

Doorkijkje

Foto gemaakt vanaf de Koetshûsleane.

Koufurderrige

De mobiele melkmachine was in die tijd een handige machine. Vandaag de dag worden de koeien gemolken door computerbestuurde robots.

Eewal noordzijde

ca. 1930. Het beurtschip ligt aan de wal. Uitgave J. Bruinsma Boekhandel te Woudsend

De brug

De brug met een open stalen constructie onderaan. Deze kaart is van voor de oorlog. Uitgever D.G. Kuik.

Hervormde pastorie

Apart is het kleine aangelegde paadje in het plantsoen, iets wat later is weggehaald. Helaas is de fraaie 19e eeuwse pastorie in de zestiger jaren gesloopt.

Eertijds

De afbeelding komt uit de periode 1935 - 1945. De bocht in de wegsloot met het gezicht op de Katholieke - en Hervormde kerk.

De Hervormde kerk

Jaren 1960-1970. Uitgave P. Reyenga.

Zomervakantie

Vooral de sluiting van de brug tussen 12:00 en 13:00 uur zorgde voor filevorming. De haast waarmee de watersporters daarna de brug wilden passeren was verbazingwekkend.

Sleepbootdagen

Vlnr.: Truike van der Kooy, Geb Semplonius-de Vries, Martje Wiarda-de Vries, Peet van der Kooy en Jentje M. de Vries. Rechts achter staat Vera Hornstra.

Combikaarten

Woudsend vanuit de lucht

Periode 1980-1990. De zuidwestelijke uitbreiding van het dorp is er nog. Uitgave Warenhuis Tjalsma.

Woudsend in 1971

Door op de link te drukken in de rechterkolom onder, begint het filmpje.

Woudsend op 'e Romte

Op de achtergrond de korenmolen Het Lam

Molen Het Lam

Reparatiewerkzaamheden aan de molen, terwijl het jonge ventje vooraan zijn waterprobleem zelf oplost. Uitgave P. Tolsma. Periode 1955-1965.

De Wegsloot

Een prachtige reliëfkaart met een lijst. De straatverlichting (links op de walkant) is nog een petroleumlamp.

Zeilen op de Friese meren

De trots van Woudsend. Het skutsje “Klaas van der Meulen” heeft de wind in de zeilen en dat levert een prachtig plaatje op. Periode 1960-1970, uitgave P. Reyenga en F. van der Velde

Woudsend en Ypecolsga

De boerderij, het Friese rundvee en daarbij de Friese paarden, het echte Friese landschap! Uitgave P. Reyenga

Watersport

Een kaart aan de zuidkant van Woudsend. De grote uitbreiding met nog komen. Uitgave Kapsalon Reekers. Periode 1965-1975

Panorama Woudsend

Dorpshuis

Aquarel Koopmans

Geen Woudsend onderwerp maar wel een drukwerkproduct van een lokaal topbedrijf.

Mooi Friesland

De houtzaagmolen De Jager en op de achtergrond de toren van de Sint Michael kerk. Update dec. 2014: Deze kaart heeft mijn vader gemaakt. Hij werkte toen voor "Van Leer" in Amsterdam. Tot 1991 voor uitgever "Van Leer", daarna voor onszelf. Aldus Paul Rekken van "Rekken Reclame & Fotografie" te Zuidlaren.

Groeten uit Woudsend

De Geref. kerk aan het water

Hervormde kerk

Tegenwoordig is de Karmel het kerkgebouw voor de PKN Gemeente Woudsend.

Groeten uit Woudsend

Het Molenhuis naast de houtzaagmolen met op de achtergrond de koepeltoren van de Karmel kerk. Periode 1975-1980

Groeten uit Woudsend

Zeilen op de Ee. De molen zonder kap en wieken. Uitgave Visser ‘s Brug Zelfbediening. Periode 1965-1975

Groeten uit Woudsend

Eewal noordzijde. Uitzicht op de Noorder Ee. Uitgave Warenhuis Kuipers. Periode 1990-2000

Woudsend

Door de bomen zie je de houtzaagmolen De Jager en boven de huizen steekt de toren uit van de Karmel kerk. Uitgave Warenhuis Tjalsma (1993) en de druk is van Drukkerij Van Dijk.

Feest in het dorp

Een school in Suriname. Een gedateerd beeld over onze kolonieën.

Feest in het dorp

Voorstellend de Olympiade van Melbourne. V.l.n.r.: Op de wagen Sibbele Reekers, ..Detmar, ...Vos, vrouw Smits, ?, Kees Cannegieter. Vooraan ; J.M.de Vries, Ypecolsga .

Groeten uit Woudsend

Groeten uit Woudsend

Een verdwenen beeld uit Woudsend. Aan de overkant van de Ee staat de kleine blauwe vrachtwagen van Wiebe van der Pol. Gebruikt voor het vervoer van zwarte brand.

Groeten uit Woudsend

De midstraat, de watersport en de brug. Uitgave Warenhuis Tjalsma. Periode 1980-1990

Groeten uit Woudsend

De kerk, brug en de taanpôlle.

Koude kaarten

Speciaal voor de kerst en jaarwisseling. Uitgave Van de Meulen Sneek. ca. 1990-2000

Skûtsjesilen in Friesland

Het skûtsje “Klaas van der Meulen” heeft de wind vol in de zeilen. Uitgave F. van der Velde. Periode 1980-1990

‘De Rakken”

De Jachthaven “De Rakken”.

Mooi Friesland

Woudsend staat centraal op deze kaart. De Eewal noord met de kerk.

Woudsend

Gezicht op Woudsend met deelfoto van de Midstraat, bungalowpark, het plein en de Eewal.

Mooi Friesland

Als onderdeel van een Frieslandkaart, staat houtzaagmolen "De Jager" als pronkstuk hierop. Uitgave Van Leer's fotodrukindustrie. Periode 1980-2005

Groeten uit Woudsend

De Eewal (zuid- en noordkant) met de Midstrjitte. Uitgave Warenhuis Kuipers. Periode 1990-2000

Tsjerkesleatswei - 2000

Heeg - 2000 - Tsjerkesleatswei -

De Syl - ± 1892

Heeg - ± 1892 - De Syl -

De Syl - ± 1895

Heeg - ± 1895 - De Syl -

De Syl - 1902

Heeg - 1902 - De Syl -

De Syl - 1905

Heeg - 1905 - De Syl -

De Syl - 1907

Heeg - 1907 - De Syl -

De Syl - 1910

Heeg - 1910 - De Syl -

De Syl - 1910

Heeg - 1910 - De Syl -

De Syl - 1913

Heeg - 1913 - De Syl -

De Syl - 1920

Heeg - 1920 - De Syl -

De Syl - 1922

Heeg - 1922 - De Syl -

De Syl - 1925

Heeg - 1925 - De Syl -

De Syl - 1930

Heeg - 1930 - De Syl -

De Syl - 1938

Heeg - 1938 - De Syl -

De Syl - 1943

Heeg - 1943 - De Syl -

De Syl - 1949

Heeg - 1949 - De Syl -

De Syl - 1949

Heeg - 1949 - De Syl -

De Syl - 1950

Heeg - 1950 - De Syl -

De Syl - 1956

Heeg - 1956 - De Syl -

De Syl - 1957

Heeg - 1957 - De Syl -

De Syl - 1960

Heeg - 1960 - De Syl -

De Syl - 1960

Heeg - 1960 - De Syl -

De Syl - 1962

Heeg - 1962 - De Syl -

De Syl - 1970

Heeg - 1970 - De Syl -

De Syl - 1975

Heeg - 1975 - De Syl -

De Syl - 1980

Heeg - 1980 - De Syl -

Verste Helling - 1903

Heeg - 1903 - Verste Helling -

Verste Helling - 1903

Heeg - 1903 - Verste Helling -

Verste Helling - 1925

Heeg - 1925 - Verste Helling -

Verste Helling - 1925

Heeg - 1925 - Verste Helling -

Verste Helling - 1935

Heeg - 1935 - Verste Helling -

Verste Helling - 1950

Heeg - 1950 - Verste Helling -

Verste Helling - 1965

Heeg - 1965 - Verste Helling -

Verste Helling - 1971

Heeg - 1971 - Verste Helling -

Verste Helling - 1973

Heeg - 1973 - Verste Helling -

Verste Helling - 1976

Heeg - 1976 - Verste Helling -

Verste Helling - 1981

Heeg - 1981 - Verste Helling -

Geref. kerk - 1904

Heeg - 1904 - De Skatting - Gerefeformeerde kerk -

Geref. kerk - 1916

Heeg - 1916 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Geref. kerk - 1930

Heeg - 1930 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Geref. kerk - 1935

Heeg - 1935 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Geref. kerk - 1950

Heeg - 1950 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Geref. kerk - 1955

Heeg - 1955 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Geref. kerk - 1963

Heeg - 1963 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Geref. kerk - 1970

Heeg - 1970 - De Skatting - Gereformeerde kerk -

Herv. kerk - 1722

Heeg - 1722 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1925

Heeg - 1925 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1953

Heeg - 1953 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1956

Heeg - 1956 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1960

Heeg - 1960 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1968

Heeg - 1968 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1968

Heeg - 1968 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 1972

Heeg - 1972 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk - 2003

Heeg - 2003 - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

Herv. kerk

Heeg - Harinxmastrjitte - Hervormde kerk -

R.K. kerk - 1904

Heeg - 1904 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1917

Heeg - 1917 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1930

Heeg - ± 1930 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1946

Heeg - 1946 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1950

Heeg - 1950 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1956

Heeg - 1956 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. Pastorie - 1965

Heeg - 1965 - Harinxmastrjitte - R.K. Pastorie -

R.K. Pastorie - 1965

Heeg - 1965 - Harinxmastrjitte - R.K. pastorie -

R.K. kerk - 1995

Heeg - 1995 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1995

Heeg - 1995 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

R.K. kerk - 1995

Heeg - 1995 - Harinxmastrjitte - Rooms Katholieke kerk -

Geref. school - 1920

Heeg - 1920 - Gereformeerde school - Groep 1 -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1904

Heeg - 1904 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek 'Hoop Op Zegen' -

Jaarverslag Pl. Belang 1971-1972

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1908

Heeg - 1908 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek 'Hoop Op Zegen' -

Jaarverlag Pl. Belang 1974-1975

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1925

Heeg - 1925 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek 'Hoop Op Zegen' -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1948

Heeg - 1948 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek 'Hoop Op Zegen' -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1953

Heeg - 1953 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek 'Hoop Op Zegen' -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1955

Heeg - 1955 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek 'Hoop Op Zegen' -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1955

Heeg - 1955 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1959

Heeg - 1959 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1966

Heeg - 1966 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1990

Heeg - 1990 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1996

Heeg - 1996 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1996

Heeg - 1996 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1996

Heeg - 1996 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1996

Heeg - 1996 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Hoop Op Zegen - 1996

Heeg - 1996 - De Skatting - Coöp. zuivelfabriek "Hoop op Zegen" -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1904

Heeg - 1902 - Osingahuzen - Zuivelfabriek Lankhorst -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1930

Heeg - 1930 - Osingahuzen - Zuivelfabriek Lankhorst -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1948

Heeg - 1948 - Osingahuzen - Zuivelfabriek Lankhorst -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1975

Heeg - 1975 - Osingahuzen - Zuivelfabriek Lankhorst -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1983

Heeg - 1983 - Osingahuzen - Zuivelfabriek Lankhorst -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1985

Heeg - 1985 - Osingahuzen - Zuivelfabriek Lankhorst -

Zuivelfabriek Lankhorst - 1989

Heeg - 1989 - Osingahuzen - De voormalige zuivelfabriek van Lankhorst -

Zwemmen in de Tjonger

0901 Zwemmen in de Tjonger achter Nieuwehorne Van links naar rechts: Anne Roel (Wilts) de Vries, Geertje (Hendriks) de Jong, Annie (Oebeles) Jansma, Jouke (Pieters) Nijenhuis, Klaas (Jacobs) Betten, Jouke (Willems) Breitsma, Willem Post, Jolle (Jacobs) Betten, Tjitse Heida, Wiietske Janke (Wilts) de Vries

Portret

Bakkerij

0903 Schoterlandseweg 41 Nieuwehorne Voormalige bakkerij Wilt de Vries

Buitenweg Nieuwehorne

Buitenweg Nieuwehorne Boerderij fam Snijder (afgebroken) (tegenwoordig nieuwbouw fam. Soet)

Groeten uit Nijehorne

0906 Groeten uit Nijehorne

Bospad 13

0907 Voetpad nr. 204 (op oude kaart) Nijehorne. Nu is het adres Bospad 13 Bontebok Klaas Jacobs Betten woonde hiern rond 1903

Echtpaar K. de Vries

0929 Kornelis de Vries Nieuwehorne

Peereboom/van der Sloot

0909 Links echtpaar Elias Peereboom Rechts echtpaar Martinus van der Sloot en Trijntje Faber

Leeuwendaalders

0910 Zie ook 0676 Leeuwendaalders uit 1576 Gevonden door Thijs Daates Jacobs Betten in Oktober 1911 tijdens het graven van een put bij zijn woning. Hij vond 10 oude munten

Ien,twa,trije

0911 Lidmaatschapsbewijs vanijsclub “ ïen twa trije” , gesneden uit been

Middenweg

Middenweg

Christelijke School, gebouwd in 1920.

Middenweg

café 't Anker

Middenweg

Middenweg

Openbare Lagere School.

Oosterwierum in Baerderadeel, 1722

Hetzelve van de Dille, 1750

Oosterwierum langs de buuren, 1791

Middenweg

Middenweg

Middenweg

Middenweg

Middenweg

Middenweg

Middenweg

Middenweg

Bandsloot

Bandsloot

Ds.Veldhuis 1916 - 1924. Ds.Ploegstra 1924 - 1952. Ds.Denkers 1952 - 1957. Ds.Koelman 1958 - 1962. Na 1962 is de pastorie verhuurd en in 1979 verkocht aan Fam.M.Toering-Haisma.

Bandsloot

Bewoners van deze huizen waren o.a, Fam.H.Bakker,Fam.H.Strampel,Fam.J.de Heij.

Bandsloot

Cafe eigenaren: Fam.Hulzinga. Fam.Knegt.

Bandsloot

Dorpscafe. Nu "t Alde Weintsjil"

Bandsloot

Bandsloot.

Fam.Pieter Wever heeft hier gewoond, hij was melkvaarder van beroep.

Otterweg

Otterweg 30. Fam.Keuning.

Mr.Wijmaweg.

Pension de Oude school Fam.van Maldegem-Broekman.

Middenweg-Bandsloot

Links boven en rechts onder Bandsloot. Rechtsboven en linksonder Middenweg.

Middenweg

Middenweg. Cafe \"t Alde Weintsjil\" Fam.J.Knegt.

Klokkenstoel.

Bantega kreeg in 1923 een houten klokkenstoel met helm en weerhaan. In 1973 is deze gerestaureerd. Er hangt een luidklok in, gegoten in 1948. De vorige klok is in de 2e Wereldoorlog afgevoerd om te worden omgesmolten voor de oorlogsindustrie.Tekst in klok "De stellen klok dy't liede by dea sil ik forfange yn't nije Bantegea". L Meijer.

Bokslootsweg 1

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 2

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Nederlands Hervormde Kerk.

Nederlands Hervormde Kerk voor het een woonbestemming kreeg. (Foto genomen vanaf de achterzijde).

Oranjevereniging

Achter v.l.n.r: Willem Holtrop. Hendrik Strampel. Wieger Schraa. Bauke de Vries. Wiebren de Jong. Voor v.l.n.r: Ubbo Bijstra. Jappie Berger. Auke Sj de Vries.

Oranjevereniging.

Achter v.l.n.r: Hendrik Bakker. Marten Huisman. Piet Kootstra. Willem Holtrop. Germ de Jong. Voor v.l.n.r: Hendrik Strampel. Jappie Berger. Wiebren de Jong. Ubbo Bijstra.

Oranjevereniging

Achter v.l.n.r: Lammert de Vries. Freerk Holtrop. Aaldert Elzinga. Jelle Wesselius. Berend Kelderhuis. Voor v.l.n.r: Johannes de Jong. Piet Kootstra. Jappie Berger.

Oranjevereniging.

Achter v.l.n.r: Germ de Jong. Eefje de Vries-v Ginkel. Aaldert Elzinga. Jolanda Schokker-Kelderhuis. Lammert de Vries. Harm Boersma. Feike v/d Berg. Voor v.l.n.r: Marten Toering. Henk Schaap. Freerk Holtrop. Jelle Wesselius.

Oranjevereniging

Voor v.l.n.r: Jan Kelderhuis. Feike v/d Berg. Midden v.l.n.r: Jolanda Schokker-Kelderhuis. Jannie Kroes-Frankema. Eefje de Vries-v Ginkel. Bertus Thomas. Johan v/d Tweel. Achter v.l.n.r: Hielke v/d Zee. Germ de Jong. Henk Schaap. Jelle Wesselius ontbreekt op foto.

Schoolfoto

Gedeelte openbare school uit Echtenerpolder begin jaren 40.

Schoolfoto

Achter v.l.n.r: Douwe Klijnstra Rinke Brandsma Cobie Hoekstra Jan Hoekstra Geertje Klijnstra Meine Brouwer Geertje Schaap Tineke de Jong Meester v Eijk Anton Jongsma? 2e rij: Piet Bakker Geertje de Jong Johan v Heerde Betty de Haan Pier de Jong Eidse v/d Veen Voor: Niesje Strampel Mart v Eijk Annemieke v Eijk Inge de Vries Gerard de Haan Anneke de Jong Dick de Haan

Middenweg

Openbare school Echtenerpolder.

Doch it foar dyn doarp

Foto stuurgroep achter v.l.n.r: Lucas de Jong. Roelie Toering-Haisma. Froukje Holtrop-Brouwer. Beene Haisma. Jantsje v/d Veen-Wienia. Lammert de Vries. Voor v.l.n.r: Jelle Wesselius. Sandra Berger. Gerard de Haan. Jan de Haan.

Schoolfoto

Meer van onze meren

Schoolreisje

Boven v.l.n.r: Koop Bosscha, Jantje de Vries, Piet Kootstra, Atsje Oosterveld, Lammert de Vries, Annie Haisma,Douwe Eisma, Marten Huisman. Midden v.l.n.r: Auke de Vries, Roelof de Haan, Jan de Vries, F Bijstra, J de Jong, B Muurling, L Bosscha, H v Maldegem, P de Vries.Onderste rij: H Haisma, G de Jong, R de Haan, R Muurling, K Oosterveld, J de Vries, S Keuning, D de Haan, A Kopmels, H Haisma

Schoolreisje 1971

D Eisma,M Huisman,P Kootstra,A Oosterveld,K Bosscha,Greetje Keuning, Roelie de Haan,Jantsje de Jong,Haaije Haisma,Albert Kopmels,Mevr Eisma,Lieske v/d Veen,Germ de Jong, Tonia Huisman, Lammert de Vries, Betsje Muurling, Durk de Haan, Klaas Oosterveld,Jan de Vries. Voor: Annie Haisma, Liesbeth de Haan, Haaije Haisma, Joost Knegt, Andries Bosscha, Jan A de Vries, Klaasje Muurling, Piet v Maldegem.

Schoolfoto

Voorste rij v.l.n.r: Joost Knegt Ching-Ting Knegt Corrie Keuning Hannie Muurling Thea Kelderhuis Lucas de Jong Bauke de Vries Achterste rij v.l.n.r: Andries Bosscha Letje Keuning Klaasje de Haan Betsje Swieringa Anita Oosterveld Beene Haisma Bettie de Vries Annigje de Vries Haaije Haisma

Schoolfoto

Achter v.l.n.r: Wiemer Elzinga,Jannie Elzinga,Lucas v/d Molen,Tineke Hulzinga,Sietske de Vries, meester Lammert de Vries. Midden: Jolanda de Vries,Geertje Swieringa,Ester Muus,Bart de Haan,Marina Hoekstra,Gosse de Jong,Radjinder Nohar,Marja Keuning.Voor:Baukje Hylkema,Margriet Swieringa,Jellie Hylkema,Jacob de Vries,Alwin Muus,Marco de Ruiter,Jagholiesh Nohar.

Schoolfoto

Achter v.l.n.r: Klaasje de Haan, Klaasje Muurling, Piet v Maldegem, Letje Keuning, Ching Ting Knegt, Annigje de Vries, Haaije Haisma.Midden: Beene Haisma, Liesbeth de Haan, Lieske v/d Veen, Andries Bosscha, Germ de Jong, Greetje Keuning, Roelie de Haan, Jan A de Vries, Joost Knegt, Tonia Huisman, Klaas Oosterveld, Anita Oosterveld, Bettie de Vries.

Schoolfoto 1978 - 1979

Voorste rij v.l.n.r: Marja Keuning Thérese Knegt Maria de Jong Jacob de Vries Margriet Swieringa Wim de Haan Baukje Hylkema Achter v.l.n.r: Tineke Hulzinga Wiemer Elzinga Gerrit de Vries Lucas v/d Molen Tiny Huisman Henk Swieringa Bart de Haan Sietske de Vries Greetje Swieringa Jellie Hylkema Daar nog achter: Meester Lammert de Vries Hendrik Pieter Hulzinga Bauke de Vries

Schoolfoto 1980

Voor: Wim de Haan Jacob de Vries Greetje Swieringa Gosse de Jong Lucas v/d Molen Midden: Jannie Elzinga Jolanda de Vries Meester Lammert de Vries Marina Hoekstra Marco de Ruiter Thérese Knegt Sietske de Vries Baukje Hylkema Margriet Swieringa Achter: Tineke Hulzinga Hendrik P Hulzinga Wiemer Elzinga Jellie Hylkema Marja Keuning Gerrit de Vries Juf Jellie Zoet Maria de Jong

Schoolfoto 1984

Lucas v/d Molen,Marco de Ruiter, Jannie Elzinga, Jolanda de Vries, Ester Muus, Marina Hoekstra, Jan-Willem Bosscha, meester Lammert de Vries, Bianca Hoekstra, Nynke de Vries, Telka Knapen, Aard Boersma, Marten v/d Molen. Voor: Rudi Bergsma, Gosse de Jong, Piet-Henk Hylkema

Schoolfoto 1985

Bianca Hoekstra, Ineke Rijpkema, meester Lammert de Vries, Aard Boersma, Nynke de Vries, Ronald Hoekstra, Bernold de Leeuw. Telka Knapen, Jelle Wesselius, Nanning Borst, Marten Wesselius, Roelof Vaartjes, Jan-Willem Bosscha.

Schoolfoto 1986

Achter v.l.n.r: Janneke Kootstra Sonja Wesselius Femke Antonides Meester Albert Fabriek Sieger Planting Midden v.l.n.r: Gerdien Antonides Willem de Boer Johan de Vries Johan de Haan Jeske de Haan Willy v/d Sluis Sipke Boersma Voor v.l.n.r: Amarens Reitsma Doede Rijpkema Brechtje de Vries Parcas? Jellie de Leeuw Linda Loonstra

Leerkrachten 1988 - 1989

Jellie Zoet Lammert de Vries Albert Fabriek Cecyl de Vries Voor: Gelske Reitsma

Schoolfoto 1988 - 1989

Achter v.l.n.r: Mirjam de Leeuw, Gerko de Haan, Grietje de Jong, Willem de Boer, meester Lammert de Vries. Midden: Trientje Planting, Lisa Boersma, Joekje Vaartjes, Sieger Planting, Wilco v/d Meulen, Doede Rijpkema, Carla Reitsma, Sipke Boersma, Annie Bosscha, Margriet Hulzinga, Auke v/d Molen.

Schoolfoto 1990

Achterste rij v.l.n.r: Meester Lammert de Vries Sieger Planting Doede Rijpkema Gerdien Antonides Jeske de Haan Voorste rij v.l.n.r: Willem de Boer Sipke Boersma Janneke Kootstra Sonja Wesselius

Schoolfoto 1991 - 1992

Achter v.l.n.r: Albert v/d Molen Koert de Vries Pieter Kootstra Meester Lammert de Vries 3e rij v.l.n.r: Corrie v/d Bijl Rein Planting Ester Kroes Luutsje Antonides Harm-Jan Bosscha 2e rij v.l.n.r: Patricia Loonstra Sassiton Verhoek ? Amon Verhoek Annie Toering Voor: Neeltje de Boer

Schoolfoto 1996

Achter v.l.n.r: Meester Lammert de Vries Leonie Vaartjes Anja Bakker Erik v/d Veen Sipke Kootstra Lyda Bos Gerrit v/d Berg Jan Hooisma 3e rij: Vincent Koerhuis Janneke Schaap Sjoeke Westenbroek Tina de Haan Sandra Berger Dianne Berger 2e rij: Akkie Agricola Amarens Kroes Saskia v/d Molen Marloes Thomas Anja Hulzinga Sietske Kelderhuis Voor: Jose de Vries Jaqueline Zitman

Schoolfoto 1998

Boven v.l.n.r: juf Anneke de Vries, Cor Slump,Gert Thomas,Gerrie Hooisma, Sietske v/d Schaaf, Jack de Haan, meester Lammert de Vries, Gonda de Jong, Vronie Berger, Sjoukje v/d Veen, Willem v/d Tweel, Michel Ernst, Berend-Jan Kelderhuis, Sabrina Agricola, Ellie v/d Tweel, Jan-Germ de Jong, Steffan Boxman, Cornelis Ernst, Femke Tinga, Sjinkie Knegt, Klaasje v/d Berg, Karin Bos.

Schoolfoto 2000

Achterste rij v.l.n.r: Hilda Bos Jan-Germ de Jong Geja Hulzinga Cornelis Ernst Adriaan Kopmels Sjinkie Knegt Middelste rij v.l.n.r: Meester Lammert de Vries Sanne Kroes Bianca Thomas Eline Berger Tjeerd Jissink Monique Bakker Steffan Boxman Voorste rij v.l.n.r: Nicky Boogman Angela v/d Molen Joekje Schaap Roelien de Haan Gerrit de Boer Voor v.l.n.r: Anita Bakker Manon Kroes

Schoolfoto 2002

Lammert-Jan Piek,Menno Kroes,Albert v/d Veen, Joke de Haan,Sietse Kroes,Jorn Sikkes?, Ashwand Sewman, Eitze v/d Veen, meester Lammert de Vries,Sandra Kopmels,Tjidde Boltjes,Chris van Maldegem,Jan Haisma,Sjinkie Knegt, juf Anneke de Vries, Ria Westenbroek, Sanne v/d Molen,Auke de Vries,Siemen-Sjoerd Hofman, Eveline Ernst,Lianne Kroes,Liesbeth Agricola,Maaike Hoekstra.

Schoolfoto 2004

Roelof v/d Veen,Theun Slump,Pieter v/d Veen,Jorn Sikkes,Kevin Tinga,Vincent Boxman.Juf Anneke de Vries, Annie de Haan,Janneke Planting, Suzanne Greydanus, Meester Lammert de Vries,Sjoukje Piek,Lisanne van Maldegem,Rommy Fabriek.

Rûntsje om 'e tsjerke

Easterwierrum, Buorren

Easterwierrum, logement D. Wiersma

Een groep mensen poseert voor het logement van D. Wiersma te Oosterwierum. Zeer waarschijnlijk zijn dit leden van het toneelgezelschap uit Terzool die op bezoek waren / hier een voorstelling zullen spelen dan wel hebben gespeeld.

Easterwierrum, âlde en nije RK tsjerke

Easterwierrum, Herf. tsjerke en pastorie

Easterwierrum, R.K. pastorie en plein

Easterwierrum, Tsjerkebuorren stilleven

Easterwierrum, de oude brug

Kar mei doarpsbewenners

groepsfoto mei Pastoar

Earste stien nije RK tsjerke

Easterwierrum, RK tsjerke en pastorie

Herfoarmde Tsjerke mei pastory

Groeten ut Easterwierrum

Overdrag muziektent aan Ons Ideaal

Easterwierrum, frachtskip F. Hoekstra

Easterwierrum, muziektent

Easterwierrumer Aldfeart

Easterwierrum

Rûn om de Ald toer

De veehouders van voorheen

Oosterwierum voor 1900

Uit de oude doos

Easterwierrum, Heeghout

Easterwierrum, Factuur

Bokslootsweg 3

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 3a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 4

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 5

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 6

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 7

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 8

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 9

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 11

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 13

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Bokslootsweg 15

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 1

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 3

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 4

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 5

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 6

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 7

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 7a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 7b

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 8

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 9

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 9a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 10

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 11

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 12

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 13

Compagnonsweg 14

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 15

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 16

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 17

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 17a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 18

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 19

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 19a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 21

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 22

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 23

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 24

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 25

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 26

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 27

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 27a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 29

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 31

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 33

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 35

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 36

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 37

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 39

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 40

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 41

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 42

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 43

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 44

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 45-47

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 56

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 56g

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Compagnonsweg 58

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Fochtelooërveen 7

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Lycklamavaart 1

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Lycklamavaart 2

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Lycklamavaart 3

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Lycklamavaart 4

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Lycklamavaart 6

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Lycklamavaart 7

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 2

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 2a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 4

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 6

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 7

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 8

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 9

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 10

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 10a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 12

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 13

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 14

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 16

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 17

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 17a

Situatie 2002 (Foto: onbekend) In de cirkel de later door een kleinere schuur vervangen loods; uiterst rechts op de foto Meester Lokstraat 19. Daartussen werd in 2008 de huidige woning gebouwd.

Meester Lokstraat 18

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 19

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 21

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 21a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 22

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 23

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 24

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 25

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 26

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 27

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 28

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 29

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 30

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 31

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 32

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 33

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 34

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 34a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 35

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 36

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 37

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 38

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 39

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 41

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 42

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 44

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 45

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 46

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 47

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 48

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 49

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 49b

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 50

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 51

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 52

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 53

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 54

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 55

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Meester Lokstraat 56

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 1

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 2

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 3

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 4

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 5

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 6

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 7

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 8

Veenwijksweg 9

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 9b

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 9L

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 10

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 11

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 11a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 11b

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 12

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 13

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 13a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 14

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 15a

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 15-o

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 16

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 17

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 18

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 19

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 20

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 21

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 22

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 24

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 26

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 28

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 30

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 32

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 34

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 36

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 38

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 40

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Veenwijksweg 42

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Schoolfoto

Reisvereniging

Achter v.l.n.r: Chauffeur Marten Bangma Jochem de Jong Hendrik Ruiter Pier de Jong Willem Ruiter Hessel Bijstra Hendrik Schaap Jan Ruiter Pieter Kuiper Albert de Jong 2e rij v.l.n.r: Jantje Ruiter Grietje Ruiter Trien Ruiter Kees Strampel Arend Doeven Voor: Joltje Strampel Wiegertje Ruiter Klaasje Ruiter Pietsje de Boer Geertje Poepjes Geertje Strampel Geertje Slump(Kekke)

Jongedochtersvereniging

Achter v.l.n.r: T Lammers G Wever A Ploegstra W Hielkema S Strampel 2e rij v achter: C Snijder F Stegenga J v Heerde B Holtrop T v/d Wal Chauffeur Kuipers D v/d Wal W de Jong B v Elswijk 3e rij: Y Hielkema M v/d Meer M de Roo meneer Ploegstra Juf Ploegstra J de Boer T de Jong Voor: T v/d Heide T Postma W Boersma J Hartstra H Boersma J v/d Pal A de Jong E de Haan

Melkvaarders

3 melkvaarders met hun boten. v.l.n.r: Oene v/d Pal Hette Wever Hendrik Sappé

Knapenvereniging

Achter v.l.n.r: Theunes Tolman Willem Holtrop Jelke J v/d Pal Wytze R de Hoop 2e rij achter v.l.n.r: Date Snijder Roelof Tolman Andries S Zijlstra Jentje Jongsma Berend A Kelderhuis Cornelis J de Ruiter 3e rij v.l.n.r: Kerst Mast Sjoerd Zijlstra Meester Renema Meneer Ploegstra Chauffeur Jochem Kuipers voor v.l.n.r: Hendrik J de Ruiter Jaap Hielkema Albert Zijlstra Jan H Bles

Knapenvereniging

Knapenvereniging

Op bus v.l.n.r: Hendrik Hartstra Hendrik Bles Sjoerd Zijlstra Geert Wever Kerst Mast Albert Brandsma Andries Zijlstra Herman Vaartjes Gerrit v Aarsen Midden: Jan Bles Albert Zijlstra Meest. Renema Meest. Ploegstra Chauffeur Dubbeld Mast Jentje Jongsma Theunes Tolman Roelof Tolman Voor: Jelke v/d Pal Date Snijder Jaap Hielkema Wytse de Hoop Willem Holtrop Berend Kelderhuis

Easterwierrumer Freonerûnte, 1870

Herberch yn it sintrum fan Easterwierum. Yn de tiid fan “Vriendenkring Oosterwierum” wie Popke J. Langedyk hjir hospes. Yn de gearkomste fan 2 maart 1870 wie besletten “dat ieder logementhouder van deze vergadering lid zijnde, zijne beurt zoude moeten hebben.”

Middenweg

Middenweg

Bandsloot

Bandsloot

Otterweg

Zangvereniging

Zangvereniging Zanglust Foto genomen in Apeldoorn, hier was de eerste prijs gewonnen.

Zangvereniging.

Foto is gemaakt in Emmen tijdens dagje uit. Dhr.Theunis Holtrop was dirigent van deze zangvereniging.

Meisjeskoor.

Jongedochtersvereniging

Achter v.l.n.r: T Lammerts G Wever A Ploegstra W Hielkema S Strampel 2e rij: C Snijder F Stegenga J v Heerde B Holtrop T v/d Wal Chauffeur Kuipers D v/d Pal W de Jong B v Elswijk 3e rij: Y Hielkema M v/d Meer M de Roo Dhr.Ploegstra Mevr.Ploegstra J de Boer T de Jong Voor v.l.n.r: T v/d Heide T Postma W Boersma J Hartstra H Boersma J v/d Pal A de Jong E de Haan

Zangvereniging

Zangvereniging Zanglust Foto genomen tijdens Concours te Molkwerum.

Schoolfoto

Alle leerlingen van de Chr.School Bantega. Meester Jagersma en juf Andriessen. 1952.

Schoolfoto

Achter v.l.n.r: meester Kruikemeijer A v/d Pal H v/d Heide H Ruiter R Wester H Stegenga H de Weerd O v/d Pal H Luik W Wester F.M Holtrop Midden: I Buitenwerf N Nijdam A de Hey A de Vries A Huisman M Bakker K Holtrop W Bosscha A Kelderhuis J Holtrop Voor: A Zijlstra A Jongsma J v/d Heide C Holtrop U Luik J Jansma W Schraa W Kelderhuis B Stegenga

Schoolreisje

Achter: F Holtrop K Holtrop W Bosscha H v/d Heide R Wester 2e: B Stoelwinder J Ruiter N Nijdam A de Heij A de Vries 3e: dhr Kruikemeijer W Wester U Luik J v/d Heide A Jongsma M Bakker A Kelderhuis I Buitenwerf Juf Griet 4e: v Andriessen v Kruikemeijer J Holtrop H Stegenga WSchraa JStoelwinder CHoltrop BStegenga HLuik AZijlstra H Ruiter Hde Weerd Ovd Pal J Jansma

It Wapen fan Easterwierrum

Meester Lokstraat 20

Situatie 2002 (Foto: Coba Lammers)

Certificaat

Certificaat van Guinness world records voor de grootste hooibult ter wereld

De oude Toren te Oosterwierum (Fr.).

Sic transit gloria mundi!

Bouwkamp

Bouwkamp 47 Nieuwehorne

Bouwval

Ten oosten van de Molenweg dicht bij de Buitenweg Afgebroken

Schoterlandseweg 83 Oudehorne

Schoterlandseweg 83 Oudehorne Woning van Anne de Vries en Trijntje de Vries-Brouwer. Zij woonden hier van 1975 tot 1996

Hooibult

Voetbal O.L.S. Nieuwehorne

Voetbal elftal van de Openbare Lagere School te Nieuwehorne Rond 1947/1948 Van links naar rechts: Achter staande: Klaas (Klazess) Betten, Jacob Jonkers, Jouke (Pieters) Nijenhuis, Jan (Olkes) Dijksma, Jouke (Willems) Breitsma Voor op de knieen: Roel (Bonnes) Dijksma, Marten (Arjens) Veenstra, Reit Visser, Eppie Boonstra,Jan Hielkema, Eabele Boonstra, Freerk (Willems) Schokker

30 jaar Flaeijelfeesten

30 jaar Flaeijelfeesten

Stichting Dorpsarchief

Notaris Ynze Hoekstra toont de stichtingsakte van “Stifting Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne”, die zojuist getekend is door de bestuursleden van de stichting. Links stichtingsbestuurslid Germ de Jong.

eerste stichtingsbestuur

0925 Zie ook 0924 Stichtingsbestuur bij de oprichting van de “stifting doarpsargyf Ald- en Nijhoarne” met voormalig dorpshistoricus Foppe de Boer, van wie het dorpsargyf een rijke verzameling van de dorpshistorie heeft overgenomen. Van links naar rechts: Jans de Glee, Henk Nijssing, Germ de Jong, Klaas Betten, Jacob Drost, en dorpshistoricus Foppe de Boer.

Friese stal

Friese stal met koeien

Friese stal

0927 zie ook 0926 Friese stal met koeien

Groepsfoto Jansma

0928 Achter op knien: Jolle Jansma, Jacob (klazes) Betten, Middelste rij: Minke Jansma, Finne Jansma-Otter, Trijn Jansma –Betten Voorste rij: Jolle (Alberts) Jansma, Klaas (Jacobs) Betten, Beeuwkje Weers-Brouwer

K. de Vries

De jacht

0930 Jan Bakker, Klaas Elzinga en Anne de Vries (met hond Meta) verdelen de taken voor de vossenjacht in Oudehorne.

Eerste kievitsei

0931 Zie ook 0920 Eerste kievitsei van de gemeente Heerenveen gevonden door Anne de Vries op 28 Maart 1987 15 jaar eerder was hij ook de vinder van het erste kievitsei van de Gemeente Heerenveen.

Leeuwendaalder

0932 Zie ook 0910 Leeuwendaalder 1576 Links : Leeuw met rondschrift: Confidens dho mon movetur Rechts: Geharnaste ridder met rondschrift: Ordin dho mon movetur 1576 Gevonden in Oktober 1911 door Thijs Daates Jacobs Betten in Oudehorne bij het graven van een put bij zijn woning.

Familie van der Sloot

0933 Kuiper Martinus van der Sloot met zijn vrouw Trijntje Faber en de kinderen Albert (links) en Anne (rechts)

Maaimachine

0934 Melle Klazes Betten achter op de maaimachine met de paarden er voor

Motor

0935 Thijs Klazes Betten met motor.

Tuin

0936 Zie ook 0920 Anne Roel (Wilts) de Vries achter zijn woning aan de Schoterlandseweg nr. 83 te Oudehorne.

Groepsportret

0937 Nieuwjaarsdag 1954 V.l.n.r.: Kees (Jochems) de Vries, Anne (Martinus) van der Sloot (Kuiper), Trijntje van der Sloot-Faber, Jacob (Rinses) Hoekstra, Roel Faber , Wietske Janke (Wilts) de Vries, Anne Roel (Wilts) de Vries

Dorpsgezicht Nieuwehorne

0938 Nieuwehorne rond 1962/1963 2-de huis links Bakkerij De Vries 3-de huis links Winkel Auke Brouwer

Rijtuig

0939 Rijtuig. Naast de voerman zit Theunis (Jolles) Jansma. Direct achter Theunis Jansma zit zijn echtgenote Trijn Jansma-Betten

Familie Beenen

0940 Eerste Compagnonsweg 59 Nijehorne (Nu Bontebok) Folkert Beenen en Geertje Beenen-Soet met 6 van hun 9 kinderen V.l.n.r.: Hendrik, Rein, Iem, Janke, Jaap, Annie

Fam. Jelle Beenen

Foto in 1907 gemaakt door Geert Lourens van der Zwaag V.l.n.r.: Janke Beenen (zittend), Lutske Beenen, Hinke Teijema, Jelle Beenen, Hendrik Beenen Rechtsvoor: Bonne Noppert (Kleine jongen) , Folkert Beenen (zittend)

Koemelker

0942 Hendrik (Jelles) Beenen Nijehorne aaan de vaart 184

Fam. Folkert Beenen

0943 Folkert Beenen en echtgenote Geertje Beenen-Soet met hun 9 kindren. V.l.n.r.: Achterste rij staand : Jaap, Hinke, Anna Voorste rij zittend: Rein, Janke, Iem, Hendrik, Annie,

Boerderij Hendrik Beenen

0944 Zie ook 0942 Boederij van Hendrik (Jelles) Beenen Nijehorne aaan de vaart 184 (Nu Bontebok)

Koemelker

0945 Hendrik (Jelles) Beenen Nijehorne aaan de vaart 184

Appelmeester

0946 Zie ook 0942 Tot aandenking werkstaking Beets aan den appelmeester H. Beenen 1896 Hendrik Beenen woonde later in Nijehorne aan de vaart nr. 184 (Nu Bontebok)

Fam. Beenen

0947 Geertje Beenen-Soet temidden van haar familie Staande v.l.n.r.: Pieter Schoor, Jaap Beenen, Grietje Beenen-de Haan, Klaas Betten, Anna Scheper-Beenen, Willem Scheper, Jelle Beenen, Jacob Koehoorn, Anna Beenen-Duursma, Thieme Kuik, Rein Beenen, Elizabeth Beenen-Veenstra, Hendrik Beenen, Zittend v.l.n.r.: Janke Schoor-Beenen, Hinke Betten-Beenen, Geertje Beenen-Soet, Iem Koehoorn-Beenen, Annie Kuik-Beenen, Femke Beenen-Veenbaas

Bijenhouderij

0948 Wilt de Vries, voorheen bakker te Niewehorne, als imker bezig met (zijn hobby) de bijenhouderij. Hij had ongeveer 30 kasten met bijen

Bijenhouderij

0949 Zie ook 0948 Wilt de Vries, voorheen bakker te Niewehorne, als imker bezig met (zijn hobby) de bijenhouderij. Hij had ongeveer 30 kasten met bijen

O.L.S. Nieuwehorne 1936

0950 Openbare lagere school te Nieuwehorne 1936 Van l.n.r.: Bovenste rij : Juffrouw de Witte, Piet de Kroon, Anne v.d. Berg, Jolle A. Jansma, Jopie v.d. Meer, Geert Siesling, Hindrik v.d. Woude, Melle de Jong,Age v.d. Woude, Rinke de Vos, Meester de Beer. 2-de rij: Anne Roelof de Vries, Hilktje Faber, Jantje Mulder, Sietske Bos, Trijntje Tuiten, Atje Bos, Anneke Oosting, Aaltje v.d. Berg, Hiltje de Jong, Trijntje de Kroon, Jeltje Dijksma, Marie v.d. Woude. 3-de rij: Freerk Lageveen, Annie de Vries, Trijntje Faber, Trienke Otten, Anneke de Glee, Annie Jansma, Roel Bos. 4-de rij: Klaas Betten (zoon van Jacob Betten), Jappie de Vries, Hendrik Duursma, Arjen(Appie) Pellikaan, Jehannes Oosting. 5-de rij: Jolle O. Jansma, Jan A. Jansma, Jochem ten Cate, Jan Oosting.

O.L.S. Nieuwehorne 1945/1946

0951 Openbare lagere school te Nieuwehorne Anno 1945/1946 Schoolreisje naar Appelscha

O.L.S. Nieuwehorne 1945/1946

0952 Zie ook 0951 Openbare lagere school te Nieuwehorne Anno 1945/1946 Schoolreisje naar Appelscha 1. Anneke (Pieters) Oosting, 2. Atje de Haan, 3. Froukje Heida, 4. Meintje Zoet, 5.Riekele Hoekstra, 6. Betje Haanstra, 7. Jolle (Jacobs) Betten, 8. Onderwijzeres Juffrouw Vogeltje Bijlsma, 9. Sietske de Glee, 10. Roel van Dijk, 11. Tine Post, 12. Betsie Pellikaan, 13. Hielke Kootstra, 14. Hoofdonderwijzer Meester Jan van Dijk, 15. Wokke Jonkers, 16. Luit van de Brug, 17.Jelle Bijker, 18. Detje Ponne, 19. Andries Otten, 20. Freerk Jonkers, 21. Froukje Soet, 22. Geertje de Jong, 23. Lieske Betten, 24. Jouke Nijenhuis, 25. Jan Kootstra, 26. Auke Kramer, 27. Jan Hielkema, 28. Klaske Stelma, 29. Jouke Breitsma, 30. Henk Siebenga, 31. Hinke Nutters, 32. Sierd Otten, 33. Ietsje Kalsbeek, 34. Wietse (Feddes) Bijker, 35. Klaas (Klazes) Betten, 36. Geale Coehoorn, 37. Jannie Stelma, 38. Jantje de Wal., 39. Betje Veenstra, 40. Pieter Achtien, 41. Tije Veenstra, 42. Elske (Tjeerds) Otten, 43. Grietje Bijker, 44. Margje (Jans) Haanstra, 45. Margje Rozenberg, 46 .…. Van der Heide, 47. Alie Stoelwinder, 48. Wiebe Jongsma, 49. Jan van der Meer, 50. Meester Geert Vledder, 51. Reit Visser, 52. Berend van der Spoel, 53. Siemkje van der Meer, 54. Grietje de Jong, 55. Klaske van der Meer, 56. Wieke (Pieters) Heida, 57. Wieke (Wilts) de Vries, 58. Zusje Heida, 59. Jannie Heida, 60. Geertje (Klazes) Betten, 61. Anneke Otten, 62. Geke van der Heide, 63. Pietsje Rozenberg ??, 64. Wietse Kootstra, 65. Anneke Brouwer, 66. Willem Veenstra, 67. Lieske de Glee, 68. Luitsen (Hendriks) ten Cate, 69. Sietse Soet, 70. Wietse Kootstra, 71. Teun Kamminga, 72. Henk Haanstra, 73. ??........................??, 74. Sjoerd Rozenberg, 75 Cornelis de Kroon, 76. Sjoerd Hendriks Rozenberg, 77. Hielke Schokker, 78. Freerk (Willems) Schokker, 79. Sietse (Hendriks) Jansma, 80. Jan (Olkes) Dijksma, 81. Catrinus van Dijk, 82. Harm Schokker, 83. Fokke Veenstra, 84. Eabe Boonstra, 85. Wieger Boonstra, 86. Eppie Boonstra, 87. Zuske Bos, 88. Jannie Bijker, 89. Janke (Cornelissen) de Kroon, 90. Grietje van der Meer ??, 91. Janna Halbersma, 92. Lamkje Halbersma, 93. Akkie Oosting, 94. Akke Schokker, 95.Bennie (Aukes) Brouwer, 96. ??.......................??, 97 ..… de Jong, 98. Roel Bonnes Dijksma, 99. Anne Hoogeveen, 100. Marten Veenstra

Slagerij Betten

0954 Slagerij Betten

Buitenweg

0955 Buitenweg Nieuwehorne Boerderijen Olke Dijksma en Snijder

Zwemmen in de Tjonger

0956 Zwemmen in de Tjonger acher Nieuwehorne Van links naar rechts: Anne Roel (Wilts) de Vries, Geertje (Hendriks) de Jong, Annie (Oebeles) Jansma, Jouke (Pieters) Nijenhuis, Klaas (Jacobs) Betten, Jouke (Willems) Breitsma, Willem Post, Jolle (Jacobs) Betten, Tjitse Heida, Wiietske Janke (Wilts) de Vries

Van der Sloot/Faber

0957 Trijntje van der Sloot-Faber en Martinus van der Sloot (kuiper)

Verpakking

0958 Gesneden vleeswarenverpakking van Slagerij Betten te Nieuwehorne

Achter de wastobbe

0959 Trijn Jansma- Betten achter de wastobbe

Ijspret

0960 Wilt (Annes) de Vries met zijn tante Wietske Janke Betten-de Vries

Yn’e beage

0961 Yn’e beage

Bakkerij De Vries

0962 Bakkerij Wilt de Vries te Nieuwehorne

Jansma

0963 Pake Jolle Jansma (60 jaar), Beppe Finne Jansma-Otter (59 jaar) met Beeuwkje Brouwer (2 jaar), Efter de bank Minke Jansma (23 jaar) Locatie: efter hûs fan de timmersaak yn nijhoarne Jaar 1924

Groepsfoto

0964 19 september 1926 Volksfeest te Nijehorne Elizabeth Jansma (26 jaar),Minke Jansma (25 jaar), Beeuwkje Brouwer (4 jaar) Locatie: achter het huis van Hendrik W. de Jong (de bûtermakker)

Reitse Brouwer

0965 Reitse Brouwer (Beeuwkje har heit) (Vader van Beeuwkje Weers-Brower)

O.L.S. Nieuwehorne

0966 OLS Nijehorne Bov.rij: Jappie B de Vries, Age van der Woude, Hendrik van der Woude, Jolle Jansma, Jo oosting, Anneke oosting, Tetsje van Bruggen, Juffrouw de Witte, Maaike van Bruggen 2-de rij van boven: Rinze van der Woude, Jan Bos, Pieter de Jong, Imke Kalsbeek, Elske van der Bij, Bouwkje Jansma, Beeuwkje Brouwer, Klaske Doldersom 3-de rij van boven: Meester Sipke Hoekstra, Jan Jansma, Djoeke van Bruggen, Jeltsje Dijksma, Froukje van der Bij, Meester G. de Beer Voorste rij:Rinke de Vos, Tine de Vos, Boukje Kalsbeek, Atsje Bos, Jantje Mulder, Sietske Bos, Marie van der Woude. Lyts jonkje foaroan: Auke Dijksma

Groepsfoto

0967 Pake Jolle jansma en Beppe Finne Jansma-Otter mei Jolle (Jacobs) Betten (goed jier), Efter: Hinke van Houten (hulp), Minke Betten-Jansma, Anna Nijenhuis-Betten Locatie: Foar hûs nr. 78 yn Nijhoarne 1933 Rechts op de achtergrond het huis van vrachtrijder G. van Dijk met de vrachtauto

Jansma

0968 19 Augustus 1936 Pake Jolle jansma (72) en Beppe Finne Jansma-Otter (71) mei Lieske Betten (2 jier). Locatie: Foar hûs nr. 78 yn Nijhoarne

Jansma

0969 19 Augustus 1936 Pake Jolle jansma (72) en Beppe Finne Jansma-Otter (71) mei Jolle Betten (4 jier) en Lieske Betten (2 jier). Locatie: Foar hûs nr. 78 yn Nijhoarne

Jansma

0970 Juni 1940 Pake Jolle Jansma (76) mei pakesizzer Klaas Jacobs Betten (11) Locatie: Foar hûs nr. 78 yn Nijhoarne

portret

0971 Lieske Jacobs Betten en en Geertje Klazes Betten Locatie: Volksfeest op lân fan Jelle Nijenhuis yn Nijhoarne

Portret

0972 Beeuwkje Brouwer en Jolle Jacobs Betten

Freondinnen

0973 De freondinnen V.L.n.r.: Zusje van der Wal, Ietsje Kalsbeek, Beeuwkje Brouwer, Geata Oosterhof, Aaltsje Bakker

Piet Weers

0974 Rond 1932 Ansichtkaart Bakker Piet weers op’e streek mei bôle

Piet Weers

0975 Bakker Piet weers op’e streek mei bôle

Piet Weers

0976 Piet weers ûnderweis mei bôle

Piet Weers

0977 25 september 1947 Piet Weers en Beeuwkje Brouwer

Fokke Weers

0978 Fokke weers Oudehorne

H. weers-De Vries

0979 2 october 1973 Hendrikje Weers- de Vries

Weers

0980 Hendrikje weers – de Vries en Fokke weers Locatie nr. 74 Oudehorne

Ijsbaan

0981 Jaar 1950 Beeuwkje Weers-Brouwer en Zwaan Weers Locatie: iisbaan yn Aldhoarne

Ijsbaan

0982 28 December 1950 Beeuwkje Weers-Brouwer Locatie: Iisbaan ien, twa, trije Nijhoarne

Weers

0983 It hûs fan Piet Weers en Beeuwkje Weers-Brouwer nr 72 yn Aldhoarne

Weers

0984 Piet Weers en Beeuwkje Weers-Brouwer voor hun bakkerij in Oudehorne

Weers

0985 Augustus 1959 Piet Weers en Beeuwkje Weers-Brouwer voor hun bakkerij in Oudehorne

Weers

0986 =0984 Piet Weers en Beeuwkje Weers-Brouwer voor hun bakkerij in Oudehorne

Oudehorne

0987 Beeuwkje Weers-Brouwer mei Trixy yn Aldhoarne Rechts gulf bezinestation van Wedzinga

Bakkerij Weers

0988 V.l.n.r.: Fokke Weers, Piet Weers en Sjoerd Rozenberg neist de bakkerij (Ek de wetterpomp stiet d’r op)

Bakkers centrale bakkerij

0989 3 Maart 1959 De bakkers van de oosthoek van de Gemeente Heerenveen Bovenste rij: jaap de jong, arjen de vries,sietse popkema, berend spijkstra, oebele zwart,jan dijkstra, piet weers, catherinus mercuur, markus van der zee. Onderste rij: jaap beenen, harm de vos, iemke de jong, harm zwier, jaap van gans, jan de boer.

De Bakkers

0990 De bakkers en hun vrouwen van de oosthoek van de Gemeente Heerenveen Voorste rij: Van links naar rechts: Roskammer, Frou Klijnstra,Geert Klijnstra, Sjoerd Rozenberg en Elly staat achter Sjoerd 2-de rij van voren: 4-de van links Douwe de Glee 6-de van rechts Beeuwkje Weers-Brouwer (krijgt ijs aangeboden van Anne de Vries), Piet Weers,Anne de Vries, Trijntje De Vries-Brouwer. Daarboven rechts Willem Post en Gooiske Post 4-de rij: 5-de en 6-de van links Teake en Griet de Jong 5-de rij: van rechts naar links Imke de Jong, frou de Vos, Harm de Vos

Optocht

0991 Flaeijel optocht giet troch aldhoarne V.l.n.r.: Andries Kleistra,Hans en Eit Weers,Fokko Kleistra, Coba Weers,,Beeuwkje Weers-Brouwer

O.L.S. Nijehorne

0992 OLS Nijehorne Bovenste rij: Meester Hoekstra, Jaan Kootstra,Sabe Hielkema, Liekele Hoekstra,Tjeerd Sloothaak, Tjeerd Rozenberg,Jan Sloothaak, Jelte Boonstra 2-de rij van boven: Trijntje Kroes, Juffrouw de Witte,Jantsje Boonstra,Halbe Hielkema, Johannes van Dijk, Sake van der Spoel, Aaltje Post. Daar voor Rieka Kroes en Meester de Beer 2-de rij van onderen: Doetje Loen (Stoelwinder),Pietje Nijenhuis, Aaltje v.d. Brug,Rinske van Dijk, Betje v.d. Bos, Sietske Rozenberg, Pietje Sietsma (Zoet) Onderste rij: Ane Ponne, Jan Kroes, Lammert van Dijk, Marcus Kroes

Gerbada

Op weg naar Tsjerkebuorren, zicht op Gerbada (ca. 1957)

Jabikspaad Easterwierrum

It binnenpaad fan Mantgum oer Tsjerkebuorren en Brêgebuorren nei de Dille (oftewol it Jabikspaad)

Dia serie 1 Boersma, nr. 001

Dia serie 1 Boersma, nr. 002

Dia serie 1 Boersma, nr. 003

Dia serie 1 Boersma, nr. 004

Dia serie 1 Boersma, nr. 005

Dia serie 1 Boersma, nr. 007

Dia serie 1 Boersma, nr. 008

Dia serie 1 Boersma, nr. 009

Sypersma

Dia serie 1 Boersma, nr. 010

Dia serie 1 Boersma, nr. 011

Dia serie 1 Boersma, nr. 012

Dia serie 1 Boersma, nr. 013

Dia serie 1 Boersma, nr. 015

Dia serie 1 Boersma, nr. 016

Dia serie 1 Boersma, nr. 017

Dia serie 1 Boersma, nr. 018

Dia serie 1 Boersma, nr. 019

Dia serie 1 Boersma, nr. 020

Dia serie 1 Boersma, nr. 021

Dia serie 1 Boersma, nr. 022

Dia serie 1 Boersma, nr. 023

Dia serie 1 Boersma, nr. 024

Dia serie 1 Boersma, nr. 025

Dia serie 1 Boersma, nr. 026

Dia serie 1 Boersma, nr. 027

Dia serie 1 Boersma, nr. 028

Dia serie 1 Boersma, nr. 029

Dia serie 1 Boersma, nr. 030

Dia serie 1 Boersma, nr. 031

Dia serie 1 Boersma, nr. 032

Dia serie 1 Boersma, nr. 033

Dia serie 1 Boersma, nr. 034

Dia serie 1 Boersma, nr. 035

Dia serie 1 Boersma, nr. 036

Dia serie 1 Boersma, nr. 037

Dia serie 1 Boersma, nr. 038

Dia serie 1 Boersma, nr. 039

Dia serie 1 Boersma, nr. 040

Dia serie 1 Boersma, nr. 041

Dia serie 1 Boersma, nr. 042

Dia serie 1 Boersma, nr. 043

Dia serie 1 Boersma, nr. 044

Dia serie 1 Boersma, nr. 045

Dia serie 1 Boersma, nr. 046

Dia serie 1 Boersma, nr. 047

Dia serie 1 Boersma, nr. 048

Dia serie 1 Boersma, nr. 049

Dia serie 1 Boersma, nr. 050

Dia serie 1 Boersma, nr. 051

Dia serie 1 Boersma, nr. 052

Dia serie 1 Boersma, nr. 053

Dia serie 1 Boersma, nr. 054

Dia serie 1 Boersma, nr. 055

Dia serie 1 Boersma, nr. 056

Dia serie 1 Boersma, nr. 057

Dia serie 1 Boersma, nr. 058

Dia serie 1 Boersma, nr. 059

Dia serie 1 Boersma, nr. 060

Dia serie 1 Boersma, nr. 061

Dia serie 1 Boersma, nr. 062

Dia serie 1 Boersma, nr. 063

Dia serie 1 Boersma, nr. 064

Dia serie 1 Boersma, nr. 065

Dia serie 1 Boersma, nr. 066

Dia serie 1 Boersma, nr. 067

Dia serie 1 Boersma, nr. 068

Dia serie 1 Boersma, nr. 069

Dia serie 1 Boersma, nr. 070

Dia serie 1 Boersma, nr. 071

Dia serie 1 Boersma, nr. 072

Dia serie 1 Boersma, nr. 076

Dia serie 1 Boersma, nr. 077

Dia serie 1 Boersma, nr. 078

Dia serie 1 Boersma, nr. 079

Dia serie 1 Boersma, nr. 080

Dia serie 1 Boersma, nr. 081

Dia serie 1 Boersma, nr. 082

Dia serie 1 Boersma, nr. 083

Dia serie 1 Boersma, nr. 084

Dia serie 1 Boersma, nr. 085

Dia serie 1 Boersma, nr. 086

Dia serie 1 Boersma, nr. 087

Dia serie 1 Boersma, nr. 088

Dia serie 1 Boersma, nr. 89

Dia serie 1 Boersma, nr. 090

Dia serie 1 Boersma, nr. 091

Dia serie 1 Boersma, nr. 092

Dia serie 1 Boersma, nr. 093

Dia serie 1 Boersma, nr. 094

Dia serie 1 Boersma, nr. 095

Dia serie 1 Boersma, nr. 096

Dia serie 1 Boersma, nr. 097

Dia serie 1 Boersma, nr. 098

Dia serie 1 Boersma, nr. 099

Bevrijdingsfeest 1945

Bevrijdingsfeest - Echtenerpolder 20 september 1945. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Staand in de midden met pet Willem Holtrop.

Voetbalclub 1950

Achter v.l.n.r: Jan van Joh de Vries Hendrik Haisma Auke van Sjoerd Aukes de Vries Johannes v/d Meulen Gerardus Strampel Midden v.l.n.r: Harm A v/d Meer Jan D Klijnstra Roelof A Brandsma Voor v.l.n.r: Jan van Albert Lammerts Volken Berger Dubbeld van Heerde

Voetbalfoto 1999

Voor: H de Jong,P Holkema,F Mulder, B Strampel,D Oosterveld,Joh de Vries, A Brandsma,J Kroes. 2e rij: D Wieling,W Klijnsma,J Slump, J Otten. 3e rij: J Klijnstra,W Jetten,H Slump, T Wieling,H de Jong,M de Jong, A Wieling,A Kroes, A Agricola, H v/d Veen,J de Haan,T Berger, H Strampel,Joh de Jong,J Haisma, Achter: B Hielkema,S Braak,G de Haan, J Stuiver,H Schaap, S Schonewille.

Krontjong

Achter v.l.n.r: Jantje Hartstra Richtje Berger Sietske v/d Pal Anne Haisma Voor: Hendrik Haisma

Krontjong

Krontjong

Krontjong

Krontjong

Achter v.l.n.r: Annie Haisma-Kuiper Ceremonie-meester Coba Span Anne Osinga-Haisma Voor v.l.n.r: Hendrik Haisma Jeannette Bijstra

Krontjong

Uitvoering in café Hulzinga Bantega. Achter: Fetje Haisma V.l.n.r: Antje Boersma Tiny.J.Muurling Geertje de Haan Meintje de Jong Jantje Brandsma

Optocht

Optocht Oranjefeesten 1955. Trouw aan Holland. Mannen voorop: Jan Haisma en Bouwe de Hoop Mannen achterop: Frits Zijlstra en Jan v/d Pal Neeltje de Hoop Alie Bosscha Willemien Holtrop Sjoukje Dijkstra Mattie Zijlstra Aaltje Haisma

Simmer yn Fryslân live yn Easterwierrum

4 juli 1954

V.l.n.r: Fetje Haisma Antje Boersma Betsje de Vries

Kooisloot

Eigengebouwde boot van benzine (kerosine) tank die uit een vliegtuig werd geworpen als die leeg was. Hier en daar werden ze gevonden in een weiland. Werd een gat in gezaagd en dan had je een kano. Geert is aan het varen in de Kooisloot.

Otterweg

Oude boerderij is in 1933/1934 afgebrand Nieuwe boerderij gebouwd in opdracht van Jan Martens de Haan. Gebouwd door Timmerman Bonga uit Oosterzee. Na de fam.de Haan, woonden er fam.Dolstra, fam.Frits de Jong, fam.Jelle Wesselius sr en later boerde zoon Siebren Reitsma er met zijn gezin. Nu is boerderij met bijbehorende bedrijfswoning van de fam. M Hoekstra.

Middenweg

Was vroeger een dubbele woning, midden in het land. Hier hebben jaren 2 gezinnen gewoond, zonder elektra, waterleiding en gas. Vroegere bewoners waren: Willem en Trien Ruiter en Hendrik Ruiter en echtgenote(deze is jong overleden). (mannen waren broers). Geert en Dien Ruiter-Steinfort samen met hun 3 zoons Henk, Frans en Frits. Nieuwe woning is van de fam. Wiebren en Ester Kraak-Kroes

Middenweg 139

In het voormalig schoolhuis van de openbare lagere school was het loonbedrijf van Jan en Riekie Brals-Vaartjes gevestigd. Toen het loonbedrijf steeds groter werd zijn ze verhuisd naar de Koopmanweg.

Café Hulzinga

Hendrik en Albertje Hulzinga-Strampel. Achter de toog in hun café.

Schoolfoto

Achter: J M de Vries,B de Vries,?,L Hannema, J Strampel,T Oosterveld,H Muurling. 3e rij: G Rottinee,F v/d Berg,H Kootstra, J L de Haan,?,L de Vries,L Jongsma, J v/d Lende,A de Ruiter,H Boersma, R Hulzinga. 2e rij: H Muurling,F Muurling,J Kootstra, A Huisman,H de Vries,J S de Vries?, K Jansma,G Haisma,J en F de Vries. Voor: J Jongsma?,H Langejans,J Eisma, J Klijnstra,G Hagen.

Optocht

Optocht in 1955. Gymnastiekvereniging Wats. Voor op bok Auke J de Vries. Jongen die omhoog wordt gehouden is Gerrit Muurling.

Dansles

Achter v.l.n.r: Auke de Vries, Fimke v/d Molen, Oed van Dijk, Grietje Zijlstra, Grietje(Tietie) Zijlstra, Ype de Boer, Sipke Bakker?, dansleraar, Hendrik Hulzinga. Voor v.l.n.r: Johanna v/d Molen, Klaas Vaartjes, Hinke de Vries, Sjoerd Punter, Betsje de Vries, Albertje Hulzinga.

Oranjevereniging

Oranjebestuur: V.l.n.r: Berend Kelderhuis, Marten Huisman, Aaldert Elzinga, Jacob Berger, Lammert de Vries, Piet Kootstra, Thijs Muurling, Voor v.l.n.r: Jan Schaap, Johannes de Jong.

Schoolfoto

Schoolfoto uit 1927.

Schoolfoto

Schoolfoto uit 1932. Namen staan in het boek Heden en verleden van vrouw van der Meer vermeld.

Openluchtspel

Straverus werd het eerste openluchtspel van Bantega. Tiid is in sirkel werd de titel en hiermee wordt bedoeld dat er in de loop der tijden steeds herkenningspunten zijn geweest en ook zullen blijven.

Openluchtspel

Bantega trok alle registers open en veel, heel veel inwoners van het dorp waren betrokken bij het stuk. Toneel, decor, kostuums, muziek, catering, vervoer, zang, geluid, techniek en promotie; bijna alles werd in eigen beheer gedaan.

Openluchtspel

Straverus was de leermeester van Tobias, die we in alle perioden van de tijd terugzien. Van de oertijd naar de zeventiende eeuw en daarna naar de moderne tijd. U ziet de praam waarmee men naar de locatie werd vervoerd.

Dorpsfeest

Deze foto is van 1913 (100 jaar onafhankelijkheid). Hoewel de foto in ons bezit is, is het de feestterrein van de Hommerts. Toch geeft het een beeld hoe het er vroeger aan toeging.

Dorpsfeest

De opstelling van de optocht bij de zuivelfabriek.

Oude foto's

Akke van der Meulen. Ze woonde met haar broer Thomas in het huis links van bakkerij Visser. Thomas was kleermaker. Later woonde ze alleen naast de houtmolen.

Het dagelijks leven

Pier Gabes de Vries. Als jonge kerel helpt hij zijn moeder met de was. Het bijzondere is de wasmachine, welke met handkracht wordt aangedreven. Een zware klus,een tobbe met water en kleding in beweging te zetten en te houden. Opname voor het ouderlijk huis in de Bewaarskoallesteech.

Kuiperij

Jan Haagsma, kuiper, geboren Elahuizen 22 april 1873, overleden Woudsend 27 januari 1952, ongehuwd.

Grote vangsten

Een visotter in het net. Het is beslist geen bewuste vangst geweest. Langzamerhand is de otter verdwenen in Fryslan. Waarschijnlijk is het laatste dier dood gereden in 1980. Vanaf begin deze eeuw is men begonnen met het herintroduceren van dit mooie dier met wisselend succes.

De timmerfabriek

Omstreeks 1957. Op een kerkbank poseren voor de fotograaf. V.l.n.r.: Gabe de Vries, Sjoerd Kuipers, Andries de Jong, Eeuwe de Jong en Thijs Coehoorn.

Bewaarschool 50 jaar.

Foto genomen voor het gebouw van Christelijke Belangen, waarin de bewaarschool was gevestigd.

Oranjefeest

Op de fietsen v.l.n.r: Jan Luitzen de Haan Albert Brandsma Cees Wester

Schoolfoto

Kooisloot

Luchtfoto van het eind van de Kooisloot. Hier heeft de familie Arend en Grietje Brandsma-Bosma gewoond,samen met hun kinderen Roelof, Rinke, Albert, Theunis en Jantje.

25 jaar Dorpsbelang

V.l.n.r.: Wopke Schilstra, Frans van Hes, Thijs B. de Jong, Luitzen Nijdam, Albert Boeyenga, Douwe J. Mulder, Jelle Bruinsma

Muziekkorps de Harmonie

Bewaarschool

Lagere school

Orgineel

Chr. lagere school

Ik denk dat het bordje wat het jongetje vasthoudt, bedoelt is voor de fotograaf. Er staat "Woudsend nr. 3" op. De man zal wel meer scholen bezoeken en dan moet je wel de zaken goed gescheiden houden.

Chr. lagere school

Orgineel.

Chr. lagere school

Toch een paar namen van leerlingen, bovenste rij 3e van links staat Jelle Langeraap zoon van Jentje Langeraap en Foekje van der Brug en 2e rij van onderen 1e links daar staat zijn zusje Anna Langeraap.

Chr. lagere school

Lagere school gevestigd op De Kamp?

Chr. lagere school

Seine fiskjen

V.l.n.r. Hessel Visser, Pieter Nagelhout, Minze Visser en Sibbele Visser

Schoolreisje Chr. lagere school

Groepsfoto, genomen bij de aankomst in de haven van Stavoren. Geheel rechts (met bolhoed) meester Sj. van der Brug, links vooraan Binne Westerhof.

RK koor

Pastor Van der Wal is noch net te zien uiterst links.

Dames Rusticus

Rechts, met witte strikken, is Bartha, links is Djoeke en vooraan staat Lenie Rusticus. Achteraan staat Siene Schilstra, zij was telefoniste op het postkantoor wat nu Pizza-restaurant is. Siene woonde aan de Vosselaan. Zij is geëmigreerd naar Canada, bij de laatste reünie (2011) was ze in Woudsend. De foto is genomen in de bourren bij de kruidenierswinkel van Steensma.

Koningsveld

Een mooie trouwfoto van begin 20e eeuw, gemaakt door Obbema te Sneek. De heer en mevrouw van Koningsveld in de pronk.

Voetbalclub KRO boys

De afkorting KRO, waar staat dit voor?

Groenteboer Wigle Visser

Wigle op 't krûs van de Dyk met de transportfiets.

Bakkerij Visser

Vlnr.: Durk (beter bekend als Dicky), zijn vrouw Willy, Sjoukje met Jappie en moeder Visser.

Drama op het water

Het verloofde paar Gosse van der Werf en Fokje Vollema.

Kinderkoor Lyts mar Krigel

Openbare Lagere School

Chr. lagere school

Schoolfoto

Schoolfoto, gemaakt 17 april 1905. Op de foto staat nr.2 Middenvaart.

Schoolfoto

Bandsloot

Boerderij aan de Bandsloot 40. Vroeger woonden hier de familie Westerbeek en Holtrop. Nu is de boerderij eigendom van de fam. J Hoekstra.

Bewaarschool 1941

Reisje

Het zijn vlnr.: meester Agter, Durk Fortuin en Klaas van der Meer

De Fiedelflier's

De namen vlnr.: Fokje de Jong, Berend Oppedijk, Riem Westerhof-Glashouwer, Egbert Hoekstra en Folkje Attema-Beintema terwijl Marijke Westerhof en Oeke Glashouwer-Visser vooraan zitten.

The Jolly Fellows

De namen vlnr.: Klaas Wispelweij, Cor Visser, Tinus Visser, Wouter Glashouwer, Tjalling Glashouwer en Pieter Glashouwer.

Chr. lagere school

Chr. lagere school

Rechts staan de meisjes Grietje Visser, Atje Visser en Sjoerdje Visser. Links naast meester Van der Brug staat Wigle Visser.

Chr. lagere school

Forenzen

2e van links Johannes Visser (bijnaam Prips) 4e van rechts Menno van Dijk 4e van links Wietz van Houten

RK lagere school

Chr. lagere school

Openbare Lagere School

Chr. lagere school

Chr. lagere school

Chr. lagere school

Chr. lagere school

Chr. lagere school

Chr. lagere school

Bewaarschool

Murk en Jarigje

Murk met zijn zusters +/- 1912. Fotograaf L. van der Feer, Sneek-Bolsward.

Bewaarschool

Geen namen van de kinderen bekend. Juf Sijke de Jong staat links terwijl juf Kramer rechts staat.

Bewaarschool

Murk en Jarigje

Jarigje de Koe met dochter Richtje +/- 1934

Murk en Jarigje

Murk de Koe en Jarigje Faber, degelijk en sober maar gelukkig met elkaar.

Elsloo luchtfoto

De Centra

De Centra winkel van Douwe Steensma (achter de kassa). Links staat winkelbediende Richtje de Koe (dochter van Murk en Jarigje) en in de witte jas Tom Bergsma.

Postbodes van Woudsend en omstreken

S. Wielsma, postbesteller.

De jonge boer

Links vooraan de excursieleider Wouter Zwart

50 jaar Echtvereniging

Openbare lagere school

Lotelingen

Lichting 1925. Achter vlnr.: Douwe Gabes de Vries, Reijenga, onbekend, Auke Pruiksma, Wiebe ten Wolde. Vooraan links is misschien een Buma, de rest is onbekend

Lotelingen

Lichting 1923. Achter vlnr.: jan Wittermans, Douwe J. Osinga, Siebren de Boer, Jelte Visser, Klaas Pruiksma 2e rij: Theunis de Vries (Koudum), Foeke de Jong onb., De Jong, Klaas Schilstra, onb. Voor: rest onbekend

Landstorm

Op de tafel het bordje "Landstorm 1917". De namen zijn onbekend.

Lotelingen

Lichting 1913

Deftig

Links R. Zandstra, midden H. Schilstra en rechts A. Tromp

De Beurs

Vlnr.: Klaas Knobbe, Atte de Boer, Roel de Boer, Jan de Vries, Jan Hoekstra en Douwe Tjalsma

Menno van Dijk

Menno van Dijk, kampioen klaverjassen 1965

Petear yn de Midstrjitte

Anna Langeraap, Foekje Langeraap en Martje Schotanus

Gerlof Nauta

Gerlof Nauta woonde jarenlang in de Gloppe en is geboren op 17-06-1935 en overleden 11-11-1991.

IJscokar

De heer A. de Jong met de ijscokar

Bauke Boersma

Bauke Boersma in de nette kleren. De oplettende kijker heeft op de achtergrond de wapperende driekleur gezien. En Boersma heeft een lintje op de revers gespeld, waarschijnlijk een nationale feestdag.

Kleuterschool

Corrie Westerhof, Sip de Jong en Tine Visser

De Beurs

V.l.n.r.: Johannes Nagelhout, Hendrik Wispelwey, Durk Grondsma, Wietse Brattinga, Hotse Stallinga

Schoonmaak

v.l.n.r. Houkje de Jong, Mevrouw Hil Glashouwer-Krikke, Fief Groot, en Albertje van der Horst.

Het Friese Paard

De bouw en het gehele exterieur van het hedendaagse Friese paard is anders dan het "gewone" boerenpaard van vroeger.

Minze en Griet Visser

Minze, Griet en de hond Herta.

Pastoor Welsing

vlnr.: Marieke Reekers, Fimme Nagelhout, Sippie de Jong, Kees de Jong, Leo Rijnia, Ybel Jongstra.

EHBO

Bewaarschool

Reactie bezoeker; De kleuterjuffrouw rechts is Froukje van Hes en links staat als juffrouw, de dochter van Hoofd van de Openbare School Geeuwke Bakker. HKW - Haar naam is Janke Bakker (geboren 20-01-1898).

Meisjesvereniging

Jettie Poortema, Marietje Draaier, Harmke de Vries, Akke Hoekstra, Trienke Visser, Jannie Tolsma en Geertje Poepjes.

Meisjesvereniging

Harmke de Vries, Marietje Draaier,Akke Hoekstra, Geertje Poepjes, Trienke Visser, Jannie Tolsma en Jettie Poortema,

Chr. lagere school

Marijke

vlnr.: Marijke van der Wal, Marijke Visser, beppe Marijke van der Wal, Marijke Klompmaker, Marijke Westerhof.

Rinke de Jong

Rinke (2e links) met broer en zussen

Dorpsfeest

De 2 jongens links zijn Piet de Boer en Jappie de Vries, dan Hil Glashouwer en Hielkje de Jong, tenslotte geheel rechts lopen Atte de boer en echtgenoot.

Broer en zus

Hielkje de Jong als jonge dame. De plaat is gemaakt door Fotografie De Jong, Sneek. De datering is onbekend.

Kenteken B-808

De foto is genomen voor de werkplaats van Westerhof in de Midstraat Woudsend.

De Hinnematte

Op de vloer lag de marktwaar uitgestald

25 jaar Dorpsbelang

De persoon 4e van links: Inte Ages Huitema en daarnaast Catharina Huitema (dochter) De persoon staand 3e van rechts: Reinskje Huitema-Laagland (echtgenote van Inte Ages Huitema) Zittend rechts: Piet Huitema (zoon) De andere personen zijn vooralsnog onbekend.

Familie Knobbe

Willem Knobbe

Oostelijk Woudsend

Jille en Teatske

Jille Westerhof en Teatske Westerhof-van der Wal

Jappie Bijl, brugwachter

De Beurs

Fryske kij

Durk en Luutzen de Jong

Peuterspeelzaal De Beltsjeblom

Trekzeel

De trekzeel werd gebruikt voor het trekken van schepen door kanalen wanneer er te weinig wind of tegenwind was. De jaaglijn werd bevestigd aan de trekzeel, die om de schouders van de jager (degene die trekt) werd gedaan.

Pillendoos

Plaquette Hervormde Kerk

Achtergrondinformatie vervaardiger: In 1914 startte koperslager Klaas Dijkstra (1895-1969) een eigen atelier. Zijn broers Piet (1896-1966) en Sander (1901-1940) namen in 1937 het bedrijf over. Zij merkten hun voorwerpen met het merk 'P.&S.Dijkstra'. Deze plaquette komt uit de collectie van Jan J. de Vries.

Rijwielplaatje

Het getoonde rijwielplaatje van 1940-1941 (met houder) was de laatste. De bezetter schafte de Rijwielbelasting af.

Zuurvork

Deze zuurvork komt uit de collectie van Jan J. de Vries.

Kerkelijke huwelijksinzegening

De Hellingbrêge-Geslacht Tromp

Oorlogsherinneringen van Binne Westerhof

Bezoek NCRV studio

Pieke en Tieke Nagelhout

Familie uit Amsterdam zitten gezellig met Pieke en Tieke (personen rechts op de foto) een borrel te drinken.

Meisjesvereniging

Hervormde vrouwenvereniging

Bakkerij Huberts

Het gezin Huberts. Achter: zoon Geert en Reitse Voor: vader Gerben, moeder Klaaske en dochter Ytje.

De Brug

Van filevorming was in die tijd geen sprake bij een geopende brug. Het paard en de tilbury was het rijdend vervoer in die tijd.

Jan Boeijenga, Brievengaarder

De telefooncentrale, waarbij je door de centralist werd doorverbonden. Er was toen geen email, skype, twitter of Facebook.

Dieuwke Rusticus-Felkers

Dieuwke Rusticus-Felkers

In vroegere tijden

Albertje van der Horst op de fiets "Op De Romte". Datering is 05-07-1933, fotograaf is onbekend.

De Lofstem

Atje Bijlsma-van Dijk

Klaas Pruiksma, postbesteller

Het gezin Pruiksma waar Klaas als kind opgroeide. De kinderen v.l.n.r.: Auke, Klaas, Ybeltje en Lolke. Zittend de ouders Durk Pruiksma en Sjoukje Pruiksma-Hoogeveen. Fotograaf S. Steensma, Heerenveen. Datum: Augustus 1920

Klaas Pruiksma, postbesteller

Op de Waechswâl tijdens zijn werk.

Klaas Pruiksma, postbesteller

Een foto gemaakt door Obbema uit Sneek van Klaas Pruiksma in het tenue.

Jonge dames

Op de foto: Idske Visser, Jeltje Falkena, Jetske de Boer en Martje de Vries

Hielkje de Jong

„Der giet neat foar eigen thús", zo stond bij haar op 'n wandbordje te lezen.

Jacob Visser

De handen op de rug, een sigaar in de mond en dan een rondje Woudsend.

De laatste Stuiver

Klaas van der Weide

Gosse Bakker, winkelier

J. Reitsma

Johannes Reidsma had een winkel in huishoudelijke artikelen en een fietsenmakerij.

Nieuwe Aanleg Woudsend

Alie Laagland

In de Midstrjitte noord. Ze vente brood uit van bakkerij Hubert. De fiets van Alie was voorzien van een toen standaard voorrem die bij sneeuw of regen amper werkte.

Algra-Steensma

Algera

Easterwierrum 60+ Reiske

RK lagere school

Lagere school

aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, bok, weide, does, hok, duif, schapen. 1e rij vooraan, met matrozenkraag, Durk Pruiksma, 2e rij, 2e bank, met witte bloes, Auke de Jongh, achteraan linkse meisje; Sijke Wittermans

Herfoarmde tsjerke Easterwierrum

Gabe de Vries

Gabe de Vries, geboren 01-02-1878 (Woudsend), overleden 09-05-1951 (Woudsend).

Gerrit van der Horst

Gerrit van der Horst in de Merkstrjitte.

Spuitgasten

V.l.n.r.: Roel de Boer, iemand van de gemeente, Siemen Veenstra, Wiebe de Jong, Siemen Jellema, Binne Westerhof en burgemeester B. Cazemier.

Eewal Woudsend 1970

Jan Rondhout in de boot en op de wal v.l.n.r.: Melius de Jong, Geale de Vries en Minze Visser.

Eewal Woudsend 1970

Jan Rondhout in de boot en op de wal v.l.n.r.: Melius de Jong, Geale de Vries, Minze Visser en Germen Bergstra.

Optocht in Woudsend

Op "De Dijk" kijkt het publiek de ogen uit.

Bejaardensoos

??

??

??

??

Bijeenkomst

Ds. Strikwerda Openluchtdienst?

Monument Buitenweg

Jasper Keizer bij monument neergeschoten vliegtuig aan de Buitenweg te Oudehorne.

Spreker

Jasper Keizer

Monument

1106 Onthulling /herdenking monument Buitenweg Oudehorne

De Pomp

Onthulling de Pomp bij de N.H.Kerk in Nieuwehorne

Dorpspomp

Dorpspomp bij de NH-kerk in Nieuwehorne

Dames op bank

Links ? Rechts: Jannie van Dam

In de regen

In de regen

in de regen bij de onthulling dorpspomp

Onthulling bank ?

NH Kerk

NH Kerk

NH Kerk

Klokkenstoel

Klokkenluiden

1117 Brander reikt prijs klokkenluiden uit aan De jong

Henk Kramer rijkt prijs klokkenluiden uit aan ???

Klokkenluiden

1119 Uitreiking prijs klokkenluiden door Ate Westra aan Hinke van Ommen. Brander kijkt toe.

Klokkenstoel

Klokkenluiden

Klokkenluiden

woning

woning naast De Brackenhof , v/h Kees de Vries

v/h/COOP

V/h COOP-winkel van Auke Brouwer en later zijn zoon Bennie Brouwer

Hoog Elten

Boerderij Hoog Elten (Amsterdamse stijl)

Woning v/h Roel Faber

Woning Lutzen ten Cate (v/h wagenmakerij Roel Faber

Hoog Elten

Saksische boerderij

Saksiche boerderij, Schoterlandseweg 3 Nieuwehorne, bewoond door Harm en Anja Klompmaker

woning

Woning Oldeberkoperweg Oudehorne. Vroeger bewoond door Fam. Hette en Aaltje Jager

Boerderij

Boerderij van Klaas van Dam en Roelfke Brouwer. V/h Hendrik Brouwer.Nabij de Klokkenstoel.

Boerderij

Boerderij van Klaas van Dam en Roelfje van Dam - Brouwer Schoterlandseweg Oudehorne

Saksische boerderij

Saksiche boerderij Schoterlandseweg 3 Nieuwehorne

Boerderij

Boerderij aan de Oldeberkoperweg te Oudehorne op de kruising met de Tjongervallei. Vroeger woonde hier Hette Jager, thans (2013) bewoond door David Kuiper

Wim Heijstra

Wim Heijstra v/h/ directeur Rabobank Nieuwehorne

Wim Heijstra

Wim Heijstra v/h/ directeur Rabobank Nieuwehorne

Leesgroep ??

Leesgroep ??

3 dames

Bedankt voor.......

Overhandiging bloemen

Onderscheiding ?

Ds. Strikwerda Siete de Vries Ds. hetzer Boersma Ds. Dijkstra Ter ere van ondescheiding van Siete de Vries

Naambord

Naambord:"Op onze reed"

Naamborden

Luchtenburgt

Naamborden

Rispinge

Naamborden

Veenenburg

De Jafro's

Orkest De Jafro's

Orkest De Jafro's

1 Klaas van Dam 2. Rennie Bulting 3. Anneke Burgie 4 Minke Brouwstra-de Vries 5 Sietze Krekt 6 Froukje Hoekstra-Heida 7.Ypie Kras 8. Jantje Beenen 9 Froukje Heida-Stoker 10 Koos ….. De Jafro's zijn opgericht door Froukje Heida-Stoker en Jantje Beenen (nu Schippers) begin jaren zestig. Later is Klaas van Dam er bij gekomen als drummer, niet veel later aangevuld met ("Lytse") Froukje Hoekstra-Heida als zangeres. In de zeventiger en tachtiger jaren waren de Jafro's vaak 2-3x per week op pad als stemmingsorkest bij bruiloften,uitvoeringen,feestavonden etc. Het repetoir van de Jafro's was erg breed en divers en werd door de bandleden zelf op muziek gezet. Vooral Froukje Heida-Stoker was verantwoordelijk voor het op noten (en tekst) zetten van duizenden liedjes. Drijvende kracht was Klaas van Dam, die tot begin deze eeuw, het orkest bijeen wist te houden.

Postagentschap

Winkel en poastagentschap van Gerrit en Henny Jongbloed

Sluis 1, Oudehorne

Sluis 1, Tjonger Oudehorne

2e Sluis, Oudehorne

2e Sluis, Oudehorne

windwijzer

windwijzer

boerderij

boerderij ??

boerderij

Boerderij van Klaas en Geertje Faber, Schoterlandseweg 53 Nieuwehorne 53 Boerderij stond ten oosten van de lagere school

Hessel Visser, melkvaarder

Hessel Visser in zijn dagelijkse routine.

Maart 1963

Met een ijsdikte van minimaal 50 cm op het Krûswetter. Het KNMI berekende dat de dikte van het ijs, 80 dagen lang 10 cm of meer bedroeg!!

Hans van Veen, dorpsomroeper

Hans van Veen bij de houtzaagmolen "De Jager".

Opening nieuwbouw

Nieuwe basisscholen Woudsend

De openingshandeling van de Bonifatiusschool door Lucie Aukes. Meester A. van Haarlem (L) vindt het erg spannend. 2e persoon van links is de burgemeester Cazemier. De school is gebouwd door Van der Werf uit St. Nicolaasga onder architectuur van S. Haarsma voor een prijs van Fl. 600.000,00

Bewaarschool

Kees Okma

Kees Okma

Atte de Boer, brugwachter

Reünie 1976

Instapplaats bij het dorpshuis.

De jeugd

Tweede Wereldoorlog

April 1945

Het Reedje

V.l.n.r.: Luutzen de Jong, vrouw de Jong en Durk Mulder

Op de kiek

Staand Tjalling Glashouwer, naast hem staat Ymkje Visser. Zittend Oeke Glashouwer, echtgenote van Tjalling.

Goedkoop vliegen

V.l.n.r.: Bauke de Vries, onbekend, Folkert Rijnja en Jan de Jong.

De jaren zestig van de vorige eeuw

De Molenstrjitte met op de rug gezien Wigle Visser (beroepsvisser). Op de daken de onvermijdelijke TV-antennes voor ontvangst van Nederland 1 en 2. Links de telefooncentrale van de PTT (nu KPN) en rechts kijken we tegen het huis van familie Attema aan.

Muziekkorps "De Stânfries"

Gegevens over namen ontbreken.

RK lagere school

RK lagere school

Achterste rij 1e van links is Lena Homma en op de 2e rij van voren en 3e van rechts is Jo Homma. Meester van der Zee en juf Afke aan weerszijden.

RK lagere school

Vooraan en 4e van links is Jouke Luutzen de Jong. 2e rij van voren en 1e rechts is Andries Homma en het meisje bij juf Afke (zie stip) is Sippie Homma en tenslotte is het meisje op de 2e rij van achteren en 5e van links (met een stip) is Jo Homma.

Hendrik Haringa

Zo te zien viert Hendrik (links) tegelijk met kleinzoon Fedde zijn verjaardag. Dicky Visser (midden) en Joh. Silvius vieren mee.

Schoolkinderen

Helemaal achterin en dan de 1e links is Klaas Knobbe en naast klaas staat Harmke de Jong.

Een dagje uit

Kooisloot

Woning Kooisloot familie de Haan. Zo zag het huis er uit rond 1900. Opzij de deur van de winkel van "muoike" Tet.

Kooisloot

Mw. Geertje Postma-de Boer, op de brug op de driesprong Middenvaart-Kooisloot. Op de achtergrond de woning van de familie Ruiter-Strampel.

Carl en Sietske

Carl Ernst Hugo Siegert en Sietske de Haan

Bedevaartplaats Kevelear

Processietocht Kevelear.

Lagere school

Hoewel de foto 165 x 118 mm is, is de afmeting inclusief hardkartonnen omranding 270 x 220 mm.

Chr. lagere school

Schooljaar 1923/1924

Drie op een rij

Pastoor G. van Roggen, periode 1915-1925. De foto is eigenlijk een bedankkaartje voor aanwezigheid van de afscheidsmis op 15 augustus 1925. Pastoor Van Roggen zijn nieuwe parochie is dan Gaanderen. Fotographie de Jong, Sneek.

Winkels op de Nije Buorren

Eén van de vele kruidenierswinkels van Woudsend. Van 1950 tot 1959 was Gosse Veltman hier winkelier. In het linkerdeel woonde vrachtrijder Rinke de Jong. Achter de grote deuren stond zijn vrachtauto, een Ford met kenteken B-8087.

Koninginnedag 1928

De Koninginnedag was toen eind augustus en geen 30 april.

Chr. lagere school

Met potlood staat rechts geschreven: "Dit is Hielke". Welke Hielke?

Hervormde vrouwenvereniging

Bewaarschool 1929

Bewaarschool

Op de kiek

Westerhof

Voor de werkplaats in Woudsend

Chr. lagere school

Vissen

De Welle met de opvaart.

Slagerij Wittermans

V.l.n.r.: knecht Jan (woonde achterin bij "Watersport"), lytse Jan Wittermans (geb. 1935), Geertje Wittermans-Steenbeek, Jan Wittermans Sr. en Jan Wittermans Jr. met slachtkoeien.

Klaas Knobbe

Klaas is puber ca. 16 jaar oud.

Hervormde vrouwenvereniging

Gezin Visser

Waarschijnlijk de 90ste verjaardag van moeder Wiepkje. De kinderen Sjoerdje, Atje, Griet, Froukje, Abraham, Marten, Wigle, Jelte en Wimke. Datum 1966. Fotograaf: Struiksma, Leeuwarden.

RK jongelingen

Jan de Vries

Een promofoto van het Kreidler racingteam.

Uitje Geref. verpleeghuis Sneek.

Reisje Ouden van Dagen

Reisje Ouden van Dagen

De jongens van Silvius

Anne Silvius (L) en Yke Silvius (R) als vissers in klederdracht als onderdeel van een optocht. Op het bordje staat; "Vissers gaan naar Afslag". Het beroep van hun vader zal wel de oorzaak zijn van dit onderwerp.

Antje Visser

Antje Visser 1889-1983

Op de kiek

Links loopt Gerritje Posthumus en rechts Pietje de Jong. Pietje de Jong werd in Woudsend Piet bûter genoemd, zij verkocht boter en vetten. Rechts is een slagerij en die is later gesloopt om meer ruimte te krijgen voor de Christelijke lagere school.

Pannekoekhuis

Henk en Joke Smaal voor het restaurant. Oorspronkelijk was het gebouw het postkantoor inclusief woongedeelte voor de kantoorhouder.

Dorpstraat Woudsend

Rechts de panden van schilder Douwe Mulder en bakker Klaas Buwalda. Links het pand van Willem van der Schaaf, de steeg en dan Hoite R. Westra en op de hoek het logement van Kraan. (info boek Woudsend en Woudsenders, Dorpsbelang).

Dorpstraat Woudsend

Links vooraan de groente- ,fruit- en viswinkel van Minze Visser. In de deur staan de dochters Grietje, Wim en Froukje met schoondochter Tine. Vooraan links lopen de meisjes Arendje van Koningsveld en Anneke Finnema. De 2 moeders verderop zijn de echtgenoten van Willem Stegenga en Douwe H. de Jong. (info boek "Woudsend en Woudsenders" van Dorpsbelang)

Trijn Wittermans

Winter 1955

De boerenschuur van Abram Kuipers aan de inrit van de varkensmesterij van Klaas van der Meer. Nu de oprijlaan naar de villa die staat op de hoek van de EE en de Welle.

Winter 1955

Eewal met de houtzaagmolen "De Jager" zonder kap en achter de molen het boerenland. Rechts op de achtergrond de boerderij van Pier Hoekstra. Tussen de boerderij en de molen staat een klein gebouwtje. Dat is het elektrisch poldergemaal.

GymnastiekVereniging

Boven staat Boukeje de Jong en als basis dient Seine Schilstra (gymnastiek leidster)

GymnastiekVereniging

GymnastiekVereniging

Gezicht op RK kerk Woudsend

Links vooraan bij het tuinhek staat mevrouw Gerritje Posthumus, vrouw van smid Rienk Posthumus.

Ingang Woudsend

Op de achterkant is een bericht geschreven, de slotzin is: Wensende dat gij deeze letteren in gezondheid moogt ontvangen. De datering van de dagstempel is 23-09-1916.

Woudsend

Naar Indijk toe was er een ophaalbrug over de Wegsloot. Men is waarschijnlijk in de brug naar boven geklommen om deze opname te maken. De dagstempel is 10-06-1931.

Groeten uit Woudsend

De Wegsloot is omstreeks 1950 gedempt. Rechts vooraan de boerderij van Julius Okma. De boerderij is in 1972 afgebroken, zie F00675 t/m F00677, om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk De Warren.

Sint Michaëlkerk Woudsend

Gezicht naar het koor.

RK Kerkkoor

Chr. lagere school

Hervormde kerk

Groeten uit Woudsend

Groeten uit Woudsend

Woudsend-Ingang

Afstempeling van het jaartal is niet goed te lezen, dus onder voorbehoud 29-04-1934.

Mooi Friesland

Groeten uit Friesland

De molen en het skûtsje

Korenmolen "'t Lam", een mooi object voor een ansichtkaart. Acterop staat "Groeten uit Woudsend". Uitgever F. van der Velde, Woudsend.

Windsurfen op de sjees

Achterop de kaart staat "Een groet uit Friesland. In Friese klederdracht op de sjees".

Gezicht op de Noorder Ee

De datering is onbekend. De boerderij rechts was toen van de familie Tromp.

Groenteboer Wigle Visser

Op de fiets. Datering waarschijnlijk omstreeks 1935-1940.

Mobilisatie 1914

Hoeveel Woudsenders hier op deze foto staan, is ons onbekend. Eén naam weten we. In de midden op de achterste rij staat een man met een snor en een vlaggetje op zijn pet. Dat is Symen Rinkes de Jong (geb. 25-09-1893). Hij was later gelegerd aan de Belgische grens.

Lotelingen

Bovenste rij v.l.n.r.: Corn. Visser, Klaas de Vries, Julius Okma, Popke Pruiksma, Wigle Visser en Douwe de Vries. Voorste rij v.l.n.r.: Hendrik Smit, Riekele Westra, Buma en Anske Schotanus.

Jule Gerbens Laagland-Siemensma

Herv. meisjesvereniging De Zaadkorrel

Palingroken

Geboorte Prinses Juliana

Dorpsfeest

Bij het paard Lammert Glashouwer en Lammert de Jong. Op de wagen links Harmke de Jong met Sibbeltje Witteveen. Zittend Jantje Grondstra, de andere twwe is onbekend.

Luchtfoto van Woudsend

klaas Ypenga, kleermaker

Klaas Ypenga met zijn waakpoes.

De Brug

Wilhelminalaan

Tot 1858 was Woudsend eigenlijk alleen maar over het water bereikbaar. In dat jaar is een "Laan" aangelegd tussen de al bestaande straatweg Sneek - Spannenburg naar woudsend. Dit was eerst een zandweg die later is deze weg verhard. (Info van FSM)

Station Koufurderrige

Misschien niet goed te zien maar het voorste spatbord van de fiets loopt tot de voorvork en niet verder. Een ontwerp van veel fietsen eind 19e eeuw.

De laatste Stuiver

Voorzitter S. Jellema bedankte de heer Poepjes voor zijn ijver voor de vereniging en zijn accuraat beheer van de financiën. Verder deelde de heer Jellema mee dat de heer Poepjes ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum bij bestuursbesluit was benoemd tot ridder in de Orde van De Laatste Stuiver.

De burgemeesters

Burgemeester Michiel Hylkes Tromp. De originele foto is gemaakt door Foto De Jong, Leeuwarden/Sneek. Datering 1890-1900

Bonds Hotel de Watersport

De jaren 50 van de vorige eeuw. Het pand van slager Wittermans is nog aanwezig. De ouderwetse granieten lantaarnpaal staat nog op de hoek bij de brug. Beide schoorstenen hebben een overkapping.

Bonds Hotel de Watersport

De visaak ligt voor de wal en er is een zitbank geplaatst rechts naast het hotel. Links bij de driehoek op de Dijk is er naast de winkel van Bruinsma een doorbraak gemaakt voor de verzekeringsmaatschappij. De afwerking van de muur van de winkel laat nog te wensen over maar dat is beter op de volgende ansichtkaart. Datering ca. 1962

Aan de Eewal

Bewaarschool

Naaikransje 1903

0993 Naaikransje van Nieuwehorne 1903 Staande v.l.n.r.: Sjollema ’s Hieke, Pieter van Akker ‘s maeike, Jan Dijkstra ’s Ietsje, frou fan smid Herder, Jac Haverman ’s Anne, Ymke Kalsbeek ’s Boukje, beppe Vriezenberg, Knilles Atsje, Jan Zoet ’s Pietsje. Zittend v.l.n.r.: Juf van der Veer, Sipke Vries ’s Harmke, Th. Faber ’s Joltsje, Olke Dijksma ’s Durkje, frou ten Cate.

Openbare lagere school Nijehorne 1900

0994 Openbare lagere school te Nijehorne 1900 Achterste rij v.l.n.r.: ??.., Andries Stoker, Jan Koen, Kornelis Post, Harm Douwenga, Geert Stoker, Meester H. de Vries. 2-de rij: Froukje de Jong, Trijntje de Jong, Lutske Stoker, Sibbeltje Post, Aaltje Hielkema, Imkje Hielkema, Trijntje Post, Janna Post. 3-de rij: Klaziena Hielkema, Froukje Haanstra, Aaltje Hielkema, Anna de Jong, Jeltje Dijksma, Anna Koen, Elske Koen, Tjeerd Post, Atje Post. Verder geknield: Roel de Vos, Rinze ??, Tjibbe Koen, Roel Koen, Pieter Koen, Klaas Hielkema, Catrinus Post, Roel Visser, .??. , Albert Hielkema. Zittend: Hendrik de Jong, Hendrik Hielkema.

Openbare lagere school Nijehorne 1913

0995 Openbare lagere school te Nijehorne 1913 Achterste rij: Meester Klaas de Weerd, Jan Blokstra, Klaas Betten, Jacob Betten, Jacob ten Cate, Pieter Beenen, Anne ten Cate, Gooitzen Bosma, Juf K. Brouwer. 2-de rij: Fetje Boosman, Anna de Jong, Martha de Jong, Aaltje v. d. Akker, Antje v. d. Akker, Trijntje Betten, Boukje Bron, Aaltje van Dam, Aaltje de Boer, Anna Betten. 3-de rij:Janke Boosman,Jeltje Brouwer, .??. , Tetje v. d. Akker, Jantje Bosma, Anna de Boer, Hiltje van Dam, Pietje v. d. Dam. Voor: Jan v. d. Bij, Jannus Blokstra, Jelle Kampen, Melle Betten, .??., .??.. Jaar 1913

Openbare lagere school 1905

0996 Openbare lagere school te Nijehorne 1905 Achterste rij v.l.n.r.: Anne Koen H zn, Dirk Jonker, Gosse Kooistra, Hendrik de Jong S zn, ynze Kramer, Mindert Lenstra Jac. Zn. 2-de rij van boven: Meester Klaas de Weerd, Jeltje Koen M dochter, Betse Kalsbeek, Hinke de Jong (JT dochter), Anne Koen, Elske Koen (S dochter), Anne de Jong,Fokje Lenstra, Juf Janke de Groot, Sjoerdje Kramer. 3-de rij: Martha de Jong, Jeltje Koen (H dochter),Stijntje de Jong (A dochter), Anna de Jong, Jeltje de Jong (P dochter), Aaltje Lenstra, Margje Jonker, Sietske Kramer, Pietje de Jong, Anne Kalsbeek. Voorste rij: Piet Koen H zn, Meindert de Jong, Siebe ten Cate Chr. Zn, Teake de Jong JT zn, Binne Jonker, Jeltje Haanstra. P.S. Rij 2 niet compleet!! Jaar: zeer waarschijnlijk 1905

Openbare lagere school Nijehorne 1916

0997 Openbare lagere school te Nijehorne 1916 Achterste rij v.l.n.r.: Hoofd van de school C. v.d. Veer, Tjibbe de Jong, Pieter Heida, Johannes de Jong, Jacob de Jong, Roel de Jong, Dirk Jonkers, Maarten de Jong, Meester K. de Weerd. 2-de rij: Alida Haanstra, Geesje Jonkers, Wim de Jong, Margje A. Klaver, Margje Haanstra, Leentje Klaver, Geertje de Jong, Boukje Heida, Betje Haanstra, Sake Haanstra. 3-de rij (in het midden):Gerritje Klaver en Hinke Klaver 4-de rij: Jelle Klaver, Jeltje R. Klaver, Margje R . Klaver, Sijke de Jong, Anna Haanstra, jantje R. Klaver, Lamkje de Jong. Voorste rij zittend: Binne Klaver, Jan Jelsma, Hielke Kootstra, Jan Koers, Imke de Jong, Bouwe Heida Jaar: 1916 ?????

Biljartvereniging

Jongeling- en jongedochtersvereniging 19

0998 Jongeling- en jongedochtersvereniging Oude- en Nijehorne 1931/1932 Achterste rij:P. Peereboom, J. de Boer, W. Peereboom,W. de Boer, D. Peereboom. 2-de rij: W. de Wilde, U. v. d. Bij, A. de kleine, E.Koopmans, Ds Pijnacker Hordijk, R. de Boer, J. Koers, E. Peereboom, J. de Boer, Corn. Peereboom. 3-de rij:M.Talsma, Tj. De Vries, mevr. Pijacker Hordijk, J de Vries, K. looijenga. 4-de rij: B. de Vries, A. de Jong, A. de Jong, P. Peereboom, C.Zwier, F. Zwaagstra. Voorste rij: A. Koopmans, Joh. Talsma Jaar 1931/1932

Dorpsfeest

Op de Eewal (zuid). Van l.n.r.: Foeke de Jong (schilder), Folkert Rijnja (timmerman) en dan Jille Westerhof (koperslager). Achter JW loopt Wiebe van der Wal (slager).

Bewaarschool

Chr. lagere school

De praam

Chr. lagere school

Tysker

Fryske band de Hûnekop hat in privé-optreden yn de Tysker 2009

Sypersma

Frachtwein firma Sypersma

groepsfoto

âlde groepsfoto

groepsfoto 2

âlde groepsfoto 2

65+ uitje

âlde groepsfoto 65+ uitje

Singel/ kostershûske

Kostershûske

frachtweinen/bussen Sypersma

âlde frachtweinen/bussen firma Sypersma

Bussen firma Sypersma

firma Sypersma /bussen

musykkorps/Doarpsstrjitte/mantgumerweg

It musykkorps rint troch de buorren/Doarpsstrjitte

Mini-foto's

Het pand aan het begin van de Midstrjitte Zuid. Vroeger de winkel van (lytse) Griet de Koe. Het hoge gebouw erachter is het vroegere "Gebouw voor Christelijke Belangen". Het gebouw is gesloopt en nu staan er 2 woningen.

Mini foto's

Zicht op de Gloppe. Gloppe is een typerende naam voor een smalle blinde steeg.

Mini-foto's

Toen Julianaplantsoen nog een plantsoen was. De korenmolen 't Lam en links de toren van de RK kerk.

Mini-foto's

De Eewal zuid met rechts houtzaagmolen "De Jager" zonder bovenkap.

Ypecolsga

25 jaar Dorpsbelangen

De opstelling van de wagens bij de zuivelfabriek

Schaatstocht

Op het terras

In de deur Johannes Silvius sr. en aan tafel vlnr. Hendrik Wispelweij, Bram de Jong, Kees Snoek en half zichtbaar Jelte Visser.

OLS Nieuwehorne

0999 Openbare Lagere School te Nieuwehorne. Rond 1920 Met meester de Beer en Meester de Weerd Middelste rij: 3de van rechts Froukje Faber (dochter van de weinmakker Roel Faber) Wie weet meer namen ????

Op de kiek

Voormalige Sint Bonifatiusschool

De voormalige lagere school heeft later ook gediend als peuterspeelzaal met de naam "De Beltsjeblom".

Toen en nu

Opname in augustus 1972.

Frits 1

Frits 2

Frits 3

Frits 4

Frits 5

Mobilisatie 1914

Wie op deze foto staan is ons onbekend.

Toen en nu

Najaar 1985.

Bewaarschool

Linksachter staat juf Sip de Jong en rechtsachter Oeke Bergsma en er tussenin zit een meisje met een strik in het haar, dat is Sijke Wittermans. De rest is onbekend.

Het gat

Uiterst rechts Johannes Silvius, 5e persoon rechts Hendrik Wispelweij. De persoon rechts naast de man met hoed is waarschijnlijk Wigle Visser. Helemaal zeker zijn we niet van de namen maar misschien weet u wel meer.

Moeder en dochter

Mevrouw Klaaske de Jong, echtgenote van de plaatselijke visserman Johannes Silvius en aan haar hand dochter Sijke. De persoon achter moeder en dochter is Rienk Hofmeier.

Opening Sportvelden

Vooraan vlnr. Binne Westerhof, burgemeester van Hout, Jaap van der Wal, Feike de Boer en de rest. Overigens dit sportcomplex is al lang weer ter ziele.

Chr. lagere school

Bewaarschool

Dorpsfeest

Kleuterschool

Hervormde kerk

De kerk met de pastorie rechts en links aansluitend een woning.

Lokkich Nijjier

Groeten uit Woudsend

Eewal Woudsend

Groeten uit Woudsend

Uitgever F. van der Velde, datering ca. 1980

Voorjaar

Dorpsfeest

Het startpunt en de opstelling bij de zuivelfabriek.

Schoolfoto

Visaak Jacob Visser

Schoolfoto

Muziekvereniging

Muziekvereniging

Achter met bas F.Schraa. Volgende rij: V.Huisman,A.H.Ruiter,T.Holtrop, K.Zijlstra,W.v/d Meer. Derde rij van achter: B.Holtrop,J.Zijlstra,J.de Heij, A.v/d Wal,M.Postma,N.de Hoop, B.K.Zijlstra. Vierde rij: H.v/d Meer,W.de Weerd, T.de Weerd,H.Poorte,J.Bakker, A.Bos,H.v/d Meer,A.Ruiter. Voor: K.M.Postma,P.Postma, dirigent D.Akkerman,T.Andriessen,H.Vaartjes, achter grote trom W.Zijlstra.

Bandsloot

Winkel aan de Bandsloot 6 te Bantega. Familie Jan en Wubbigjede Heij-Boersma.

Zeilschool Het Molenhuis

Mini kerkenpad

Een mooi plaatje van de Gereformeerde kerk.

Winter

Pier-Ym

Pier de Vries (16-04-1912 ~ 08-12-1968) als jongeman.

Middenweg 115

Woning aan de Middenweg 115, toen 56a. Vlak voor de oplevering in 1950.

Zuivelhandel.

Zuivelhandel van familie Henk en Beeuwkje de Hoop-Holtrop.

Melkhandel

Jan Wever met de brijkar waarmee hij tot 1960 zijn klanten bediende.

Rijdende winkel

Henk de Hoop nam de melk-wijk van Jan Wever over. Eerst met een Volkswagenbusje en later met een rijdende winkel, één van de eersten van Friesland, aangepast aan de smalle wegen van Bantega.

Vis-Herrema

Dirk Vis

Bandsloot

Voormalige bakkerij welke werd gebouwd omstreeks 1922 te Echtenerpolder. Eens was de bakkerij met de familie Bijstra het middelpunt van het dorp.

Bandsloot

Bandsloot

Bandsloot 46.

Bandsloot

Middenweg-Bandsloot

Bandsloot

Bandsloot

Bandsloot

Voormalig schoolhuis van de Openbare school.

Bandsloot

Bandsloot

Bandsloot

Bandsloot

Zeedijk

Kolk / wiel aan het eind van de Middenweg, hoek Grietenijdijk die is ontstaan door een dijkdoorbraak.

Zeedijk

Boerderij van de familie Bosscha.

Zeedijk

Boerderij werd in 1918 bewoond door echtpaar Fedde en Roelofje Akkerman-Huisman.en hun 6 kinderen. Akkerman overleed aan de Spaanse griep.Later werd boerderij verpacht aan zijn broer Johannes Akkerman en zijn vrouw Sjoukje van Dijk en later weer aan diens zoon Fedde Akkerman en Wietske Siebinga. Nu bewoond door de familie v/d Bijl.

Zeedijk

Voormalige herberg van fam.Johannes Cnossen aan de Zeedijk. Op voorgrond: Hendrik Dikken(vrachtrijder met paard en wagen van Kuinre naar Lemmer). Sjuwke Cnossen(dochter herbergier). Johannes Cnossen en zijn vrouw Sibbeltje Koopmans, daarnaast dochter Joukje Cnossen. Paard van Dikken staat bij de voerbak te eten.

Zeedijk

Houten huis van de familie Andries en Hilligje(Hiltje) Zijlstra-Pereboom. Op foto met de beide kinderen van Sietze Zijlstra, Andries en Jan. Hun moeder Wubbigje v/d Molen staat bij de deur.

Zeedijk

Kooisloot

Kooisloot.

Kooisloot

Date Mast liet dit café bouwen tegenover zijn oude cafeetje aan de Kooisloot. Op foto v.l.n.r: Jacoba Kooi(naaister van beroep) Willemke Mast Date Mast Pleegzoon Hendrik Snijder.

Mr. Wijmapad.

Middenvaart.

Omstapper aan de Middenvaart.