Dorpsarchief van Oude- en Nieuwehorne

Home

Eind 2004 is in overleg met Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne de "Stifting Doarpsargyf Al

Eind 2004 is in overleg met Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne de "Stifting Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne" opgericht. De stichting is gestart met het materiaal van wijlen de heer Foppe W. de Boer uit Nieuwehorne. Het betreft hier een grote collectie foto's, ansichtkaarten en krantenartikelen. Ook diverse curiositeiten en meer dan 100 boeken/boekwerkjes over de geschiedenis van onze regio behoren tot de collectie.

Het doel van het dorpsarchief is om van het tweelingdorp oude ansichtkaarten, foto's, aktes en notulen van verenigingen, boeken, films/DVD's e.d. te bewaren. Het dorpsarchief wil deze zaken conserveren en met regelmaat laten zien aan belangstellenden. Eventueel worden er uitgaven gemaakt in de vorm van boeken, film, geluids-CD's, foto-CD's e.d.. Ook worden er publicaties verzorgd. Op deze wijze hoopt de stichting ook meer belangstelling te wekken en te vergroten voor de plaatselijke en regionale historie.

 

De vrijwilligers komen iedere 2e en 4e maandag om 20.00 bijeen in het dorpshuis De Kiekenhof te Nieuwehorne.

HEBT  U FOTO'S OF GESCHRIFTEN VAN OF OVER ONZE DORPEN, DAN HOREN WIJ DAT GRAAG! U kunt de materialen eventueel houden: dan zorgen wij voor het digitaliseren.