Dorpsarchief van Noordwolde

Home

Welkom bij het Dorpsarchief NoordwoldeWAT IS EN DOET HET DORPSARCHIEF NOORDWOLDE ?Op 8 januari 1999

Welkom bij het Dorpsarchief Noordwolde

WAT IS EN DOET HET DORPSARCHIEF NOORDWOLDE ?

Op 8 januari 1999 werd het Dorpsarchief Noordwolde  (DAN) opgericht. Een aantal personen met grote belangstelling voor de lokale geschiedenis van het rotandorp bracht zo een stevige structuur in  het "losse" verzamelwerk dat tot die  tijd met veel enthousiasme door hen was verricht.
Het doel van het Dorpsarchief is tweeledig. In de eerste plaats wil men door het verder verzamelen  en  ordenen van historische materialen (foto's, films, akten, kaarten , verenigingsarchieven , enz.) de geschiedenis van Noordwolde en omgeving steeds nauwkeuriger documenteren.  Deze materialen kunnen aan het DAN worden geschonken of in bruikleen gegeven.
Daarnaast wordt het materiaal  - zonodig met toestemming van de eigenaren  - toegankelijk gemaakt voor het grote publiek.
In de afgelopen jaren is het DAN stevig gegroeid. De toevloed van documenten is steeds groter geworden en langzaam maar zeker moet er nieuwe opslagruimte gevonden worden. Dat is nog niet een probleem, want dankzij de innige samenwerking met het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde en de Openbare Bibliotheek Weststellingwerf is er voorlopig nog genoeg ruimte aanwezig.