Dorpsarchief van Oosthem

Home

U bent aangekomen op site van het dorpsarchief 

van Oosthem en Nijezijl,

deze site is in beheer bij de

Vriendenkring " De Historie van Oosthem & Nijezijl "

De komende tijd zal dit archief gevuld worden, dit kost veel tijd en aandacht, maar het geeft nauwkeurig de geschiedenis weer.

 disclaimerRechten
Bezoekers van deze site worden erop gewezen dat op de afgebeelde werken auteursrecht rust. Voor gebruik van die werken anders dan de raadpleging via Internet is de auteursrechtelijke toestemming vereist van de makers.
Het bestellen van foto’s (digitaal) is mogelijk indien het copyright van de afbeelding bij de vriendenkring “ de Historie van Oosthem en Nijezijl”. In alle andere gevallen verwijzen wij naar de rechthebbende voor toestemming en/of levering. Verzoeken voor het leveren van fotomateriaal, met zo mogelijk een opgave van de gevraagde foto’s en het doel (b.v. aard van de publicatie) kunt u richten aan de vriendenkring “ de Historie van Oosthem en Nijezijl”.De rechten op afbeeldingen in de beeldbank liggen bij de vriendenkring “ de Historie van Oosthem en Nijezijl”, tenzij bij de afbeelding anders is vermeld. Er zijn ook afbeeldingen opgenomen waar auteursrechten van derden op kunnen rusten, maar waarvan de rechthebbende niet bekend is. de vriendenkring “ de Historie van Oosthem en Nijezijl” doet zijn uiterste best om te achterhalen of en zo ja waar eventuele rechthebbenden te vinden zijn. Mocht u informatie hebben over rechthebbenden die niet of niet correct zijn vermeld, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de vriendenkring “ de Historie van Oosthem en Nijezijl”

Voor vragen, bestellingen en rechten is dhr A. Hitzert ons aanspreekpunt: ariehitzert@hotmail.com

Fouten of aanvullingen
Het registreren van een collectie is nooit klaar. Steeds komt nieuwe informatie beschikbaar. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Het kan dus voorkomen dat informatie fout, onvolledig of verouderd is. Mocht u iets tegenkomen dat correctie behoeft, laat het ons weten.