Dorpsarchief van Bantega

Home

               Wij heten u welkom op de site van het dorpsarchief van Bantega. Het is een dorpsarchi

Wij heten u welkom op de site van het dorpsarchief van Bantega. Het is een dorpsarchief in wording en wij zijn blij

dat we de kans van Doarpswurk hebben gekregen om dit plan te ontwikkelen.

Bantega is het jongste dorp van de gemeente Lemsterland.

Eind jaren veertig van de vorige eeuw werd het dorp  Bantega genoemd, voorheen was dit Echtenerveenpolder.

 

In het boek ”het Koningrijk der Nederlanden” geschreven door J.L. Terwen ( 1860) staat:

“Ten Zuiden van Oosterzee en Echten ligt eene groote uitgestrektheid laagland, Het Oostzingerland en Echterveld genoemd, waarop in oude tijden verscheidene bloedige veldslagen geleverd zijn.

Sedert het begin dezer Eeuw is men begonnen dit veld te verveenen en thans is men daarmede reeds zeer ver gevorderd.”


Ons doel is zoveel mogelijk informatie over de historie van Bantega en omgeving vast te leggen in een archief (zowel in beeld als in documenten).

 

Om van deze site een succes te maken, doen we een beroep op u.

Wanneer u materialen heeft voor deze site, stellen wij het zeer op prijs dat u contact met ons opneemt.

Wij kunnen dan een scan van het materiaal maken voor het archief.

Later hopen we dan misschien  een uitbreiding te doen met andere stukken van verenigingen e.d.